Katholieke geheimen (part 2)

Peter vinger zwijgReactie Nederlandse Kerkprovincie

Het Meldpunt Seksueel Misbruik, dat valt onder de van de kerk onafhankelijke Stichting Beheer & Toezicht inzake seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, zal in de jaarrapportage over 2015 rapporteren over de behandelde klachten en toegekende compensaties, mediations en schikkingen. De jaarrapportage zal de eerste week van april gereed zijn en worden gepubliceerd op de website van het Meldpunt. Daarbij zal het Meldpunt, zoals het ook in de voorafgaande jaren heeft gedaan, open en transparant communiceren.

Desgevraagd zegt woordvoerder Dafne van Roosendaal dat dit niet betekent dat de schikkingen en mediation-gevallen anoniem openbaar worden gemaakt. “Daar wordt op een andere manier over gerapporteerd. Er zijn ook geen gespreksverslagen beschikbaar van de schikkingen en mediations”, aldus Van Roosendaal.

(MCU reactie) De 342 schikkingen daar weten wij van dat ze een luchtje hebben, een Maliebaan luchtje. “Partijen verbinden zich over en weer nu en in de toekomst tegenover derden zich niet negatief uit te laten over elkaar waar het betreft de totstandkoming van deze vaststellingsovereenkomst en het daaraan ten grondslag liggende.”

Ook zijn er geen verslagen van de gesprekken met de vertrouwenspersonen, hier zouden ook steunbewijzen kunnen inzitten. Alles zou transparant gebeuren, voor de privacy worden klachten ondergedompeld in een doofpot waar de waarheid, de betrokkenheid van congregaties, oversten, bisschoppen bij misbruik als laatste (lees: niet) worden onderzocht. Dit is niet te verteren.