JA of NEEN

de heer Deetman heeft een brief rond gestuurd met de volgende mededeling….

De voorzitter van de Klachtencommissie en de voormalige Onderzoekscommissie maakten de afspraak dat in lopende klachtenprocedures de Klachtencommissie kan vragen of er meerdere meldingen zijn over de aangeklaagde. Deze vraag wordt door de voormalige Onderzoekscommissie uitsluitend met ja of neen beantwoord. In verband met vertrouwelijkheid verstrekt zij nimmer nadere informatie over de meerdere meldingen of namen van medeslachtoffers aan derden.

(reactie MCU) Wow, een onderzoek door de RKK ingesteld, die een commissie vormt (Deetman) met voorstellen komen namelijk hervormen (Hulp en recht- meldpunt RKK) goedgekeurd door bisschoppen, KNR, ordes/ congregaties en tegen LAGE BEWIJSLAST / VERJARING NIET LEIDEND een procedure in gang zet die vervolgens bij Deetman met JA of NEEN antwoord of de klachten kloppen? RKK Deetman onderzoek in de ondersta la van pastorale ongelukken!

Nu dan hier enkele vragen voor de commissie meldpunt RKK aan Deetman

Vraag 1    Heeft zich een klager bij u gemeld op 25 mei 2011 op de Lange Voorhout met de klacht: misbruik door pastoor Jan Schafraad?

JA of NEEN

Vraag 2     Heeft u net als de commissie Samson niet aan waarheidsvinding gedaan?

JA of NEEN

Vraag 3      Lagen de ordes / congregaties al dwars tijdens het onderzoek Deetman (onder andere Franciscanen Bleijerheide)

JA of NEEN

Vraag 4       Hebben zij toen al meegedeeld aan geen financiële compensatie bij te dragen?

JA of NEEN

Vraag 5       Is het Deetman onderzoek geslaagd in haar opzet, en wordt een klacht zonder steunbewijs ongegrond verklaart (ondanks de hoge culture of silence en een lage bewijslast)?

JA of NEEN

Vraag 6       Vallen de slachtoffers door kinderbescherming in RKK internaten tussen de wal en het schip omdat onduidelijk is wie bij welk onderzoek hoort (Deetman of Samson)?

JA of NEEN

Vraag 7       Worden levende beklaagden bij voorbaat ongegrond verklaart?

JA of NEEN

Vraag 8       Als aantoonbaar is dat een geestelijke liegt, bij welke canonieke rechtbank kan hij dan veroordeelt worden? Een civiele procedure staat ons vrij?

JA of NEEN

(u houdt nog wat artikelen tegoed; top drukte deze week voor Mea Culpa)

4 gedachten over “JA of NEEN”

Reacties zijn gesloten.