Operatie Kelk

eucharistie15 jaar geleden startte “operatie kelk” België, met doelbewust onregelmatige inbeslagnames van de 481 vertrouwelijke meldingen
bij de Commissie Adriaenssens – Een bilan, slotrekening.

Op 24/06/2015, juist 5 jaar geleden werd ‘operatie kelk’ gestart door toenmalige onderzoeksrechter De Troy, hierin bijgestaan door z’n acolieten
Audenaert en De Wael. Deze inbeslagnames gebeurden op basis van een algemene en niet nader bepaalde saisine uitgeschreven door Procureur des Konings Bulthé. Johan Delmulle had hem nochtans de avond voordien nog gevraagd dit niet te doen omdat de werking van de commissie Adriaenssens was afgestemd op de gerechtelijke legitimiteit. Gelijktijdig  met Mechelen werd in Leuven, zoals later zal gevonnist worden, ‚doelbewust onregelmatig’ toegang verschaft tot 481 persoonlijke verhalen van mensen die in het verleden in een pastorale relatie seksueel werden misbruikt.

Na de inbeslagnames hoorde geen enkel van deze 481 slachtoffers nog van iemand iets. Intussen zijn alle gerechtelijke en politionele protagonisten van het Brusselse toneel verdwenen, en blijven de 481 slachtoffers die de moed hadden hun verhaal te doen aan de commissie Adriaenssens, nog altijd verweesd achter. Van verontschuldigingen door de gerechtelijke instanties is geen sprake. Alleen de stilte overheerst, ook vandaag nog, de 24 juni 2015, vijf jaar na de inbeslagnames, alsof iedereen, media inbegrepen, beschaamd zijn over wat de Commissie Adriaenssens en de slachtoffers die er hun vertrouwen in stelden is aangedaan.

Een uitgebreider bilan is na te lezen op De Wereld Morgen,
http://community.dewereldmorgen.be/blog/janhertogen/2015/06/24/en-hoe-zou-het-met-operatie-kelk-zijn
of op Newsmonkey, http://newsmonkey.be/article/47186