Het Werk

In 1996 werd een boek gepubliceerd over een katholieke sekte: ‘Het sekteWerk’ (ook werkzaam in het mooie Nederlandse landschap).
Er kwam in 1997 zelfs een parlementaire commissie rond sekten in België.
Daarna is Het Werk in België geruisloos verdwenen (verminderd). Maar in Merkelbeek (NL) zijn ze gebleven… en de deken Van Galen in (?) loopt er nog hoog mee op.
 .
Ondertussen gaan de jaren voorbij.
In de zomer 2014 komt er opschudding in Oostenrijk. Het verhaal van 1996 (in Vlaanderen) herhaalt zich nu in Oostenrijk in Het Werk (waar in Bregenz de hoofdzetel is van die katholieke sekte).
Ratzinger was er ‘kind’ aan huis… zelfs tot in Nederland toe.
 .
Oorzaak van de opschudding: een ex-lid heeft een boek geschreven ‘Nicht Mehr Ich’ (Doris Wagner) waarin ze aangeeft zelf misbruikt te zijn in het Vaticaan, door een ander lid (een priester van Het Werk) die in het Vaticaan werkte.
Dat is uitvoerig uitgelicht in de Oostenrijkse pers, TV, ook in Duitsland.

Doris WagnerElf jaar geleden trad Doris Wagner toe tot de orde Familia Spiritualis Opus (FSO) . Ze hebben een sterke aantrekkingskracht op jongeren, worden ondersteund door de kerkleiding. De nu 30-jarige Doris Wagner  heeft haar beproeving opgeschreven in een boek – zonder het noemen van haar kwelgeesten bij naam.

Met 15 wilde Doris Wagner al een non te zijn. “Ik wilde geen normaal leven leiden. Ik wilde iets radicaal, iets avontuurlijks, iets bijzonders doen.”
Gemeenschappen als ‘het werk’, zijn er veel, zelfs in Zwitserland. Doris Wagner zet ze ven op een rijtje: Het Instituut van Christus Koning, de engelen werk, de Gemeenschap van de zaligsprekingen, de familie van Mary, Points-Cœur. Er zijn gemeenschappen, collectieven, die een beroep doen op de jongeren in het bijzonder. Dat is de reden waarom ze worden ondersteund door de kerkleiding in Rome. Johannes Paulus II en Benedictus XVI zag in hen de toekomst van de kerk.
De teleurstelling begon langzaam. De totale onderwerping was groteske.

“We zusters waren er gewoon om de behoeften van anderen te voldoen. Hoe we het deden kon men niet schelen. Deze totale beschikbaarheid had een air van prostitutie. We hebben niet gezorgd voor de zieken of de zorg voor kinderen. Onze opdracht was om hooggeplaatste hoogwaardigheidsbekleders heerlijke middagen te bereiden. Natuurlijk, waren ze niet alle geschikt om gasten te ontvangen. De meeste zijn in de keuken belandt. ”

http://www.blick.ch/news/schweiz/doris-wagner-wurde-als-nonne-im-orden-missbraucht-wir-waren-nur-da-zur-befriedigung-anderer-id3258424.html