Pastoor Schafraad vrijgepleit?

5 december 2012

Vrijdag werd ook de derde aanklacht wegens seksueel misbruik tegen de Limburgse pastoor Schafraad ongegrond verklaard. Is hij nu eindelijk van alle blaam gezuiverd??????????????????????

http://www.eo.nl/radio/ditisdedag/artikel-detail/pastoor-schafraad-vrijgepleit/

De heer Schafraad zegt in het hierboven weergegeven interview dat hij niets wist van seksueel misbruik op Bleijerheide. Hoe kan het dan dat hij in een interview in de Limburger van 10 april 2012 het volgende zegt: “Pastoor Schafraad zelf sluit evenmin uit dat zijn persoon gekoppeld wordt aan een vervelende herinnering. Zo waren er, vertelt hij, op Bleijerheide twee broeders waar verhalen over de ronde deden: broeder Seksepietje. En een ziekenbroeder bij wie je snel je broek moest laten zakken”. Maar meneer Schafraad wist toch niets over seksueel misbruik op Bleijerheide??

Hoezo ik heb het niet geweten!!!!!!!!!!!!!!!

Het op Bleijerheide gepleegde seksueel misbruik door de broeders Franciscanen is door de heer Schafraad altijd ontkent. Pas in een interview in Dagblad De Limburger van 10 april 2012 geeft hij toe dat er geruchten gingen over seksueel misbruik. In het door de heer Rutten in 1972 opgestelde rapport over het arbeidsconflict van de heer Schafraad met de andere broeders Franciscanen werd al gesproken over seksueel misbruik op Bleijerheide. Met name broeder Monulphus (Bulletje) werd met name genoemd. De heer Schafraad moest vertrekken en Bulletje mocht blijven op Bleijerheide.

De heer Schafraad heeft in eerste instantie verklaard dat er sprake was van een persoonsverwisseling. Terwijl hij beweerde dat er geen seksueel misbruik plaatsvond op Bleijerheide. De heer Van Koppen (rechtspsycholoog)  heeft  in opdracht van de heer Schafraad en zijn raadsman Van Oosten  een rapportage  opgemaakt over de klagers (zonder die klagers ooit te hebben gezien of gesproken). In die rapportage zegt de heer Van Koppen er zeker van te zijn dat er  geen sprake kan zijn van een persoonsverwisseling. Hij noemt drie scenario’s en schrijft: “Het derde scenario houdt in dat het misbruik heeft plaatsgevonden, maar door iemand anders dan Schafraad is gepleegd. in dat geval zou sprake kunnen zijn van persoonsverwisseling. dat zou niet onmogelijk zijn, ook omdat uw cliënt (rapport was gericht aan de advocaat van Schafraad, de heer Van Oosten) toen door het leven ging als broeder Eymard en tegenwoordig als pastoor Schafraad.
Ik (Van Koppen) heb in de stukken echter geen enkele aanwijzing kunnen vinden dat mogelijk sprake zou zijn van een persoonsverwisseling. Ik laat om die reden het derde scenario buiten beschouwing.”

Door deze uitspraak van de heer Van Koppen kon Schafraad niet volhouden dat er sprake was van een persoonsverwisseling. Maar niet getreurd Schafraad toverde weer wat uit zijn pij! Het kamertje waarin het misbruik heeft plaatsgevonden met klager B heeft niet bestaan. In de uitzending van Nieuwsuur, ten overstaan van heel televisie kijkend Nederland, van 4 augustus 2012 noemt hij het een pertinente leugen van klager B.

Helaas was de heer Schafraad even vergeten dat in zijn verweerschrift, opgesteld door advocaat Van Oosten, het volgende stond: “Het kamertje zoals beschreven door klager heeft inderdaad bestaan. Verweerder heeft op de slaapzaal die daarnaast ligt in het weekend wel eens toezicht gehouden”. Toen daar naar werd gevraagd tijdens de zitting ontstond er verwarring bij de heer Schafraad en zijn raadsman. Maar ook hier wist de heer Schafraad antwoord op. Hij was al vanaf 1968 daar niet meer geweest.

