Kerk gevangenissen

Er zijn weer lachwekkende berichten over misbruik preventie door de RKK. Lachwekkend omdat ze zichzelf nog altijd op een troontje zetten en vooral psycholoog en jezuïet priester Zollner hoofd van het Romeinse kinderbeschermingscentrum Centrum voor Kinderbescherming (CCP) van de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit. Zollner wordt beschouwd als een van de toonaangevende experts op het gebied van misbruikpreventie van de Rooms-Katholieke Kerk.

Gekke man die Zollner, zijn naam klinkt als een grenspaal in de woestijn maar geloven doe ik hem niet. Vooral zijn argumenten, lees u eerst wat ‘expert’ Zollner zelf vind:

‘Als Zollner zijn zin krijgt, moeten overtreders die zich schuldig maken aan ernstige mishandelingen (wordt misbruik opeens niet meer genoemd) na hun gevangenisstraf worden opgevangen en gecontroleerd (in de watten gelegd) in kerkelijke instellingen. Het is een belangrijke ‘preventieve maatregel’, zegt Zollner.

afgelegen gebied

AFGELEGEN GEBIEDEN

Zollner verwijst naar de VS, waar al tientallen jaren ervaringen zijn opgedaan met dergelijke faciliteiten (???), die worden omschreven als “iets dat lijkt op een gevangenis”. Er zouden daders “die ermee instemmen zo’n huis binnen te gaan omdat ze weten dat ze gecontroleerd moeten worden”. Namelijk in “afgelegen gebieden” en “gebonden aan een zeer streng regime” met uitreis- en contactbeperkingen, zegt de jezuïet.

(BS) Afgelegen gebieden?? Zollner bedoelt Alaska of andere Arctische, boreale leefgebieden? Op ons internaat ‘de arme broeders Franciscus in Bleijerheide’ werd in 1961 toen broeder Jacobus een jongetje misbruikt had, dit argument ook al gebruikt dat hij in afzondering moest gaan bidden omdat wij ons afvroegen waarom onze zaalbroeder Jacobus opeens weg moest. Lachwekkend, daar ze slechts kleine variaties toepassen in hun doofpot preventie en durven te praten over kinderbescherming-centrum Centrum voor Kinderbescherming (CCP). Wie er ooit van gehoord heeft mag het zeggen en de expert Zollner rept over “Kerkgevangenissen” voor misbruikers. Dat zal dhr Deetman deugd doen….kerkgevangenissen nou, hoeft niet hoor dat waren gewoon de internaten met hun muren, die duizenden kinderen (waaronder ik) gevangen hielden .

Als Zollner zijn zin krijgt, moeten overtreders die zich schuldig maken aan ernstige mishandelingen na hun gevangenisstraf worden opgevangen en gecontroleerd in kerkelijke instellingen. Het is een belangrijke ‘preventieve maatregel’, zegt Zollner.

Geloven ze dat nou zelf?? Ze hebben decennia het probleem, hun probleem niet kunnen oplossen en nu komen ze weer met dit soort halve schijn-maatregelingen. Nog een keer hun argument:

CONTROLE

“We weten uit onderzoeken dat een groot deel van de misbruikers een vrij hoog risico heeft om opnieuw een strafbaar feit te plegen, dat wil zeggen om ze opnieuw te misbruiken, ook al zaten ze in de gevangenis, kregen ze therapie en werden andere voorwaarden opgelegd”, zegt Zollner . Als deze voorwaarden na een bepaalde tijd vervallen, dan is er “geen controle meer” namelijk “noch in de kerk noch in de samenleving”.

Controle, het blijven kinderen die pedofielen nou laat Zollner met die mooie Duitse naam ergens in een heel afgelegen gebied een grenspaal slaan dan hoeven we ze niet meer te vrezen.