Uit ons archief

Thursday, December 01, 2011

Zwarte Lijst (of hoe Mea Culpa geëxcommuniceerd werd)

Nederland wordt wakker, bijna twee jaar nadat Mea Culpa opriep niet mee te werken aan het Deetman onderzoek omdat het onvolledig,  achter de schermen is samengesteld dus eigenrichting is. Twee jaar nadat ik met Femke Halsema sprak in het programma ‘Moraalridders’ over het eigen kerkelijk onderzoek, antwoordde Femke: ‘wij hebben hier scheiding tussen kerk en staat’. Ik reageerde vol ongeloof en zei: ‘dus ze kunnen gewoon hun gang gaan’!!???

2010 actie MEA CULPA

De bisschoppen stellen een onafhankelijk onderzoek in onder leiding van protestant, dat moest er steeds bij wegens de ‘onafhankelijkheid’, Dhr. Deetman nav misbruik in de rooms-katholieke kerk. Wij, de actiegroep MEA CULPA (mijn schuld??) roept alle slachtoffers van misbruik en geweld op niet mee te doen aan dit door de kerk zelf geïnitieerde onderzoek. Het is grotesk dat de kerk dit onderzoek instelt en vervolgens, wanneer naar archieven moet worden gevraagd, de afzonderlijke bisdommen zeggenschap hebben over het verlenen van medewerking, dit zal de transparantie op geen enkele wijze bevorderen. Ook is het onduidelijk of bij het onderzoeksplan de doofpot affaires uit de afgelopen decennia betrokken worden en / of de slachtoffers die zich al gemeld hebben bij ‘Hulp en Recht’ openbaar worden? Van een breed onderzoek kan alleen sprake zijn als alle betrokkenen, mede verantwoordelijken, daders en slachtoffers, dossiers worden gezien en gehoord. De kerk houdt bij een eigen onderzoek de agenda, de tijdslimiet en alle andere verwikkelingen in eigen hand. ‘MEA CULPA’ wil af van deze biechtstoel methode waarin de fluisterwand weliswaar wordt weggenomen maar de onderzoekers zelf alle informatie binnenskamers kunnen houden. Wij stellen een maatschappelijk tegenonderzoek voor met een vrouwelijke tegenkandidaat, een seksuologe, onafhankelijk van het mannenbolwerk van de katholieke kerk…………………………………..

Nu zal Deetman het een zorg zijn, zijn werk zit er op, bijna op. Dit was geen hoofdbreken dossier maar een nachtmerrie waarin je eigen kop er vanaf vliegt. Nederland, de politiek, heeft veel te lang gezwegen. En waarom? De TOP v.d. KVP was op de hoogte van het seksueel misbruik in de jaren 50 en 60. Oud premier Victor Marijsen wist van alle schandalen van div. internaten en instellingen. Heleboel KVPérs zaten in het Bestuur van het Katholieke Verbond voor Kinderbescherming. Er werden 112 internaten – instellingen met een circulaire op de hoogte gebracht i.v.m. seksueel misbruik. Broeder betrapt in Maastricht, werd veroordeeld, na veroordeling pastoor in Sittard en daarna als beloning een onderscheiding.Vergeten we dan voor het gemak de abortusmeisjes van meneer pastoor te Maastricht. Er werden heel veel abortussen gedaan bij jonge meisjes, die door meneer Pastoor waren ´voorgelicht´ en de facto gedefloreerd. Dat betekent zoveel als: ´Ontmaagd´. Natuurlijk wisten mensen dit, de meisjes die zwanger raakten, de familie en de lievelingetjes die meneer pastoor zo had. Maar de meisjes uit arme gezinnen durfden niks te zeggen, maar wisten in die tijd dat zij bij de directeur van het ziekenhuis terecht konden, zijn broer was minister-president!!?? (nog geen enkele media heeft gereageerd op dit artikel uit 2011 toch typisch). Nooit over gesproken in katholieke huize? De afstandsbaby’s, de nonnen (Nieuwenhof Maastricht), de verstandelijk gehandicapten in Heel nog niet meegerekend.

Zwarte lijst


1 Broeder Monulphus (ziekenbroeder Bulletje)

2 Broeder Eymard (Dino)

3 Broeder Servatius (LS prefect)

4 Broeder Otho (wasserij/ fotograaf, de bonte hond)

5 Lebuinus (de heilige; bakkerij/ slaapzaal)

6 Pater Landric

7 Broeder Mansuetis

8 Broeder Vincent

9 Broeder Leonardus

10 Broeder Valentinus (lange Tinus)

11 Broeder Stephanus (VK)

12 Crispinus (overgeplaats Gemmenich, Belgie)

13 Broeder Jacobus (o.a slaapzaal toezicht)

14 Broeder Alphons (Funske, de Funs)

15) Broeder Lucas poging tot doodslag

16) Broeder Eligius

17) Broeder Wenceslaus

18) Broeder Philippus (Flipper)

19 Broeder Ignatius die bij de 112 internaten hoorde die aangeschreven werden over het probleem seksueel misbruik.

20) Zuster Goedemans

21) ……………….

22) ………………..