Medio augustus 2012 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Bert Smeets en Psycholoog Appels. Deze laatste wist te vertellen dat de heer Schafraad nog meer namen wist van zich op seksueel gebied misdragende broeders. De heer Appels noemde de namen van Servatius en Leonardus. Volgens de heer Appels wist de heer Schafraad nog meer namen maar die wilde Schafraad pas bekend maken als de klacht van klager B ongegrond werd verklaard. Maar meneer Schafraad wist toch niets van seksueel misbruik op Bleijerheide??

Inmiddels is de uitslag van de zitting van de klachtencommissie Meldpunt seksueel misbruik RKK bekend:

De klachtencommissie is van oordeel dat niet voldoende kan worden uitgesloten dat er sprake is van een persoonsverwisseling en dat klager op dat kamertje is misbruikt door een ander dan aangeklaagde.

Deze uitslag is compleet tegenstrijdig met wat rechtspsycholoog Van Koppen in zijn rapportage concludeert:

Ik (Van Koppen) heb in de stukken echter geen enkele aanwijzing kunnen vinden dat mogelijk sprake zou zijn van een persoonsverwisseling. Ik laat om die reden het derde scenario buiten beschouwing.”

Maar vandaag bleek tijdens het interview in “Dit is de dag” dat: de heer Schafraad echt niets heeft geweten van seksueel misbruik op Bleijerheide!!

Vat u hem nog??? Wij niet meer!!

Wordt vervolgd!!

Corrie, echtgenote van een klager

14 gedachten over “Pastoor Schafraad vrijgepleit?”

 1. Beste Crispina,
  Hartelijk dank voor je hartelijke, lieve woorden voor mijn man Leo en voor mij.
  Ik ben blij dat jij begrijpt wat het met ons doet.
  Leo heeft geen enkele twijfel over de identiteit van de broeder die hem in dat kamertje met regelmaat heeft misbruikt. Op 18 oktober zijn naast deze zaak ook nog de klachten behandeld van drie overleden broeders. Je begrijpt het zeker al: die zijn gegrond verklaard!! Geen twijfel bij de commissie of er in gevallen sprake was van een persoonsverwisseling. Er was steunbewijs en dat mocht worden gebruikt.
  In het geval Schafraad was er steunbewijs. Maar een van de klagers heeft onze zeer dubieuze omstandigheden zijn klacht ingetrokken. Wij hebben alle correspondentie van die klager en zacht gezegd het stinkt!! De man was als de dood voor een claim van euro 80.000,00. Dat bedrag werd genoemd door Schafraad en zijn volgeling psycholoog Appels.
  Toen was er nog een steunbewijs over maar Leo zijn steunbewijs mocht in die zaak niet worden gebruikt en bij Leo mocht het steunbewijs van die andere klager niet worden gebruikt omdat er sprake zou zijn van een ander feitencomplex. Maar is dat niet bij elk steunbewijs. Immers geen geval is hetzelfde!! Deze redenering is zeer inconsequent van de klachtencommissie.
  Leo had bij diverse documenten bijgevoegd waaruit bleek dat meneer pastoor het niet zo nauw neemt met de waarheid. Kortom: aantoonbaar liegt. Nou weten Leo en ik best dat daarmee het misbruik gepleegd in dat kamertje niet is te bewijzen. Maar wat wel te bewijzen is dat Schafraad liegt!!
  EN WAAROM LIEGEN MENSEN, JUIST, OMDAT ZE WAT TE VERBERGEN HEBBEN. En het is duidelijk dat hij wat te verbergen heeft!!
  Wat ook ontzettend zeer doet bij de slachtoffers is dat deze man terwijl er nog een bezwaar loopt en een bezwaar is aangemeld bij de klachtencommissie door mgr. Wiertz al weer op de preekstoel is gezet. In onderstaande link van het programma Dit is de dag liegt hij weer glashard. Bekijk het filmpje goed en let goed op zijn gezichtsuitdrukking.
  http://www.eo.nl/radio/ditisdedag/artikel-detail/pastoor-schafraad-vrijgepleit/
  De heer Schafraad zegt in het hierboven weergegeven interview dat hij niets wist van seksueel misbruik op Bleijerheide. Hoe kan het dan dat hij in een interview in de Limburger van 10 april 2012 het volgende zegt: Pastoor Schafraad zelf sluit evenmin uit dat zijn persoon gekoppeld wordt aan een vervelende herinnering. Zo waren er, vertelt hij, op Bleijerheide twee broeders waar verhalen over de ronde deden: broeder Seksepietje. En een ziekenbroeder bij wie je snel je broek moest laten zakken.

