Na oprichting MCU de Cie Deetman

soul childWe konden maar net praten in 2010, zo klein waren we maar inmiddels mogen we constateren dat wij in drie jaar meer gesproken hebben dan de kerk intern gehouden heeft met behulp van vele kosters, misdienaarsgezang, hogere en lage pijporgeldraaiers, zuchtige burgemeesters en oksaal juristen, the go-betweens OM-RKK allianties. Tussen 1945 en 1981 zijn 10.000 en 20.000 minderjarigen in katholieke internaten, kindertehuizen, kostscholen en weeshuizen het slachtoffer geworden van misbruik. Enkele duizenden van hen zouden zwaar seksueel zijn misbruikt. De kerk zou nu zo’n slordige 30 miljoen kwijt zijn aan schadevergoedingen, volgens de NRC?

Van het bedrag gaat 19,2 miljoen euro als smartengeld naar de slachtoffers. De kerk is verder 10,5 miljoen euro kwijt aan het klachtenmeldpunt en de commissie-Deetman, die het misbruik onderzocht. Iets meer dan de helft gaat naar het eigen onderzoek, het klachtenmeldpunt je zou niet precies de bedragen moeten weten van wat sommige krijgen uitbetaald en een slachtoffer met jarenlange verwerking problematiek misbruik. Cijfers onbekend.

Bisschop van Rotterdam

De commissie Deetman stelt dat de omgang van de kerkelijke leiding met seksueel misbruik van minderjarigen in de kerk ernstige tekortkomingen kent. Gevallen van misbruik belandden in de doofpot en om schandalen te voorkomen, bleven maatregelen uit. Ook erkenning en hulp voor de slachtoffers liet te wensen over.

Vooral bisschop Bär, bisschop van Rotterdam van 1983 tot 1993, krijgt veel kritiek in het eindrapport. Hij is volgens de commissie ernstig tekortgeschoten. Tegen de adviezen van de toenmalige selectiecommissie in liet hij mannen toe tot de priesteropleiding die daartoe niet geschikt werden geacht.

(reactie MCU) Dit ‘niet geschikt’ zou eens nader omschreven dienen te worden want nu blijkt op een andere plaats in het RKK landschap:

In het zog van de Vatileaks-affaire waarbij gestolen documenten vanuit het Vaticaan naar de pers waren gelekt, hebben drie kardinalen de paus op 17 december een zeer geheim rapport van bijna 300 bladzijden voorgelegd, waarin het draait om homoseksuele relaties en mogelijkheid tot afpersing, aldus de krant die geen specifieke bronnen vermeldt. Op die dag hakte de Duitse kerkleider de knoop omtrent zijn reeds lang overwogen aftreden door.

Homonetwerk
De kardinalen zouden een ‘ondergronds homonetwerk’ hebben ontdekt, wiens leden op verschillende plaatsen in Rome en Vaticaanstad seksbijeenkomsten organiseerden. Vanwege hun seksuele geaardheid stellen zij zich bloot aan afpersing.

Drie priesters en een oud-priester beschuldigen de hoogste katholieke geestelijke van Groot-Brittannië van ”ongepast gedrag’’ in het verleden.

Macht

Een andere priester zei tegen The Observer dat de geestelijke later in de jaren 80 zijn positie als bisschop heeft misbruikt. De priester kreeg in de residentie van O’Brien te maken met ”ongewenst gedrag”, nadat de twee ’s avonds laat samen hadden zitten drinken.De  jongeman durfde destijds niets te ondernemen. ”Hij is meer dan je baas, meer dan de bestuursvoorzitter van je bedrijf”, aldus de priester. ”Hij heeft een enorme macht over je. Hij controleert ieder aspect van je leven. Je kunt hem niet zomaar in zijn ballen trappen.”

Bertone bril

800 namen van plegers

De commissie-Deetman heeft in totaal 1795 meldingen gekregen van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Op basis van deze meldingen heeft de commissie ongeveer 800 namen van plegers kunnen herleiden tot mensen die werken of werkten in bisdommen, ordes en congregaties.

Volgens de commissie zijn er van deze 800 personen nog 105 in leven. Onduidelijk is hoeveel van hen nog in functie zijn. De klachtencommissie van het nieuwe meldpunt voor seksueel misbruik in de kerk gaat de klachten over nog levende plegers met voorrang behandelen.

PRESS_021