Oproep Eligius (voor Huub)

Beste mensen,

Onlangs startte ik een uitgebreid onderzoek naar mijn medische gegevens van 0 tot heden..
Hierbij is het volgende aan het licht gekomen; het maakt me woedend…!!!!!!!!

Op mijn 6e levensjaar ben ik opgenomen geweest voor MENINGITIS, hersenvliesontsteking.
Volgens de kinderartsen hield dat voor mij in dat mijn ouders een jaar later (!) te horen kregen dat de gevolgen, zoals mijn ouders dat al reeds opgemerkt hadden, een behoorlijke gedrags-verandering zou betekenen. Te noemen; concentratie- leerproblemen, in mezelf gekeerd zijn, gehoorbeschadiging, en last but not least; angst en woede aanvallen.

Zowel monulphus / eligius en servatius hebben dit uit kunnen buiten en hebben juist doordat 
ik in mezelf gekeerd was hiervan gebruik kunnen maken. 
Omdat ik als kind absoluut niet snapte waarom ik weg MOEST communiceerde ik niet of 
zeer moeizaam met mijn oudere zussen.

Mijn neven en nichten echter onderstrepen het feit dat ik steeds meer in een isolement kwam
en niet meer hun Huupie was..

Al met al is mijn leven al op 6 jarige leeftijd kapot gelopen, en verder besmeurd en vernietigd
door ELIGIUS (!) SERVATIUS & MONULPHUS.

Voor mij houd de zoektocht nu op, heb de onderste steen boven gekregen ofschoon mn 
zussen nog steeds van niets weten. Mijn ouders hebben natuurlijk getracht om me goed
te laten studeren gezien de gevolgen van de meningitis. 

Dacht dat jullie dit moesten weten….

Groet Huub.

MCU vraagt voor Huub nieuwe steunbewijzen want gezien de ernst en de grooming van bovenstaande broeders der Franciscanen hopen we dat er nog ex-leerlingen zich melden (voor Juni 2017) met specifiek misbruik klachten door Eligius. 

Dank, namens bestuur MeaCulpaUnited