  In de uitzending van Nieuwsuur van 4 augustus, ten overstaan van heel televisie kijkend Nederland, maakt hij Leo voor leugenaar uit omdat het bewuste kamertje niet zou hebben bestaan. Helaas was hij vergeten dat in zijn verweerschrift, opgesteld door advocaat Van Oosten, het volgende stond: Het kamertje zoals beschreven door klager heeft inderdaad bestaan. Verweerder heeft op de slaapzaal die daarnaast ligt in het weekend wel eens toezicht gehouden. Toen daar naar werd gevraagd tijdens de zitting ontstond er verwarring bij de heer Schafraad en zijn raadsman. Maar ook hier wist de heer Schafraad antwoord op. Hij was al vanaf 1968 daar niet meer geweest. Maar waarom moest hij dan liegen??
  Wat ook cruciaal in deze zaak is dat de door Schafraad Van Oosten zelf ingehuurd rechtspsycholoog Van Koppen het volgende zegt over een persoonsverwisseling:
  De heer Schafraad heeft in eerste instantie verklaard dat er sprake was van een persoonsverwisseling. En dat terwijl hij beweerde dat er geen seksueel misbruik plaatsvond op Bleijerheide. De heer Van Koppen (rechtspsycholoog) heeft in opdracht van de heer Schafraad en zijn raadsman Van Oosten een rapportage opgemaakt over de klagers (zonder die klagers ooit te hebben gezien of gesproken). In die rapportage zegt de heer Van Koppen er zeker van te zijn dat er geen sprake kan zijn van een persoonsverwisseling. Hij noemt drie scenario’s en schrijft: Het derde scenario houdt in dat het misbruik heeft plaatsgevonden, maar door iemand anders dan Schafraad is gepleegd. in dat geval zou sprake kunnen zijn van persoonsverwisseling. dat zou niet onmogelijk zijn, ook omdat uw cliënt (rapport was gericht aan de advocaat van Schafraad, de heer Van Oosten) toen door het leven ging als broeder Eymard en tegenwoordig als pastoor Schafraad.
  Ik (Van Koppen) heb in de stukken echter geen enkele aanwijzing kunnen vinden dat mogelijk sprake zou zijn van een persoonsverwisseling. Ik laat om die reden het derde scenario buiten beschouwing.
  Begrijp jij nou waarom wij het niet meer begrijpen!!
  Wat ook heel raar is dat hij in een interview het volgende zegt: Schafraad tijdens een interview met de Limburger: “Kijk nu naar mij, kunt u zich mij voorstellen dat ik aan een pieleke (een woordkeus die niet bepaald van tact getuigd!!) van een jongen van 14 jaar heb gezeten? Of dat ik een jongen van 17 in zijn slaap bevredigd heb??
  Dit soort taalgebruik getuigt van weinig respect voor de geslachtsdelen van jongens. Respect wat ook ontbreekt bij daders van seksueel misbruik met kinderen.
  Tijdens de zitting bij de klachtencommissie werd een waar theater stuk opgevoerd door Schafraad. Een theaterstuk waarin een stuk morele chantage niet ontbrak. Hij zei zo ongeveer: Leo jongen, wat moet er van mij worden, wat moet er worden van mijn parochianen en van mijn kerk, mijn kerk staat al in de rode cijfers!! Te walgelijk voor woorden. Ik ben voor het eerst in mijn leven volledig uit mijn dak gegaan en heb hem verrot gescholden. De woorden die ik heb gebruikt zijn helaas niet voor herhaling vatbaar!!
  Nogmaals Crispina hartelijk dank voor je lieve, bemoedigende woorden!!

