Het parochie blaadje de Limburger

Voorloper parochie blaadje de Limburger

Naar aanleiding van het artikel in dagblad de Limburger over onze heilige bisschop Gijsen…eerst eerlijk proces veroordeel dan pas???? Eerst eerlijk nou Limburgse journalisten hoe eerlijk waren de commissie vergaderingen, het eenzijdig vragen stellen aan de slachtoffers maar de daders kwamen niet in beeld.

Gijsen wilt u wel in beeld en dat is toch het slechtste voorbeeld uit onze katholieke geschiedenis terwijl alle foto’s van de biddende mensen van St. Jan geblurd zijn. Ze kunnen het niet nalaten om de brave man te bewieroken vanuit een vermeende onschuld plus haar verjaring.

En hoe is deze verjaring tot stand gekomen. Heeft het OM niet tal van zaken decennia geseponeerd, getraineerd dan wel ontkend in het verleden.

Ik had ook een klacht tegen Gijsen ingediend daar hij me betaste in het pedofiele ‘arme broeders Franciscus’ internaat, als tienjarig kind. Aan mij werd de eis gesteld dat ik moest aantonen dat Gijsen eind vijftiger jaren, begin zestiger jaren op internaat Bleijerheide was geweest terwijl de verantwoorde Franciscaanse congregatie wegbleef van de hoorzitting Cie. RKK. 

De eerlijke, integere Franciscanen zij zijn niet eenmaal verschenen op de hoorzitting van onderzoek seksueel geweld. Zij waren al eerder het land ontvlucht op dubieuze gronden, geld van de stichting loste zich op bij meerdere, verschillende adressen, en broeder overste pleegde zelfmoord. De franciscaanse jongens verdwenen bij nacht en ontij en ook recentelijk hebben ze alles opgedoekt in Ohio, USA  terwijl een van de broeders nog over de schreef ging, laten ze niks meer van zich horen. 

View a movie about our Founder, Bro. John Hoever

Hoe kan ik een eerlijk ‘proces’ krijgen als de tegenpartij gevlucht is en iedere medewerking aan het Deetman onderzoek blokkeert.

Niemand hielp ons toen wij vroegen naar informatie om de verantwoordelijke congregatie te vinden. We kenden een journaliste bij de Limburger, die nogal sympathie had voor ons in 2010 als klokkenluiders / mea culpa actie maar ze werd van dit dossier gehaald. De lange arm van de broeders en alle ‘meeloop heiligen’ der RKK houden liever hun netwerk gesloten.

Uiteindelijk was er iemand bereid om Ohio, USA aan te wijzen als domicilie van de oorspronkelijke Duits Akense congregatie te noemen. 

Nee, ze wilden de verhalen van de Leo’s, Eduardo’s, André’s en de Anita’s en duizenden kinderen, die in dit slager keurt zijn eigen vlees onderzoek, niet horen. Ook het parochie blaadje ‘de Limburger’ moet bovenal Limburgs blijven dat wil zeggen: opportuun en anders denkenden met dikke ellebogen (rode kaart) uitschakelen. De waarheid telt niet in deze paarse streek.

Als Gijsen eerlijk was geweest had hij als bisschop talloze klachten van kindermisbruik moeten melden bij het OM toen daar alles in de doofpot verdween. Wereldwijd hadden duizenden priesters de ‘Crimen Sollicitationis’ geheimhouding kunnen doorbreken maar allen ontbrak het aan moreel besef wat kinderen werd aangedaan.

Gijsen had deze kans ook maar wilde met niemand praten, de man heeft gezwegen laat hem dit in zijn graf verder doen.

Heeft de Limburgse media zich geroerd en is ze zelf op zoek gegaan naar verhalen over seksueel misbruik door leden van de kerk? Nee, hoor, de mentale problemen onder vrouwen bij de afstandsbaby’s, niks want daar deden ze in naam van de maagd, afstand van.

Ooit gehoord van de feestjes in de villa’s van oud-bisschop Gijsen? Journalisten lopen hier nog steeds aan de katholieke leiband ze willen blijven jubelen maar dan zonder ons de geëxcommuniceerden maar wij zijn niet langer in beeld, ra ra hoe kan dat, censuur in het zuiden.

Nergens heeft de RKK zich gerechtelijk hoeven te verdedigen dan alleen via het gecodeerde signaal aan de media in Pauw en Witteman, ‘wir haben es nicht gewusst’ uitspraak. Een zeer effectief signaal: mondje dicht en bedoeld voor de interne RKK markt. Een dergelijke oproep rond te sturen via mail om te zwijgen was te link. Speel het open zodat hij, Simonis, de schuld krijg van een heel domme en geslepen uitspraak waarna de woedde zich kon kanaliseren.

 De Limburgse pers houdt niet van lastige, stoute klokkenluiders. Censuur is aan de orde van de dag maar niemand die voor je opkomt. Allemaal laf zoals de kerkbanken het ons ingefluisterd heeft.

Dan over IJsland valt ook nog het een en ander te vertellen waar Gijsen een andere Limburgse priester de hand boven het hoofd hield (in naam van God uiteraard) maar zal nooit gepubliceerd worden in het parochie blaadje de Limburger. U blijft zwijgen?

Ja! Eerlijk?