Happy niXmis mee

Mea Culpa start de actie HAPPY niXmis mee

Geef de gegrond verklaarden RKK de erkende schadevergoedingen die hun toekomen. Draal niet, voor de KERST uitkeren!!!

We doen een dringend beroep aan bisschoppen, KNR, verantwoordelijken RKK dat de gegrond verklaarden voor Kerst hun compensatie mogen ontvangen. Veel slachtoffers wachten al maanden op hun geld. Ordes en congregaties weigeren op grote schaal mee te werken en het moge duidelijk zijn…dit is niet ons probleem. Bisschoppen en KNR hebben een commissie (Deetman) ingesteld om de ernst en aard van seksueel misbruik in pastorale relaties te onderzoeken. Lindenbergh heeft berekeningen gemaakt, de vijf categorieën waarmee klagers compensaties in het vooruitzicht werden gesteld.

Bisschoppen en KNR hebben dit geaccepteerd en doen dan ook een beroep op RKK verantwoordelijken om niet langer te dralen, de gegrond verklaringen dienen te worden nagekomen, concreet, daadwerkelijk, langer uitstel wordt niet geduld, laat voor de kerst deze mensen niet andermaal in de steek.

HAPPY niXmis mee…om voor de kerst recht te doen! Of wordt het weer niX?

Wie biedt er een humane oplossing voor de ontstane impasse in de weigering ordes / congregaties het seksuele misbruik probleem te demoniseren. Wie heeft de moed, de morele noodzaak rechtvaardigheid na te streven na een lange weg van ontkenning slachtoffers? Sommige mensen hebben een zeer respectabele leeftijd bereikt. Sommige mensen hebben al in 2010 een klacht ingediend toen Mea Culpa bedolven werd onder meer dan duizend klachten. We gaven voorlichting, belden, mailden, hielden bijeenkomsten waar Hulp en Recht na vele excuses in het zelfde jaar de aanvragen niet meer aankon. Steeds meer mensen kunnen het niet langer aanzien dat de kerk dit zelf gecreëerde probleem voor zich uitschuift: wederom schuldig verzuim in een zeer ernstige mate. Voor de heer Zeevaart (hij is helaas niet de enige), kan het niet meer meemaken, hij is overleden.

Wij roepen iedereen op dit initiatief te steunen!