 2. Je stelt een lastige vraag, Corrie: Vat u hem nog??? Wij niet meer!!
  dank je wel, en bedankt voor jouw versie van een knap smerig, en daarmee erg pijnlijk en daarmee lastig verhaal. En gezien wat er rondom is gebeurd zeker niet alleen voor je partner en jou en jullie gezins- en familieleden. En het spijt mij dan ook bijzonder dat jullie heel direct en heel persoonlijk ten gevolge van je partners verblijf op dat Bleijerheide slachtoffer zijn geweest, geworden en dat nog steeds zijn van wat daar aan smeerlapperij heeft plaats gevonden.
  Zoals het mij voor jullie persoonlijk spijt hoe die Cie. Deetman met dat historisch misbruik is omgegaan, waar jullie alweer heel persoonlijk de gevolgen van cadeau hebben gekregen.

  Vat ik er iets van?
  Dat weet ik niet.
  Ik kan alleen proberen je een paar stukjes van antwoorden te geven over wat ik zie. Op het risico af dat dat voor jou/ je man en jij net zo’n gezwam is als jullie veel te veel hebben gehad, en het daarmee geweld is.

  Maar niets zeggen is inmiddels minstens zo – of erger – geweldadig, want lijkt de boodschap in te houden: ga jij effe lekker op dak zitten, ( of nog erger- in het kader van de nieuwe evangelisatie – samen met Wiertz een kunstwerk bedenken -) het interesseert me niet (meer)

  Ik kan alleen maar hopen dat je/jullie nog staat bent/zijn te geloven dat je/jullie er wél toe doen, dat geweld dus niet mijn bedoeling niet is!

  En dat is ook wat ik lees in wat die klachtencommissie dan zou hebben gezegd:
  De klachtencommissie is van oordeel dat niet voldoende kan worden uitgesloten dat er sprake is van een persoonsverwisseling en dat klager op dat kamertje is misbruikt door een ander dan aangeklaagde.

  Door die Commissie wordt kennelijk niet getwijfeld aan het feit dat je man misbruikt is, en, kennelijk, mogelijk ook op dat bewuste kamertje !
  Zijn verhaal dus klopt.

  Maar degene die -alweer! – een draai om zijn oren krijgt is die man Appels.
  Dat kreeg hij – samen met Jan Schafraad – eerder al van de rechtbank nu dus ook van die Commissie: Heer Appels U kunt de boom in met Uw conclussie, kusje, de Commissie.

  En daarmee Jan Schafraad erbij.

  Dat Schafraad liegt lijkt me, zeker met je verhaal over zijn kontengedraai nu erbij ook duidelijk. Zoals het ook duidelijk is dat Schafraad hele smerige machtstrucjes probeert te gebruiken/heeft geprobeerd te gebruiken en al veel langer kontengedraai toe heeft gepast en mensen, toenmalige kinderen, heeft laten verrekken in een poging zich ten koste van toenmalige kinderen. uit een hele smerige situatie waar hij onderdeel van uit heeft gemaakt te kronkelen is ook duidelijk (geworden) .

  Wiertz legt hem niet voor niks het zwijgen op.

  Maar feit is ook dat daarmee kennelijk die commissie zich aan háár opdracht heeft te houden en dus kennelijk tot die uitspraak is moeten komen.

  Net zozeer, als die buitengewoon domme flauwe kul hier op dit eigen Mea Culpa blog, en da’s knap cynisch, laat zien hoe simpel persoonverwarring is in de actualiteit. Laat staan mbt de realiteit van zo’n 45 jaar terug.

  En daarmee zou volgens mij, en volgens mij ook nog eens terecht ook! die Commissie we; eens een (verdomd lastig! ) compliment aan je man en jou ( en je gezin/familie ) hebben kunnen geven: ik reken erop jongens (meissie) dat je je hersens gebruikt, en niet alleen maar slachtoffer van 45 jaar geleden bent. En met mij staat voor Recht .

