Roomsch, rijk en zalig verklaard

De invloedrijke kardinaal Angelo Becciu, hoofd van het bureau van zalig- en heiligverklaringen in het Vaticaan, heeft ontslag genomen en ziet af van zijn rechten als kardinaal. Becciu’s naam wordt genoemd in verband met een mislukte investering van het Vaticaan in onroerend goed in Londen. Zelf spreekt de Italiaanse geestelijke tegen dat hij iets verkeerds heeft gedaan, uiteraard geloven we hem(!!??).

De tijd van zwijgen / stilte is voorbij maar zo nu en dan klautert een heus echt Vaticaans katholiek doofpot leugentje naar boven zoals recentelijk het zogenaamde onderzoek naar Nicky Verstappen door L1. In vroegere tijden kon men het verbloemen nu draait men alle kanten uit omdat iedereen zijn eigen visie op deze zaak wil laten schijnen en domineren. De kerk heeft nog altijd genoeg macht weten te behouden in de media, door gunstig gezinde politieke partijen, konden de kardinalen zich redden met de enorme rijkdommen verkregen met de boodschap van de arme Christus en haar tussenpersonen. In de zaak Nicky werd de media embedded meegenomen maar kwamen typisch Limburgs, niks te weten, het was ook de bedoeling: jullie mogen alleen meelopen…

Miljoenen euro’s voor tussenpersoon

De schimmige onroerendgoeddeal in Londen, ter waarde van zo’n 150 miljoen euro, kostte de Heilige Stoel miljoenen euro’s aan bemiddelingsgeld voor tussenpersonen. Het Openbaar Ministerie van de stadstaat heeft een onderzoek ingesteld naar een aantal functionarissen en naar de tussenpersonen op verdenking van fraude en afpersing. Klasse justitie of machtsmisbruik deze elementen zijn haast verwant aan elkaar.

In 2015 nam de Schotse kardinaal O’Brien ontslag, eveneens na beschuldigingen van seksueel misbruik. In 2010 werd een onderzoek in Nederland gestart naar misbruik door de Cie. Deetman en sinds de openbaarmaking van 10.000 tot 20.000 slachtoffers, is het stil geworden. Geweld is nooit onderzocht (behalve bij de vrouwen) en de investering-geldstromen evenmin buiten beschouwing gelaten.

mea culpa, artikel 12 procedure wil men helemaal niet aan beginnen, al in 2013 ingediend en nog steeds is het motto: ZWIJGEN….via de tussenpersonen bij de media de Limburger, L1 allemaal in dienst van de leugen.

Mars tegen de doofpot