Onze Vader leid ons niet in het koren

Er is eindelijk een gemeenschappelijke vertaling van het Onze Vader voor het hele Nederlandse taalgebied. Over de correcte versie is sinds de jaren 70 door Vlaamse en Nederlandse kerkgeleerden gediscussieerd. 12121967

44 jaar contemplatieve meditatie, retraite en concentratie voor deze schamele wijzigingen in het Onze Vader terwijl 10.000 – 20.000 misdienaartjes trillend het ONZE vader prevelden.

De commissie van kerkgeleerden heeft een bekende zin uit beide versies van het Onze Vader veranderd. ,,..en leid ons niet in bekoring”(verleiding) is geworden …en breng ons niet in beproeving”. Reden daarvoor is dat ‘beproeving’ de juiste vertaling is van het Latijnse ’tentatio.’

Belangrijker is nog volgens de geleerden dat ‘bekoring’ wordt geassocieerd met iets positiefs als ‘bekoorlijk’ en ‘aantrekking’, terwijl het juist als een te bestrijden kwaad is bedoeld (!!!???). De protestantse kerk zegt in deze zin ,,…en leid ons niet in verzoeking”. Het protestantse Onze Vader verschilt in meer zinnen van het katholieke gebed.

Nu nog toestemming dat we mogen spelen met protestanten kinderen, en we kunnen weer op onze knieën….om ons te beproeven?misdienaar een zegen