Isolation

Nederland bant isoleercel in jeugdinstellingen. Kinderen en jongeren zullen vanaf 2021 niet meer afgezonderd mogen worden. Over drie jaar pas????? Waanzin.

De normaalste straf op het Franciscaanse jongens internaat Bleijerheide, om je klein te krijgen, werd je geïsoleerd. Broeder Servatius, ik wordt door de geest van de man’, nog steeds achtervolgt (woon nu in woningvereniging Servatius) kon het niet laten je deze straf op te leggen. Ook ‘vrienden’ vinden dit een gepaste maatregel om je te ex-communiceren wanneer je afwijkt, je eigen gang gaat, er niet bijhoort en voor alle duidelijkheid….ik wil er ook niet bijhoren.