Jubilate Deo

Handelingen der apostelen putten krachten uit het hogere al sinds de geboorte van Christus. De nieuwe herder (bisschop Smeets) zal in liefde eensgezindheid ten toon spreiden.

Engelen geduld

Bisschop Harry Smeets is ingewijd met veel engelen geduld en de verwachtte canonieke beloftes. Laten we slechts 1 verwachting uitspreken ten opzichte van slachtoffers seksueel geweld: betreffende de archieven, uit de periode van oude bisschop Gijsen maak ze openbaar; maak evenzeer de archieven openbaar van de Nederlandse-Duitse / Amerikaanse, Belgische / Braziliaanse congregatie ‘arme broeders Franciscanen’, te Bleijerheide’, en alle andere Limburgse kerkelijke instellingen mocht zich er seksueel geweld hebben voorgedaan.

In Godsnaam mensen lief te hebben, ook de slachtoffers seksueel geweld, die nog steeds of in therapie of met andere gevolgen zitten, die ze als kinderen hebben opgelopen en moeilijk loskomen van de geestelijke manipulatie en machtsmisbruik door priesters. Wilt u hun stem horen….ja, dat wil ik

ondertekend

Harry Smeets