Commissie Micha de Winter

micha de winterEr zijn verschillende aanwijzingen dat tussen 1945 en nu langdurig en ernstig geweld is gebruikt tegen kinderen die door jeugdzorg uit huis zijn geplaatst. Onderzoek hiernaar is zinvol waar tevens het openen van een meldpunt op zijn plaats is.

De commissie-Vooronderzoek naar Geweld in de Jeugdzorgkreeg (commissie-De Winter) kreeg zonder dat een meldpunt was geopend al aan ruim tweehonderd meldingen van mensen over geweld in inrichtingen en pleeggezinnen.

Via onder meer een telefonisch meldpunt en archiefonderzoek zou verder onderzoek kunnen worden gedaan. Belangrijk is ook dat dit bijdraagt aan de maatschappelijke erkenning voor wat slachtoffers is overkomen, schrijft de commissie in haar dinsdag verschenen rapport.

Ook kan worden bekeken welke mechanismen bij dit geweld een rol spelen en hoe de overheid hierop heeft gereageerd.

sm spel(MCU) Afgelopen Vrijdag werden wij in Utrecht al bijgepraat en hoorden de ons bekende verhalen over sadisme-verwaarlozing en absurde machtsverhoudingen die plaatsvonden in een tijd dat ‘alla Dik Trom’ zoals commissie voorzitter Micha de Winter het verwoorde -de onrechtvaardige aanpak van kinderen van vooral uit lagere milieus werden behandelt.

kastijdingenDe Heere kastijdt degenen die Hij liefheeft, een refo methode die even hard aan de kaak mag worden gesteld zoals dat bij katholiek opvoedkundig Nederland in de vorige eeuw aan de orde was. Mannelijke dominantie bleef overigens niet alleen beperkt tot mannen ook vrouwen maakten zich schuldig aan sadistische methodes als opsluiten, slaan met staven het verplaatsen van het probleem van thuis naar voogdij waar geweld plaatsvond. Wij vinden het hoopgevend dat er een meldpunt komt maar aub niet dezelfde ellende als met het meldpunt RKK met bevriende rechters, magistraten, meelopers die dikke punten in dit geval bij de overheid willen afvinken. Graag een zéér onafhankelijk meldpunt zonder exorbitante salarissen of andere declaraties voor een zelforganisatie.