Oproep Bleijerheide jongens

Indienen klacht mogelijk tot en met 30 april 2015Bus IAO stil Bleijerheide

De huidige stand van zaken is dat er nog tot 30 april 2015 een klacht betreffende genoegdoening en erkenning kan worden ingediend betreffende seksueel misbruik bij het Meldpunt seksueel misbruik RKK. Psychisch en lichamelijk geweld kan samen met de melding van seksueel misbruik worden gemeld. Geweld blijft een complex verhaal want het werd aanvankelijk niet in behandeling genomen. Pas later werd het toch meegewogen bij de afhandeling van de klachten bij de compensatie commissie.

slaapzalen Bleijerheide
slaapzalen Bleijerheide

Waarom we je opnieuw benaderen is omdat er tal van ‘Bleijerheide jongens’ die te maken hebben gehad met seksueel misbruik en psychisch en lichamelijk geweld, geen klacht hebben ingediend. Dit is uiteraard iedereen zijn eigen beslissing en die respecteren wij. Het kan ook zijn dat je inmiddels van gedachten bent veranderd en daarom willen wij je attenderen op de mogelijkheid tot het indienen van een klacht tot en met 30 april 2015. Zo nodig willen wij je daarbij helpen mocht dat nodig zijn.

Maar ook het indienen van een klacht betreffende genoegdoening en erkenning rechtstreeks bij het Meldpunt seksueel misbruik RKK behoort tot de mogelijkheden. Wij bevelen mr. Titus Weller aan die inmiddels heel veel ervaring heeft met het met juridische bijstaan van “Bleijerheide jongens”.  Mr Titus Weller wordt betaald door het Meldpunt seksueel misbruik RKK.

die ärme brüder Franciscus
die ärme brüder Franciscus

De afgelopen jaren hebben wij veel mensen te woord gestaan, bijgestaan, menig maal vergadert, talloze procedures begeleidt, en moeite gedaan om inzicht te krijgen in de problematiek rond de hulpverlening (we zitten in de adviesraad Hulpverlening). Daarnaast hebben wij overleg gevoerd met het Meldpunt seksueel misbruik RKK, de KNR, de bisschoppen, Deetman, de HEG commissie (erkenning geweld) en met de andere slachtoffer organisaties Klokk en Vpkk.

Namens het bestuur van MCU,

Bert Smeets (voorzitter)