Het hellend vlak.

Vanmorgen op het NOS-journaal kennis genomen van het voornemen van het CVZ –college voor zorgverzekeraars- geen psychische hulp meer te vergoeden aan kinderen (en volwassenen) die (in het verleden) misbruikt of mishandeld zijn. 

Gelukkig is dit advies nog in de concept face maar “ de toon is gezet” we zitten op het hellend vlak

Professor Robert Schoevers (hoogleraar psychiatrie) kwam in het journaal aan het woord en stelde terecht dat de klok 400 jaar terug wordt gezet indien dit advies wordt overgenomen, juist de laatste honderd jaar heeft de wetenschap inzicht gekregen in het feit dat psychische aandoeningen allerlei lichamelijke kenmerken hebben. 

Ik ben zo vrij om de professor aan te vullen, Het omgekeerde is ook het geval Wat kinderen is aangedaan (mishandeling/misbruik) brengt ook desastreuze veranderingen in de psyche teweeg.

(referentie:Advies gezondheidsraad dd 28 juni 2011- behandeling van de gevolgen van kindermishandeling). 

Zoals ik reeds in een aantal artikelen gesteld heb blijf ik mijn vertouwen uitspreken in onze parlementaire democratie, het zal toch niet zo zijn dat binnen niet al te lange tijd ons land aangemerkt kan worden als bananenrepubliek.

37887_8d06c5

 Mea Culpa United Media

 Willem Bosch (Echtgenoot van Anita)