Jos B…ja hier ben ik

plas plek Jos B

Uiteraard volg ik de zaak Nicky Verstappen en uiteraard is zijn opmerking ‘dat ie in de verte iets zag‘, kul, grote bullshit eenvoudiger en directer kan ik het niet uitdrukken. Het lijkt meer op een roep van God en Jos B antwoordt ‘ja, hier, ben ik God’. Waarmee ik geen oordeel vel over hem als dader want dat blijft desalniettemin onopgehelderd en vaag. Een canonieke benadering van deze moord zaak.

Wat heeft de roep van God en de moord op Nicky nu met elkaar te maken?

Betrokken is Jos B zeker bij deze zaak want alles wat ik heb achterhaald over deze zaak leest u in de Heimwee moord.

https://www.bertsmeets.nl/de-heimwee-moord/

daar begint het ‘kuiten’, een kuitenflikker is dan ook een bokkensprong en gekker kun je het niet krijgen maar lol levert het wel op als de tongen los zijn tijdens het priesterstudenten leven op Rolduc en in een staat van opwinding verkeren over het aanstaande verblijf dat Nicky en zijn makkertjes in Augustus ’98 op kamp gingen met de pedofiele kampleider Joos Barten. Voor het dorp was het niet nieuw dat deze kampleider veroordeelt was in de vijftiger jaren voor kindermisbruik.

De homo-ontmoetingsplek speelt een cruciale rol in deze moord want tevens een bekende pedofiele verzamelplaats waar, zoals in het Rolduc grootseminarie op zes kilometer afstand, een sacrale opleiding ruim honderd jaar misbruik binnen de muren van de abdij, intern worden gehouden (scheiding van kerk en staat). Zo waren er meer plekken (park in Maastricht), uitlaatkleppen voor priesters / studenten, Rolduc en de Heikop kuiters is er een waar het gedrag of de seksuele voorkeur nooit werden onderzocht tot na het Deetman rapport waar wij als stichting mea culpa bij betrokken waren.

De dichtstbijzijnde plek voor de eeuwenoude abdij te Rolduc was de Heikop. Op vaststaande dagen, weken ging men aldaar op vakantie, retraite om de spanningen tussen het geestelijke en lichamelijke uit te leven, ‘uit te botten’ dus te ‘bot-vieren’ voordat men tot priester werd ingewijd. Jos B was op de hoogte van deze Brunssemmerheide plek en de relatie tussen alle homoseksuele aanwezigen was evident. Er waren zelfs mannen, die de auto dashboard nummers uit hun hoofd kenden van de vele bezoekers, tot ver in Duitsland toe. Ze liepen rondjes en hadden allen hetzelfde doel, een fris, heiig jongetje en maakten onder elkaar duidelijk wie, wat deed of wilde. Er liepen ook jongens als prostituees rond.

Vreemd aan het hele onderzoek is nooit de homo relatie kant van de plek onderzocht (wel genoemd), noch de Rolduc / priester opleiding en het kuiten der Rolduc studenten / priester / kok. Men wil eenvoudig de focus weg van de RKK want dan worden, andere, oude wonden open getrokken en de grote, grove fouten, die gemaakt zijn in dit recherche onderzoek leggen dan teveel zaken bloot. Ook feiten als het tijdstip van overlijden werd nog nooit genoemd in een talk-show want het is vooralsnog ontzettend moeilijk en gewaagd om een dood 11 jarig jongetje alleen terug te brengen op de plek waar Nicky uiteindelijk gevonden is. Het was teamwork.

Peter zat er bij en had de kans om ook dit scenario ter sprake te brengen, niets, geen woord over het tijdstip van het overlijden…”oh, ja een jongetje met ontbloot bovenlijk op de fiets was gesignaleerd in de buurt’?

Het moet teamwork zijn geweest, het is onmogelijk dat Jos B dit alleen heeft kunnen doen, meerdere mensen zijn erbij betrokken en waarom heeft het DNA verwantschap onderzoek zich toen beperkt tot de een kilometer voor Rolduc? Ander DNA sporen blijven onbekend, vele priesters zijn overleden uit de serie RKK misbruik slachtoffers, en andere wonen elders….maar Jos gaat ie nog zeggen…’hier ben ik God’, een roeping die hij allang had  moeten invullen.