Ronald (een verhaal van Els Mulkens)

Atheist Bus

RONALD.

Als we met onze boot in de jachthaven liggen, maak ik vaak een wandelingetje over  de steigers om te genieten van een praatje, grapje of een vriendelijke groet van een mede  booteigenaar, of een personeelslid .

 Zoals mijn grote  vriend Ronald.

Een paar jaar geleden leerde ik hem kennen op de jachthaven, toen hij  op zijn knieën bezig was  het onkruid  tussen de stenen weg  halen. Verbaasd vroeg ik hem of die opdracht in deze  hitte niet  veel te zwaar was.

Terwijl hij opstond, vertelde hij  me met een stralend gezicht  ” ik ben jarenlang werkloos geweest en ontzettend blij met deze baan”. 

Luisterende naar de rest  van zijn  verhaal  voelde ik veel sympathie voor deze bijzondere aardige  man. Als ik hem in het  voorjaar fietsend met zijn aanhangkarretje vol schoonmaakspullen zie  aankomen rijden, begroeten we elkaar hartelijk en vragen  aan elkaar  of we  de winter met het  ons gezin goed zijn doorgekomen. Naar nog wat gebabbel stapt hij weer op zijn fiets om zich op zijn taken te gaan wijden. Terwijl hij weg wil rijden kijkt hij me nog even aan en vraag me of hij me een vraag mag stellen . 

Altijd Roland antwoord ik.

Els, geloof jij in een GOD,  verbaasd kijk ik hem aan terwijl er een stemmetje in mijn hoofd  zegt, wees eerlijk Els. 

Ik antwoord GOD is niet   “mijn vriend”  Roland.

Ik zie  medelijden op zijn gezicht komen.

Denkend aan het voorval maak ik mijn gebruikelijke wandelroute .

Ronald,  deze aardige, optimistische man, met zijn  oprechte  belangstelling  voor iedereen in zijn omgeving, beseft niet dat hij een voorbeeld voor veel mensen is.

Een duur jacht om zijn geluk te vinden heeft hij  niet nodig. 

Bij hem zit het geluk in hemzelf , of in het  geloof in ” ZIJN GOD” ?.

ELS MULKENS.

27 september 2020