De vermoordde cijfers van het CBS


 

Hoe en waarom doet het CBS onderzoek?

De doodsoorzakenstatistiek wordt samengesteld op basis van opgegeven doodsoorzaken van iedere overledene die in Nederland is ingeschreven. Door de arts wordt hiervoor een doodsoorzaakverklaring ingevuld. Deze doodsoorzaakverklaring (B-formulier) wordt via de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden naar de medisch ambtenaar van het CBS gestuurd. Opgave is verplicht op grond van artikel 12A van de Wet op de lijkbezorging.

De helft van de sterfgevallen van de jongens tot 18 jaar in 1952 en 1953 wordt toegeschreven aan infectieziekten. Verder zijn als doodsoorzaken geregistreerd aangeboren afwijkingen, hart- en vaatziekten en kanker. Geen enkele jongen stierf een onnatuurlijke dood, aldus de gegevens bij het CBS. (einde quote L1-Nos)

 

(Reactie Mea Culpa )

De CBS cijfers zijn ondanks de hogere sterftecijfers in de gemeente Heel, allemaal ‘natuurlijk’. Natuurlijk cijfers zijn cijfers en ademen niet en vertellen ook geen verhalen. De gegevens worden verstrekt door gemeente en de arts, indien de arts werkt voor de instelling die het nodige te verbergen had, dan kunnen wij meedelen dat wij gehoord hebben dat er een arts werkte die morele problemen had met de handelswijze in en rond St. Joseph. Maar daarover morgen meer!

Wie werkte op de gemeente Heel in die jaren, is dat onderzocht, niets is onderzocht, en het OM doet geen mededelingen tijdens onderzoek.

 

Het bericht ‘natuurlijke dood’ is een eufemisme voor de werkelijke toestand die er heerste in deze RK instelling St Joseph en St Anna. Er heerste een sfeer van intimidatie, overcapaciteit en onderbezetting van het personeel. Patienten wilden er weg, maar werden niet gehoord, noch geholpen. Er zijn berichten van seksueel misbruik, iets wat de Cie. Deetman toch zou onderzoeken, maar zoals het gaat in dit land wordt er geschoven met informatie tot iedereen weer veilig op zijn plek zit. Bisdom hoort twee maanden eerder dan wij, van St Joseph, Heel dossier overdracht naar OM. Ruig, zou je denken. Van St Joseph, de man van, is net zoveel bekend als Heel, doch steeds meer berichten sijbelen naar buiten. Deetman is ervan af en het bisdom werd in vroeg stadium op de hoogte gebracht. Voorkennis? Ook Dato Steenhuis mocht niet in de wielen gereden worden want het is wel een beetje vreemd dat Steenhuis vanaf 1980 niets vindt over belangenverstrengeling tussen kerk en staat, behalve een leeg kluisje in Den Bosch, en Deetman komt opeens met nieuws uit begin vijftiger jaren??? Even afstemmen.

Mea Culpa is de enige organisatie die hier fel tegen protesteert, maar sommige willen ons blijvend uitsluiten, dit zal echter niet lukken. Net zoals duizenden andere kinderen die te maken hadden met geweld, seksueel misbruik en psychische intimidatie in RK instellingen en die mede door kinderbescherming in ongecontroleerde instellingen werden gedropt en in de steek gelaten, zullen van zich laten horen. De tijd van zwijgen is voorbij. Dit kille CBS Heel verhaal is tergend voor de mensen die kinderen verloren hebben onder dubieuze omstandigheden en wij dringen aan dat het geHeel wordt onderzocht. Niet alleen de CBS statistieken maar alle verklaringen door wie dan ook, die het nog vertellen kan, zullen gehoord worden.

De ‘natuurlijke dood’ media scoop valt onder de noemer…snel scoren terwijl het rust, theepauze is, alleen de ballenjongens lopen rond en eten een ijsje. De ‘natuurlijke’ CBS dood doet vermoeden dat er niets aan de hand is. Gaat u toch lekker slapen in dit land regeren de statistieken. Toch nog een zinnetje door Nos / L1 gememoreerd : ‘of de arts de doodsoorzaak ook werkelijk heeft onderzocht, bestaat twijfel. Heeft iemand dat aan het CBS gemeld in 1952-‘53?

Mea Culpa Il Papa

Het Vaticaan zelf heeft er jarenlang voor gezorgd dat gevallen van seksueel misbruik door priesters in de doofpot belandden en dat de schuldige priesters elders aan de slag konden. Absolute geheimhouding en het voorkomen van schandalen waren uitgangspunten van beleid.

Dat stellen de advocaten van een Amerikaanse man die in de jaren 60 van de vorige eeuw misbruikt zou zijn door een priester. De advocaten baseren hun uitspraken op vele honderden documenten die het Vaticaan op last van de rechter openbaar moest maken. Het gaat in totaal om 1800 pagina’s.

