Pastoor Schafraad vrijgepleit?

5 december 2012

Vrijdag werd ook de derde aanklacht wegens seksueel misbruik tegen de Limburgse pastoor Schafraad ongegrond verklaard. Is hij nu eindelijk van alle blaam gezuiverd??????????????????????

http://www.eo.nl/radio/ditisdedag/artikel-detail/pastoor-schafraad-vrijgepleit/

De heer Schafraad zegt in het hierboven weergegeven interview dat hij niets wist van seksueel misbruik op Bleijerheide. Hoe kan het dan dat hij in een interview in de Limburger van 10 april 2012 het volgende zegt: “Pastoor Schafraad zelf sluit evenmin uit dat zijn persoon gekoppeld wordt aan een vervelende herinnering. Zo waren er, vertelt hij, op Bleijerheide twee broeders waar verhalen over de ronde deden: broeder Seksepietje. En een ziekenbroeder bij wie je snel je broek moest laten zakken”. Maar meneer Schafraad wist toch niets over seksueel misbruik op Bleijerheide??

Hoezo ik heb het niet geweten!!!!!!!!!!!!!!!

Het op Bleijerheide gepleegde seksueel misbruik door de broeders Franciscanen is door de heer Schafraad altijd ontkent. Pas in een interview in Dagblad De Limburger van 10 april 2012 geeft hij toe dat er geruchten gingen over seksueel misbruik. In het door de heer Rutten in 1972 opgestelde rapport over het arbeidsconflict van de heer Schafraad met de andere broeders Franciscanen werd al gesproken over seksueel misbruik op Bleijerheide. Met name broeder Monulphus (Bulletje) werd met name genoemd. De heer Schafraad moest vertrekken en Bulletje mocht blijven op Bleijerheide.

De heer Schafraad heeft in eerste instantie verklaard dat er sprake was van een persoonsverwisseling. Terwijl hij beweerde dat er geen seksueel misbruik plaatsvond op Bleijerheide. De heer Van Koppen (rechtspsycholoog)  heeft  in opdracht van de heer Schafraad en zijn raadsman Van Oosten  een rapportage  opgemaakt over de klagers (zonder die klagers ooit te hebben gezien of gesproken). In die rapportage zegt de heer Van Koppen er zeker van te zijn dat er  geen sprake kan zijn van een persoonsverwisseling. Hij noemt drie scenario’s en schrijft: “Het derde scenario houdt in dat het misbruik heeft plaatsgevonden, maar door iemand anders dan Schafraad is gepleegd. in dat geval zou sprake kunnen zijn van persoonsverwisseling. dat zou niet onmogelijk zijn, ook omdat uw cliënt (rapport was gericht aan de advocaat van Schafraad, de heer Van Oosten) toen door het leven ging als broeder Eymard en tegenwoordig als pastoor Schafraad.
Ik (Van Koppen) heb in de stukken echter geen enkele aanwijzing kunnen vinden dat mogelijk sprake zou zijn van een persoonsverwisseling. Ik laat om die reden het derde scenario buiten beschouwing.”

Door deze uitspraak van de heer Van Koppen kon Schafraad niet volhouden dat er sprake was van een persoonsverwisseling. Maar niet getreurd Schafraad toverde weer wat uit zijn pij! Het kamertje waarin het misbruik heeft plaatsgevonden met klager B heeft niet bestaan. In de uitzending van Nieuwsuur, ten overstaan van heel televisie kijkend Nederland, van 4 augustus 2012 noemt hij het een pertinente leugen van klager B.

Helaas was de heer Schafraad even vergeten dat in zijn verweerschrift, opgesteld door advocaat Van Oosten, het volgende stond: “Het kamertje zoals beschreven door klager heeft inderdaad bestaan. Verweerder heeft op de slaapzaal die daarnaast ligt in het weekend wel eens toezicht gehouden”. Toen daar naar werd gevraagd tijdens de zitting ontstond er verwarring bij de heer Schafraad en zijn raadsman. Maar ook hier wist de heer Schafraad antwoord op. Hij was al vanaf 1968 daar niet meer geweest.

Medio augustus 2012 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Bert Smeets en Psycholoog Appels. Deze laatste wist te vertellen dat de heer Schafraad nog meer namen wist van zich op seksueel gebied misdragende broeders. De heer Appels noemde de namen van Servatius en Leonardus. Volgens de heer Appels wist de heer Schafraad nog meer namen maar die wilde Schafraad pas bekend maken als de klacht van klager B ongegrond werd verklaard. Maar meneer Schafraad wist toch niets van seksueel misbruik op Bleijerheide??

Inmiddels is de uitslag van de zitting van de klachtencommissie Meldpunt seksueel misbruik RKK bekend:

De klachtencommissie is van oordeel dat niet voldoende kan worden uitgesloten dat er sprake is van een persoonsverwisseling en dat klager op dat kamertje is misbruikt door een ander dan aangeklaagde.

Deze uitslag is compleet tegenstrijdig met wat rechtspsycholoog Van Koppen in zijn rapportage concludeert:

Ik (Van Koppen) heb in de stukken echter geen enkele aanwijzing kunnen vinden dat mogelijk sprake zou zijn van een persoonsverwisseling. Ik laat om die reden het derde scenario buiten beschouwing.”

Maar vandaag bleek tijdens het interview in “Dit is de dag” dat: de heer Schafraad echt niets heeft geweten van seksueel misbruik op Bleijerheide!!

Vat u hem nog??? Wij niet meer!!

Wordt vervolgd!!

Corrie, echtgenote van een klager