In de hemel

password hemelHoe zijn de richtlijnen zoals in de procedures aangegeven? Men heeft steunbewijs nodig dat er geloofwaardig sprake zou zijn van misbruik. Hoe het meldpunt en de KNR steunbewijzen bruuskeert, breekt blijkt uit de ervaringen die wij de afgelopen jaren hebben opgedaan met deze flegmatieke organisaties die andere agenda’s, eigen interpretaties, invullingen, aannames van commissies, congregaties steunen, dan wel partij in zijn.

Als er zaken niet op papier mogen laat men JA’s dan wel onderzoekers bellen en vervolgens houdt meldpunt de boel op afstand. KNR, meldpunt heeft vanaf het begin geweten waar de nalatenschap Bleijerheide lag. Men deed nul komma nul moeite om met ons daarover te communiceren. Er werden wat brieven geschreven en de arme broeders trokken zich qua nalatenschap terug in Ohio, USA (rond 2008-2009 ten tijde van de Duitse onthullingen). In 1918 vertrekken de Duitse paters uit Kerkrade en nemen de Nederlandse paters van dezelfde orde, hun plaats in. In de praktijk zijn de Nederlandse paters al sinds 1911 actief.
We zijn al vaker met het hout geslagen maar het hout van het melkpunt slaat alles.
We zijn al vaker met het hout geslagen maar het hout van het meldpunt slaat alles.
Bleijerheide ligt echter in Nederland en met een groter aantal Nederlandse, ‘Huillands’ sprekende broeders na de oorlog nam de Duitse invloed af. Mansuetis was een van de laatste despoten met een stuk Hout om leerlingen fysiek in het gareel te houden. Dit grens dorp werd het pedo afval putje waar je kon heersen tussen honderden kwetsbare kinderen / jongens; de macht van de geestelijkheid was zo wie zo buiten proportie maar door de overname van Hollandse broeders kregen megalomane types als Leonardus, Servatius, Eimard, de ongeneeslijke pedo’s Jacobus en Monulphus de kans zich te ontwikkelen. Als je niet luisterde kreeg je onmiddellijk slaag, of isolatie en werd je ge-excommuniceert. Alphons was een miezerig beultje die zich moest laten gelden tussen deze Godsbezeten types. Valentinus sloeg een kind in bed dermate hard dat hij zijn arm in een montage drukverband moest houden. De wil breken daar ging het om, de tucht is noodzakelijk en nodig voor het eigen gerief van de broeders. De verantwoordelijken keren zich om en pleiten zich vrij in de procedure zoals die door Deetman is geïnitieerd. Hoe pleiten zij zich vrij door, zoals een van onze leden terecht zegt, te doen of internaat ‘coulance’ Bleijerheide een buitenlandse mogendheid is. Vanaf 1911 tot juli 1988 ligt de verantwoordelijkheid echter in dit internaat. De drie broeders die nog leven worden geen strobreed in de weg gelegd, als er informatie te halen is sluit meldpunt zelf snel de rijen met al die vage, onbetrouwbare, schreeuwende oud-rechters als mevr. Rijke-de Waal, Schepen die de verkeerde informatie op zijn bord heeft. Hoe eenzijdig en slecht kun je je laten informeren.
drukverband
Het blije Bleijerheide internaat wordt in 1988 een congrescentrum, er moet toch brood op de plank komen. Ignatius leidt dan dit congrescentrum, werkte nog altijd veel met jongetjes aanverwante clubs, verkenners, jongeren dagen, prima deal toch! Ignatius pleegde zelfmoord in 2004.
Er wordt ten faveur van de beklaagden informatie achtergehouden, bewerkt dan wel bemoeilijkt door onvolledige notulen. Ik wacht op een bezwaar maar de tegenpartij (lees het meldpunt) kijkt even de andere kant op, er moet nog wat gemanipuleerd worden zoals de arme broeders Franciscus niet vreemd is maar het meldpunt spant de kroon met haar deals, lankmoedigheid en de privé agenda’s die zorgen dat alles binnenskamers blijft.
Ze komen allemaal in de hemel.