Patroonheilige van de pedofiele clerus 

De Heilige Paus Johannes-Paulus II verheven tot patroonheilige van de pedofiele clerus. 

Hoe hemels is dees?

Voortaan kan elke geestelijke kindermisbruiker bidden tot paus Johannes-Paulus II die bij leven en welzijn tijdens zijn pontificaat op aarde pedofiele kardinalen, bisschoppen en priesters al in bescherming nam. Intussen is hij door zijn opvolger, paus Franciscus, gelegitimeerd dit te doen vanuit zijn heilige hemelse troon.

Hoe de huidige paus Franciscus en zijn onmiddellijke omgeving  – we zijn intussen bijna in 2021 – nu al verontwaardigd zijn over het feit dat kardinalen en andere bisschoppen met klinkende namen zoals McCarrick, George Pell (die intussen in het Vaticaan mag verblijven), Henryck Gulbinouviez, Luigi Ventura en Stanislaw Dwiwisze… in de vorige eeuw tijdens hun diensturen als bisschop of kardinaal kinderen konden misbruiken of bovendien ook nog andere priesters en prelaten een handje hielpen om diens kindermisbruik geheim te houden, biedt nieuwe perspectieven om de devotie tot de heilige paus Johannes-Paulus II aan te wakkeren. Hoe hemels is dees?

Wereldvreemd is het misschien wel, maar toch is het binnen de katholieke kerk altijd de normaalste zaak ter wereld geweest. Het is al van 1997 geleden dat ik voor het eerst een klacht betreffende bisschop Roger Vangheluwe van Brugge bij kardinaal Danneels overmaakte betreffende diens kindermisbruik. Misschien was de kardinaal, overladen met het vele andere werk vergeten deze klacht over te maken aan de toenmalige paus en aan Rome. Maar ook in 2021 zal bisschop Vangheluwe nog vrij rondlopen, ongestraft door Rome. Dit is helemaal niet abnormaal in Vaticaanse kringen. Met steun uit de hemel, dank zij paus Johannes-Paulus II.

Ik kan het niet anders interpreteren: enkel voor de schone schijn is Rome, nu pas, selectief verontwaardigd over hier en daar een paar perverse eminenties. Redelijk wat media hebben dat wereldwijd al decennia geleden openbaar gemaakt. ‘We kunnen niet achter blijven’ moet de redenering nu geweest zijn bij paus Franciscus en zijn ministers. Maar over de resterende 99% van de clerici die kinderen misbruikten blijft het stil in Rome. Dat paus Johannes-Paulus II, die dat allemaal wist én deze info richting doofpot liet sturen was geen hindernis om hem subito santo te verklaren toen hij overleed. Er was inderdaad haast bij want binnen de heiligenkalender was nog geen enkele patroonheilige bereid gevonden, om de van seksueel misbruik beschuldigde priesters in bescherming te nemen. Dat is dus tijdens het pontificaat van paus Benedictus recht gezet door zijn voorganger zalig te verklaren. Terwijl paus Franciscus de kroon op het werk zette door paus Johannes-Paulus II meteen heilig te verklaren. Een heilige paus die strafbare feiten heeft gepleegd… ook dat moet kunnen binnen de katholieke kerk. En eens heilig, altijd heilig. Het lijkt mij onmogelijk dit ongedaan te maken. 

Bij wijze van proef diende ik in september 2019 nog eens een klacht in betreffende een eminent Vlaamse en vooraanstaande clericus… die intussen in Rome sierlijk pronkwerk verricht. We zijn intussen al een tweede jaargang verder… gelooft iemand nog echt dat de paus en zijn omgeving hier werk van maakt en deze eminente eerwaarde ter verantwoording zal roepen? Nee, toch! Het blijft muisstil op dat front.

Mars tegen de doofpot

In het voorjaar 2019 had paus Franciscus nochtans gedecreteerd dat voortaan elke priester die op de hoogte is van seksueel of ander machtsmisbruik door een clericus dit verplicht is te melden aan Rome.

In september 2019 stuurde ik daarom vijf aangetekende brieven betreffende een dossier van een Vlaamse kloosteroverste naar Rome. De paus zelf, de congregatie van de geloofsleer, de congregatie van het religieuze leven, de nuntius in Brussel… allemaal kregen ze het dossier toegestuurd. We gaan snel 2021 tegemoet. Hoe kijk ik uit naar een Erik Van Looy ‘t’is gebeurd’ moment! Maar nee, er gebeurt tot op heden niets met die klacht net zoals er met de klachten betreffende bisschop Vangheluwe niets is gebeurd. Net zoals er met een miljoen andere klachten van slachtoffers wereldwijd niets is gebeurd. De heiligverklaring van paus Johannes-Paulus II werkt!

Rik Devillé

www.mensenrechtenindekerk.be

Tollembeek, 13 november 2020