Heiligverklaring en de persoonsverwisseling

jonge klarePaus Johannes Paulus II wordt op 27 april 2014 heilig verklaard. Dat heeft paus Franciscus bekendgemaakt. Johannes Paulus II, die in Polen werd geboren als Karol Józef Wojtyla, was paus van 1978 tot aan zijn overlijden in 2005. De vorige paus, Benedictus, had hem in 2011 al zalig verklaard. Voor een zaligverklaring is een erkend wonder nodig, voor de heiligverklaring een tweede wonder.

MCU stellen dan ook van ganser harte en bezield voor om pastoor Schafraad Koepelkerk te Maastricht heilig te verklaren, het is een wonder dat de man na vele verwijderingen, Bleijerheide 1972, Hoorn, en de gesprekken met bisschop de Punt waar die niet kwam opdagen, in Langedijk toen hij bij de Johannes de Doper Kerk diende, zei hij letterlijk: IK BEN DE BAAS HIER EN HEB OOK DE MACHT OM ALLES NAAR MIJN HAND TE ZETTEN.

Zulke baasjes mist de kerk, terwijl de commissie heeft geoordeeld dat niet voldoende kon worden uitgesloten dat er sprake is van een persoonsverwisseling en dat klager op dat kamertje is misbruikt door een ander dan aangeklaagde. Deze uitspraak impliceert niet dat de commissie oordeelt dat het in het betreffende kamertje gepleegde seksueel misbruik niet door pastoor Schafraad is gepleegd. Het impliceert dat de commissie niet voldoende kan uitsluiten dat het met mij gepleegde seksueel misbruik door een ander is gepleegd dan door Schafraad!! En tevens dat door Schafraad en zijn advocaat Van Oosten een rapportage door Van Koppen is gemaakt , waarin vermeld staat dat er absoluut van een persoonsverwisseling geen sprake kan zijn!!!! Dan Van Koppen heeft niet eens met de beklaagden gesproken, een doodzonde in wetenschap land, mag allemaal want meneer pastoor wil de macht om alles naar zijn hand te zetten.

Het wordt een feest en wat voor een geweldige verrassing staat de Koepel te wachten: Onlangs heeft het Bisdom het volgende goede nieuws laten weten: BISSCHOP MONSEIGNEUR F.J.M.WIERTZ KOMT DE H.MIS OPDRAGEN. 

Wij zijn de moeilijke weg van verzoening ingeslagen, het is alleen zo de kerk heeft vele gezichten, spreekt met allerlei soorten monden, laten meerdere koren tegelijk zingen, we geloven echter dat bisschop Wiertz ter goeder trouw is maar we horen dat mensen ons benaderen vanwege de ’tonnen die wij al hebben binnengesleept’?? Deze leugens worden door meneer pastoor rond geklepperd, hij zal het wel weer ontkennen maar het komt allemaal vanachter en uit zijn koker / kliek. Nou, ik hoorde laatst dat meneer pastoor een pensioen heeft van 2x modaal? Stop uw bijdrage aan de kerk want we hoeven geen tweede super-de-luxe-bisschop Frans-Peter Tebartz-van Elst…wiens rijk toch echt wel van deze aarde is.

Zou Franz-Peter voor heiligverklaring in aanmerking kunnen komen in de upperclass van het paradijs? Wij erkennen de wonderen die van dit soort types uitgaan. Schafraads grote vriend Funske die menig kind bont en blauw heeft geslagen moet eveneens naar de hoogste klasse gepromoveerd worden. Funske als mid / mid mattenveger aan de hemelpoort. Funs ziet meteen wie goed en slecht is. Schafraad kan dit bevestigen.