Daarin staat volgens de advocaten dat het Vaticaan met een duidelijk beleid werkte. Niet het bisdom, maar het Vaticaan zou bepalen dat pedopriesters overgeplaatst moesten worden. Dat zou betekenen dat het centrum van de Rooms-Katholieke Kerk schuldig is aan de doofpotaffaire en niet alleen de plaatselijke bisdommen, zoals altijd werd aangenomen.

Als de beschuldigingen tegen het Vaticaan hard gemaakt kunnen worden, heeft dat gevolgen voor slachtoffers van misbruik. Zij kunnen dan zelfs het Vaticaan en de paus aanklagen voor nalatigheid.

Bron: IKON

Vielen haben es gewusst

bron MCU

 

crypte solitationis

In de crypte van de duistere kerk

dalen de fundamenten van het geloof af

onderzoek na onderzoek kwam voorbij

de verering in knoken verstijfd

De eeuwigheid in stof en mijt

De lusten vergaan

En staan op

Op tijd

Het geloof is de tegenpool van het gelijk

En wie kan de tongen laten fluisteren

Wie kan het zeggen zonder te spreken

denken dat de wind het zegt, en niemand anders

behalve al die vreemden hijgend in je morgendroom

Zie ze trekken weg beeld na beeld

Als in een storm van licht

achter het zonnegordijn

een visionair hoeft niet de werkelijkheid te zien

hij hoeft zelfs niet te ademen

God komt binnen

Zonder te kloppen

het geloof is kamerbreed

vader, moeder in welke volgorde

stapel, kruisverband of partij

wie z’n kind wegdoet, doet zichzelf weg

er is geen andere volgorde

Berlijn

Mea Culpa United is van zins een reis te organiseren naar Berlijn. Op 22 September bezoekt paus Benedictus de hoofdstad van Duitsland. Bij de Brandenburgertor zal een demonstratie gehouden worden, hoewel de autoriteiten daar nog toestemming voor moeten geven.

Wie wil deze reis (Himmel über Berlin) meemaken? Laat ons weten of u interesse heeft.

Wat je tocht naar Berlijn betreft: neem contact op met de burgemeester Klaus Wowereith. Volgens mij is hij homo. Ik was van de week in Duitsland en las er op teletekst dat hij zich heel goed kan voorstellen dat mensen grote moeite hebben met de kerkelijke leer mbt seksualiteit die van ver voor…. stamt. Er gaat zeker een demonstratie komen, maar hij hoopt, en wie niet, dat die vreedzaam zal zijn. Misschien valt er iets te combineren met ev andere kerkelijke groepen.

Groet

Corrie W

Mea Culpa United is van zins een reis te organiseren naar Berlijn. Op 22 September bezoekt paus Benedictus de hoofdstad van Duitsland. Bij de Brandenburgertor zal een demonstratie gehouden worden, hoewel de autoriteiten daar nog toestemming voor moeten geven.

Wie wil deze reis (Himmel über Berlin) meemaken? Laat ons weten of u interesse heeft.

Wat je tocht naar Berlijn betreft: neem contact op met de burgemeester Klaus Wowereith. Volgens mij is hij homo. Ik was van de week in Duitsland en las er op teletekst dat hij zich heel goed kan voorstellen dat mensen grote moeite hebben met de kerkelijke leer mbt seksualiteit die van ver voor…. stamt. Er gaat zeker een demonstratie komen, maar hij hoopt, en wie niet, dat die vreedzaam zal zijn. Misschien valt er iets te combineren met ev andere kerkelijke groepen.

Groet

Corrie W

Onderzoek het netwerk

Heel, de verstandelijk gehandicapten affaire, kan niet geHeel onderzocht worden wanneer men zich alleen richt op dit kleine broeders internaat van St Joseph. Onderzoek het netwerk dat kom je vanzelf uit bij een spoor van misbruik, medische experimenten, Luminal gebruik, namen van instellingen die aan Heel ‘leverden’. Onderzoek de verhalen en verklaringen buiten de St Joseph kleine broeders en neem die mee zoals St. Anna te Heel waar de meisjes zaten. Zij krijgen een eigen commissie en daarmee wordt als vanouds de waarheid versnipperd en de focus onscherp gemaakt. De bedoeling van de doofpot cultuur, het schaap instinct dat zo leeft onder katholieke angsthazen. De jongens apart en de meisjes apart. Er bestond een ‘route Heel’ waarbij meerdere instellingen aanklopten; er werd buiten en binnen de officiële kanalen gefluisterd als bevestigd dat verstandelijk gehandicapten daar werden misbruikt. Bovendien hoe heet het beestje dat misbruik / mishandeling oplegt: de duivel…God? Juist de mens en als de drang naar macht wordt geïnstitutionaliseerd dan leidt die naar misbruik en geweld. Onze halve en hele inlichtingen die wij binnen krijgen wijzen op een netwerk. Uiteraard houden wij de informatie nog even achter de hand, daar wij het spoor zo breed mogelijk willen aangeven, en dat kost tijd. De trend dat steeds meer Limburgers gaan praten lijkt te zijn aangebroken, daar het juist in deze provincie is waar de doofpot cultuur kon floreren. Het harmonie model, meedoen (verpest nou niet de sfeer), meelullen, gezelligheid en Godswil drukte door alle geledingen haar stempel op de samenleving. Het harmonie model sloot andersdenkenden of kritische geluiden uit. Behagen was de sleutel tot vrouwenonderwerping, het breken van de wil was voor het mannelijk lid van de samenleving een must.