  En dát, Corrie, lijkt mij, naast die draai om z’n oren aan die Appel, de duidelijkheid over het kontengedraai van die Schafraad, het verzuim van Deetman, de flauwe kul van die Schafraad fanclub die “zeker weten dat” bepaald geen beroerde, wél pijnlijke, uitspraak

  Natuurlijk willen jullie je erkenning hebben en het gelijk uitgesproken zien.
  Maar wil je dat op oneigenlijke gronden, van een Commissie die niet erkent maar een soort applausmetertje is? Wie maakt het beste gebruik van machtstrucjes? Wie heeft de grootste bek in de manipulatie?

  Is het (door diezelfde Commissie afgedwongen) excuus van Simonis wanneer je nu zijn uitspraken van deze week hoort een integer en zich van zijn verantwoordelijkheid bewust excuus geweest dan of een PR feestneus. Is een afgedwongen feestneus géén minachting dan ?

  Wil je als volwassenen van andere volwassenen mét hún verantwoordelijkheden de feestneus waarmee je een kind zoet houd of het respect en erkenning, ook de erkenning van grenzen aan mogelijkheden juist door die verantwoordelijkheden ?

  Er wordt op dit moment over die hele wereld heen heel hard geknokt om en over dat historisch misbruik, op allerlei terreinen. Daar zijn heel wat (ex) rechters bij betrokken. Ook die hebben een positie te kiezen.Net als religieus gelovigen met en zonder allerlei functies en posities.
  Da’s een knokpartij over en om Individuele Mensen Rechten. Over gruwels als genocide en staats moorden. Ook daar heeft de Kerk/kerken haar rol in.

  Ja zeker misschien had je man een paar jaar geleden in dat Hulp en Recht zoals het was zijn erkenning die hij/ jullie wil/willen wel gekregen. Er is nogal wat veranderd.
  Maar misschien heeft je man/ hebben jullie – als volwassenen – wel een compliment gekregen zonder ook maar te ontkennen dat die historische misdaad tegen over dat kind plaats heeft gehad in een procedure die hoe graag jullie dat ook anders zullen hebben gezien bovendien nog niet afgerond is ?

  En misschien moeten we daar allemaal nog maar ’s over denken.
  Dan is dat misschien dat verd.@#$!! gehakkel van mij hier ’t dan wel waard om toch maar gewoon te doen ?
  De waarheid over wat er in dat verleden is gebeurt is niet slechts van één slachtoffer (en eventueel zijn/haar gezin). Netzo min als die toekomst dat is.
  Dus ook denken over wat er in het nu gebeurt….

  Gossie, wat een opluchting, stel je nou toch voor dat ik domineese had geworden…had zo’n hele clup er een sik van gekregen…..

  Nogmaals, alle respect Corrie voor je man en jou.
  Maar je stelt lastige vragen, dame.
  En terecht!! Jullie zijn knap mishandeld, maar of dat door die Commissie is??
  Dat kunnen alleen jullie beslissen. De historische misdaad is verjaard.
  Hoe de toekomst eruit ziet bepalen jullie!
  Ik wens ook jou het allerbeste.

  1. Correctie: hierboven staat een paar maal Appels, waar het natuurlijk van Koppen behoorde te zijn.
   Een nogal voor de hand liggende persoonsverwisseling.

 3. Persoonlijk vat ik ‘m niet zo dat er met gezagsdragers van de kerk, gezellig koffie gedronken wordt, met een koekje erbij nadat er weer een of ander kunstzinnig object het Levenslicht heeft gezien, dit na goedkeuring uiteraard van beider partijen.

  Mij komt het voor, dat je pas aan plichtplegingen begint over en weer, wanneer de lucht geklaard is, problemen opgehelderd zijn en ieders verantwoordelijkheid in de breedste zin van het woord genomen is en nagekomen!

