‘Grensoverschrijdend gedrag’

guidoHet grensoverschrijdend gedrag zoals het misbruik eufemistisch wordt genoemd in preventie notities heeft zich niet beperkt tot Nederland.

Herhaaldelijk is vanuit KLOKK aangedrongen om ook oog te hebben voor misbruik van kinderen in het buitenland en met name door Nederlandse geestelijken en religieuzen die eerder in Nederland tegen de lamp liepen wegens misbruik.

We wisten dat daders in Nederland werden overgeplaatst om zo “het probleem op te lossen”. We vermoeden dat er ook daders overgeplaatst zijn naar het buitenland.

Dat vermoeden wordt nu door verschillende media bevestigd aan de hand van enkele voorbeelden.

De regionale kranten berichtten voor het weekend over de Antillen deze week komt ook Brandpunt met een reportage over een pater in Brazilië (10-02-2015 NPO 2 aanvang 20.30 uur).

Naar verwachting is dat niet de laatste signalering door de pers.

Zelfonderzoek door betrokken organisaties lijkt niet effectief en niet tot daden te leiden om kinderen te beschermen tegen misbruik.

De rechten van het kind zijn vastgelegd in een internationale sekte 2verklaring van de VN, ondertekend door de meeste landen.

Naleving van de internationale rechtsorde is een belangrijk onderdeel van het Nederlandse buitenlandbeleid.

Op dit punt is er kennelijk bij de Nederlandse overheid aarzeling om op te treden. Hopelijk is het OM wel bereid en in staat waar mogelijk op te treden.

Het hoogste geweldsspectrum: dat wordt bij internationale conflicten makkelijk gezocht, maar het fundamentele recht van kinderen op het waarborgen van bescherming is kennelijk te ingewikkeld.

Nederlanders, niet alleen van katholieken huize, zijn overal in de wereld actief in weeshuizen en kinderhuizen.

Het wordt tijd dat Nederland zijn verantwoordelijkheid neemt en in ieder geval daar waar Nederlands geld is gemoeid en Nederlanders werkzaam zijn, te onderzoeken of er personen werken, die in Nederland geen VOG zouden krijgen en hoe daadwerkelijk de veiligheid van de kinderen wordt gewaarborgd.

De slachtoffers van kerkelijk kindermisbruik weten na decennia welke gevolgen dit misbruik kan hebben voor de rest van je leven.

Daarom wordt juist door hen  zo vaak gevraagd om een preventiebeleid dat “grensoverschrijdend” is.

Guido Klabbers,

Voorzitter KLOKK