 

 

Leraar: Wat heb je vandaag gedaan? Leerling: Ik heb al heel wat achter de rug! Vannacht hoorde ik op een gegeven moment het wekteken. Ik ben toen van bed opgestaan, ging naar de kerk om er met mijn confraters de nocturnen te zingen. Vervolgens hebben wij de litanie van alle heiligen gezongen en de lauden. Daarna de priem en de zeven psalmen met litanieën. Toen volgde de eerste mis, daarop de terts en de dagmis. Toen zongen wij de sext, middagmaalden, gingen slapen, zijn weer opgestaan, zongen de none en zijn nu hier voor u, gereed om te horen wat u ons te zeggen zult hebben (knip en plakwerk alleen voorbehouden aan Crispina)

 

hoofddoekje beschermd deur…daar kom jij Niet binnen (medische experimenten?)

Misbruik stof

Het onderzoek naar seksueel misbruik raakt steeds verder opgeknipt in allerlei zelf benoemde commissies zoals St. Anna, Heel die onlangs overgingen tot een eigen onderzoek, met de suggestie van onafhankelijkheid om enkele externe mensen toe te voegen. Het verdient de voorkeur dat het onderzoek naar misbruik zich niet beperkt tot één instelling, één aspect maar juist gezien het brede aantal meldingen en berichten bij MCU over seksueel misbruik, fysiek geweld, gebruik van Luminal binnen de structuren van RK instellingen, verdient het onderzoek in handen te komen van één commissie waar het OM in vertegenwoordigt is.

De media (althans sommige) willen wel van ons informatie maar vinden het tegelijkertijd vreemd dat men ons schrijft. Hoe vreemd dat men wel de bronnen wilt weten maar als deze mensen die wij beschermen zeggen niet in de media, op de cover, te willen pronken dan negeert men onze informatie. Ook wil men bewijzen, maar zijn al die verhalen over misbruik die in de media hebben gestaan, waaruit gretig werd geciteerd, zijn die soms ‘bewezen’? Ook wij willen bewijzen dat daders van kindermanipulatie worden gehoord. Maar wie hoort ze? Het zou van Christelijke moed getuigen wanneer ze zelf de archieven uit de knokerige cryptes van het geloof naar boven halen, met zweet op hun voorhoofd, alle archieven op het kerkplein, in de kerkstraat neerleggen, en roepen ‘mea culpa’. Maar wie daalt er af in de duistere crypte?

Wij worden andermaal gemanipuleerd met de commissie Lindenbergh, niet dat hij voor de RK opdrachtgever een mooi categorische indeling heeft bedacht, maar de politiek wast er wel zijn handen in onschuld bij, want er gaat betaald worden en het godsdienstvraagstuk over vrijheid, komt niet aan de orde. En eventuele misbruikzaken door politici, of andere hogere pieten die het een en ander kunnen betalen, houden wij verre van ons. Op ons binnenhof geen misbruikstof.

Voor Heel staan voortaan ALLE RK instellingen, die geHeel onderzocht dienen te worden.

Dan die archieven kwestie waar mensen, soms uit nostalgische motieven naar op zoek gaan, lees je het volgende:

De zusters in Simpelveld (die er nu dus nog zitten) hebben het archief van de kinderen die in Simpelveld hebben gezeten. Zij hebben bijvoorbeeld papieren van mijn oma kunnen achterhalen uit 1900! Maar zij hebben niet het archief van de kinderen die in Roermond en Swalmen zaten, en weten ook niet waar dat archief gebleven is. Mochten jullie meer te weten komen over het archief van de kinderen die in Roermond hebben gezeten, dan hoor ik dat ook graag!

Ik heb vandaag een mailtje weggestuurd naar iemand in Simpelveld om eens te kijken waar het archief is gebleven van het klooster. Een ding kan ik je wel zeggen over gegevens van het klooster als weeshuis hangt een grote sluier van geheim. Zo kan ik bijvoorbeeld de huwelijksdatum van mijn opa nergens te pakken krijgen. Als ik bericht krijg uit Simpelveld zullen we samen de jacht nog eens openen OK.