  Wanneer ik geen slachtoffer was, zou ik ook wel hoeder van de kerk willen zijn, die in de rust van de voetbalwedstrijd, waarin nog niets beslist is, de nog te winnen BEKER ik alvast overhandigd krijg, ten teken van…….ja waarvan eigenlijk?????????

  De wereld op zn kop! Gekkenhuis……

  1. Beste Dwarsligger,
   Zo is het!

   Mea Culpa slaat arm in arm met het opperhoofd van de Rooms-katholieke kerk in Limburg de weg naar verzoening in!

   Overigens, goed weer eens van je horen!

   vele groeten,

   Jo

   1. @ Jo, en als dat dan vergezeld gaat van een handje peentjes zaad, zakje aarde en een oude schoen uit te delen op 1 april ter herinnering aan Christus angst ?

  2. @ Dwarsligger
   Ik had een paar weken terug een vette grijns bij een kringloopwinkel, er stonden weer ’s wat bekers.
   Mooi, naast de dood op Richard Nieuwenhuizen en “zonder respect geen voetbal” die knap optimistische reminder van je

   Ken je deze ?

   http://www.youtube.com/watch?v=QIpmL7eMIcM

   Voor mij hoort daar een gedicht van Antjie Krog bij wat ze betrokken bij die Zuid Afrikaanse Waarheids en verzoeningscommissie schreef

   stukje daaruit

   maar as die oue nie skuldig is nie
   nie skuld bely nie
   kan die nuwe natuurlik ook nie skuldig wees nie
   en nooit voor stok gekry word
   as hy die oue herhaal nie
   alles begin dus van voor af aan
   dié slag anders ingekleur

   uit: deel 10 Land van genade en verdriet

 4. Sorry, de weg (naar Rome) viel weg.
  Ter geruststelling: kwestie van de knopjes, niet het groen onderaards berichtenvretertje.

 5. Tja daar weten we natuurlijk alles van, Jo, dat bekende probleem van plaatsvervangers bij woordvoerders die wegvallen en democratrisch centralisme
  Nog ouder dan de naar Rome

 6. Wellicht handiger Corrie om wanneer je je naam achteraf aan je stuk toevoegd dit er ter vermijding van misverstanden even bij te vermelden?
  Dan worden de reacties – die geen tijdsaanduiding hebben – ook logischer.
  Ideetje?

 7. En onderwijl effe met de pet rond gaan terwijl je er een paar schietgebedjes tegen aan gooit dat Pierre Habets het materiaal voor zijn definitieve kunstwerk nog niet heeft aangeschaft of zijn uren in rekening brengt.

  Er zal tenslotte geen slachtoffer van historisch misbruik zitten te wachten op een 1 – april monument in Maastricht wat een dermate aanfluiting van erkenning en Recht is.
  Wellicht dat een organisatie van oorlogsgraven geinteresseerd in het ontwerp is ?

 8. Op het risico af dat ook dit bericht niet geplaatst wordt:

  Zou het niet verstandig zijn om je ’s even aan je besluit van gisteravond te houden en je maar eerst ’s even héél erg grondig achter je oor te krabben?

 9. De “persoonsverwisseling” wordt zelfs door de eigen verdediging van Schafraad verworpen. Daarmee is die van de baan, ook al omdat de klager hem eerder herkend heeft op foto’s en ter (hoor-)zitting. Toegewezen juristen hierover:

  “Daarmee is het idee van persoonsverwisseling opgelost.”

  Verder probeert de Klachtencommissie elkaars steunbewijs van tafel te vegen door te stellen dat er sprake is van een “ander feitencomplex”.
  Hierover zijn de toegewezen juristen van de 2 klagers eveneens helder:

  “Ander feitencomplex is er bij elk steunbewijs, dus dat is niet consequent van de Klachtencommissie.”

  Beide klagers zijn in bezwaar tegen deze ongelooflijke uitspraak in de procedure tegen Schafraad, waarbij meteen om herziening verzocht gaat worden als het bezwaar niet gehonoreerd wordt.

Reacties zijn gesloten.