In Nederland 10.000 tot 20.000 slachtoffers RKK

7 procent van de katholieke priesters in Australië heeft zich tussen 1950 en 2010 schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van in totaal 4.444 kinderen. De meisjes zijn gemiddeld 10,5 jaar oud, de jongens 11,5 jaar. Dit blijkt uit de eerste resultaten van een koninklijke commissie die sinds 2013 onderzoek doet naar seksueel misbruik binnen religieuze instituten in Australië.

Nu zijn dezelfde mechanismen en trucs te zien bij alle RKK gelieerde landen of het een wereldwijde vereiste aanpak betrof aangaande het seksueel misbruik en geweld. Ik heb het over de vele overplaatsingen, het doorschuiven van daders, die verder op, in andere tehuizen / internaten, gewoon verder konden rotsooien. Het internaat te Bleijerheide ‘de arme broeders franciscanen’, heeft zijn nalatenschap over decennia verdeeld en opgeschoond. Van de oorspronkelijk Duitse congregatie uit Aken naar een Nederlandse (Bleijerheide) als Belgische tak (Gemmenich); Meerssenhoven en later in Potim, Brazilië als Ohio, USA. Ook daar speelde zich recentelijk nog een misbruik geval af en heeft deze congregatie zich uitstekend weten te verbergen. Wij gingen er eerst vanuit dat de Stichting Erfgoed Bleijerheide aansprakelijk was bij monde van voorzitter is franciscaan M. Werner te Düsseldorf. Geen enkel bisdom, noch levende broeders hebben ons kunnen helpen met het vinden van aansprakelijken dan wel erfgenamen van deze orde / congregatie Arme broeders Franciscanen.

Ook het vernietigen van de archieven, zoals gemeld in het Deetman rapport blz 643 4.4 Arme broeders Franciscanen droeg bij aan de het maskeren van de waarheid. Nu met het oog op de rechtmatigheid van de archieven, die naar het Nationaal Archief gaan, hebben wij voor een groot deel dezelfde dossiers als dhr Deetman. Veel mensen schreven ons: ‘we willen toch meewerken aan het Deetman ‘onderzoek’, maar sturen dit zelfde dossier ook naar jullie; MCU te weten mea culpa united en we zijn nog altijd united / verbonden met lotgenoten / slachtoffers. We hoeven geen koepel te zijn die zwaar op instorten staat na alle rellen en eigenbelang / ruzies…en willen überhaupt geen macht want dat heeft de internaten als in zichzelf gekeerde clusters doen imploderen en naderhand doen ontploffen.