Huiselijk geweld en veilig thuis

onnozele kinderenKinderen moeten langer wachten op de juiste hulp. Ruim de helft van de jongens en meisjes die voor het eerst bij jeugdzorg aanklopt, krijgt te maken met te lange wachtlijsten.
De Kinderombudsman Marc Duelleert concludeert bovendien in zijn derde onderzoek over de decentralisatie van de jeugdzorg dat de wachtlijsten bij de gemeente die het niet aankunnen, alleen maar langer worden.
Er zijn nog steeds onveilige situaties bijvoorbeeld wanneer er sprake is van huiselijk geweld.
.
Ja, het gaat goed met onze kinderen en toekomstige generaties getraumatiseerde mede-burgers. Door een gebrekkige samenwerking tussen de wijkteams en Veilig Thuis, meldpunt voor kindermishandeling, worden deze kinderen mogelijk te laat opgemerkt en worden meldingen niet goed opgepakt. Kinderen worden daarbij als volwassenen gehoord wanneer sprake is van seksueel geweld. Dat wordt vaak als intimiderend ervaren.
sculptuur Rolf Jagersberg
sculptuur Rolf Jagersberg

Het wordt tijd dat volwassenen begrijpen dat ze niet alles kort en klein moeten houden (slaan) om  hun ‘macht’ te laten gelden.