Niet gewenst

In Spanje zouden de afgelopen decennia duizenden kinderen illegaal zijn geadopteerd. Een maffia-achtig netwerk verkocht de baby’s, terwijl de ouders te horen kregen dat hun kindje bij de geboorte was overleden. Het Spaanse Openbaar Ministerie heeft honderden aangiftes gekregen.

Mea Culpa en Mensen rechten in de kerk proberen al heel lang ‘de afstandsbaby’s’, veelal ongehuwde tienermoeders die onder dwang hun baby’s moesten afstaan, op de agenda te krijgen. Mea Culpa heeft cijfers en archieven in Nederland en onze zusterorganisatie Mensen rechten in de kerk, heeft deze in België. Spanje laat eindelijk van zich horen, maar de schuld wordt een beetje eenzijdig bij generaal Franco gelegd, hoewel de man een fanatiek katholiek was, de werkelijke oorzaak ligt bij de kerk. De katholieke kerk had immers de infra-structuur en kennis over klinieken / vroedvrouwen scholen, bemoeide zich met geboorte en dood en alles wat daar tussen lag. Dit beeld komt overeen met de verhalen over de kille illegale adopties die over heel Europa plaatsvonden.

Hieronder enkele van die kille Hollandse cijfers, in Hooghees te Heerlen

Als de Tweede kamer dit onder ogen wilt zien, zullen ze toch een parlementaire commissie moeten aanstellen. Ik vrees alleen dat door alle publicaties, en zeker die van Mea Culpa, heel wat voorbereidingen worden getroffen om de schade enigszins te beperken. Gisteren kregen wij nog bericht over vernietigen van bewijsstukken door een rechtbank. We zullen dit bij de betreffende kamerleden naar voren brengen.

Dan hierop aansluitend: De commissie Samson die misbruik bij hulpverleners en psychiaters in alle stilte naar het OM hebben doorgeseind, maken een begin met een cultuuromslag. Geen Robert M achtige aanpak (het tonen van de foto) echter de kinderbescherming, de katholieke priesters krijgen een exclusieve, klasse (justitie) behandeling….of gaat dit veranderen?