Lief, sexy dagboek

Vandaag begin ik aan dagboek daar veel zaken dermate snel voorbij gaan, ik al vergeten ben welke richting de wind gisteren blies. Er zijn weliswaar geen tonnen sneeuw gevallen dus alles is nog goed zichtbaar en we kunnen verder want ik hou van de wind, de wendbare, koele, droge wind die tranen tovert op bladzijden…nog zonder verhaal. Het kan zijn dat ik de verkeerde weg ben ingeslagen maar goed dat kan ik vandaag nog herstellen en kijken welke huizen, liederen en boeken me gezind zijn.

Ben zo rond 12 uur begonnen met oud lied opnieuw op te nemen en wel ‘MOONDAY’.

Going nowhere (foto Esther van Deurssen)

‘Moonday’ had ik al in the Underground Station studio opgenomen en lied geeft me vooral gevoel van ontspanning…sensualiteit vóór seksualiteit, romantiek vóór ’n hijgerige jacht; wat denk je dan lief, sexy dagboek, dat ik op de oude weg doormodder? Neen, geen compulsieve toestanden na verblijf op internaten of vermeende liefdes obstakels, die in werkelijkheid geen band met je aangaan. Moedertje begon met deze late abortus / verdrijving, katholieke uithuisplaatsing om meer ruimte te creëren in het kleine gezin, dat we toch al waren. Deze behoefte aan ruimte compenseer ik graag….lief, sexy dagboek. Hier ben ik.

Oh ja, ontspanning??? Hebben jullie ooit vakantie foto’s van mij gezien of een foto waar ik eet? Neen, hoewel ik geen honger lijd snak ik toch naar vitamine C (contact) vitamine D (kleren zonder doelgroep). Vitamine V…juist vitamine ‘vliegen’. Over de hele wereld vliegen doe ik iedere nacht en kom ’s ochtends verbaasd terug, dat zijn pas reizen…..die de geest weerspiegelen.

foto ©Ramon Smeets

Welke relaties? Op de eerste plaats sexy dagboek, vriendschappelijke relaties mits ze nog bestaan want de afgelopen jaren heeft zich zowat iedereen tegen me gekeerd de reden is mij niet meegedeeld. Na Mea Culpa heeft zich iedereen van me afgewend, niemand durfde me nog aan te spreken. Bang of hebben we nog steeds zaken te verbergen?

Alles is onpersoonlijk geworden…alles, de gemeente, de muziek buzz, de energie leverancier, de FB likes en collectieve nieuwjaarsgroeten…dit is onze wereld nu, zo gaat het in onze stad waar iedereen snel doorloopt, zoals in iedere stad of dorp…waar we hoge muren, hekken gebouwd hebben…achter die muren, je rug…..zitten je beste vrienden.

Genoteerd 16 Januari 2019