Pedo grooming internaat Bleijerheide

Voor diegenen die niet precies weten wat grooming is zal ik Hoofdopleidingen algemene zaken Wikipedia, in dit verband zou ik zeggen wikipedofilia, graag quoten:

Grooming is het benaderen van en contact leggen met kinderen door een pedofiel met als uiteindelijke doel het mogelijk maken van seksueel contact door de seksuele drempels en remmingen van het kind te verlagen. De Nederlandse uitdrukking ‘kinderlokker‘ komt hier dicht bij in de buurt, hoewel het niet precies hetzelfde is. Ook bij seksueel misbruik binnen een gezin kan sprake zijn van een groomingproces, waarbij de dader de normale familierelatie stap voor stap ‘ombuigt’ tot een seksuele relatie. (Tot zover onze berichtgeving uit het veld).

Bleijerheide, het St. Maria ter Engelen jongenspensionaat arme broeder Franciscanen, gelegen aan de Pannesheidestraat die duizenden jongens deden huisvesten zowel voor als na de oorlog. Voor de Oorlog brachten de brüder hun nalatenschap  in veiligheid, ondergebracht in Ohio, USA, en Brazilië. De toestroom van kinderen met problemen (dyslexie, kinderbescherming gerecruteerden, kortom alle verwaarloosde kinderen op een plek), de question is: veilig of niet?

Op de foto broeder Servatius, hij zit rechts vooraan zijn handen op zijn kruis. Hij kon slaan, dreigen, je opsluiten maar kon je zo nu en dan troosten, knuffelen, zich tegen je aanduwen. Hij gaf om arme, zielige  jongens. Jongens als ik wiens politie vader die ik vlak voor mijn neus heb zien sterven. Hij, Servatius  schuurde vaak tegen je aan, die man was altijd opgewonden, sloeg links en rechts om zich heen en commandeerde van ’s ochtends tot ’s avonds. Sommige advocaten verdedigen het geweldsprincipe uit die tijd omdat het normaal was. De ouders zouden er om hebben gevraagd, en de broeders konden niet anders??? Servatius liet ons ooit collectief een body-check in onze onderbroek bij Monulphus (Bulletje) ondergaan. Er werd gechiecheld en Servatius sloeg waar hij kon jongens om de oren en liep zenuwachtig, opgewonden als altijd over de gang die vol stond met half naakte kinderen in hun onderbroekje. Als je aan de beurt kwam moest je op je pols blazen en Bulletje taste toe. Jammer dat ik als 10 jarig kind niet wist wat het in werkelijkheid betekende dit gezondheid / ziekenonderzoek.  De broeders zouden NOOIT seksuele handelingen verrichten volgens onze opvoeders, maar opgewonden waren de meeste broeders wel en kwaad! Dat is me altijd bijgebleven, opvliegend, snel opgewonden en daarna wilden sommige het goed maken.

Broeder Jacobus

Broeder Jacobus was de ware kampioen in grooming. Iedere avond moesten onze nekken, oren, tanden, armen gecontroleerd worden na het tanden poetsen en wassen door deze lieve broeder Jacobus. Zijn ruwe, trillende handen tilden je op een kistje en onderwijl hij aan je nek draaide, je oren met zijn blikken binnendrong, hoorde je zijn gehijg. Er was iets met die handen, steeds friemelden ze je langs je pyjama, nee je moest wel eerst in je pyjama om gecontroleerd te worden door opperhoofd grooming Jacubus. Soms moest je terug je om je oren nog eens schoon te maken want hij Jacobus had gezien dat er nog ergens een vuiltje zat. Ik ging dan terug met een onbegrijpelijke vraag wat ik dan niet goed had gedaan.

Ik duwde de puntjes van mijn handdoek diep in mijn oor, draaide en schroefde bijna mijn hoofd van mijn romp. Dan rende ik snel naar broeder Jacobus die me als een engeltje op het kistje tilde, opnieuw langdurig met veel wetenschappelijke observaties dicht tegen mij aanstond. Nu zul u zich afvragen hoe spannend dit allemaal wel niet allemaal is geweest. Natuurlijk, zeer spannend want Jacobus werd van de een op de andere dag overgeplaatst. Dag handjes, dag controle en aldus vroeg ik op zekere avond aan broeder Servatius die op de daarnaast gelegen slaapzaal toezicht hield en even de honeurs waarnam, ‘of hij niet onze oren, nek, tanden moest controleren’? Broeder Servatius keek mij even argwanend aan, met een blik van ‘je weet toch niet waarom Jacobus is overgeplaatst? ‘Nee, dat hoeft niet’ beet hij me toe, en daarom vergeet ik de grooming Jacobus niet die overgeplaatst werd omdat hij jongens had misbruikt en ouders boos op de poorten van het ter Engelen internaat hadden gebonkt’.

(commentaar MCU) Dan het geweld. Nu lijkt het zo dat geweld niets met grooming te maken heeft maar het voelde, althans voor mij als kind, toen wel zo. De enige manier om lijfelijk in contact te komen met een ander is geweld een optie. Je weet niet hoe je eigenlijk dat gemis van lijfelijkheid moet compenseren, en is geweld een antwoord op die vergruizende leegte. Het ontwijken van een seksuele geaardheid daarin moest worden gehard. Het ontbreken, ontzien van seksualiteit heeft bij broeder Lebuinus tot dwangmatig masturbatie gedrag geleid, een stille verslaving onder Gods ogen. Het buitensporige geweld, de geweldsspiraal op dit internaat is alleen te verklaren vanuit een opgekropte frustratie, chronische leegte, het hebben van onderdrukte gevoelens leidt tot negatieve grooming dat bot gevierd werd op kinderen.

Seksepietje, pater Landric (ofwel de  muziekavonden bij pater Landric ofm2 (speciaal opgedragen aan van den Eijnden provincielaat minder-broeders Utrecht)

De zestigerjaren en de liberalere sfeer onder jeugd en adolecenten deed zijn intrede bij de gitaar spelende pater Landric, in Deetman genoemd en ergens bij een ander hoofdstuk Deetman data verdwenen. Ja, je hebt niet voor niks een eigen commissie ingesteld die het seksueel misbruik tot in de puntjes gaat uitzoeken.

En ja ook ik heb mee mogen maken dat ik als klein menneke van 13, 14 jaar mocht kennis maken met de pater.
Pater Landric.
Ik stotterde nogal behoorlijk, waar hij wel wat aan kon doen.
Hij vroeg mij in de avond langs te komen samen met nog een jongetje, R.G.
Hij had zijn bed neergeklapt en ik moest erop gaan liggen. Hij deed het gordijn dicht.
“Rustig ademhalen, dan gaat het wel over.” Hij wreef over mijn onderbuik en fluisterde in mijn oor dat ik rustig moest doorgaan met adem halen. Ook zoende hij mij op mijn wang.
(MCU reactie) ja, grooming in zuiverste zin die seksueel misbruik mogelijk maakt.
Alhoewel ik geen bewijs heb stonden bij ons op de zwarte lijst de volgende broeders en pater.
Broeder Servatius – Hoofd lagere school
Broeder Otto – Wasserij en fotograaf.
Broeder Bulletje (echte naam weet ik mij niet te herinneren) zieken broeder.
En de laatste was een Broeder uit Amsterdam die in de bakkerij, keuken stond.
Verder niet te vergeten, Pater Landrik.
Wie jouw misschien nog meer kan helpen is J H,  hij was jeugdleider van af 1971.
We hebben het wel eens over gehad met hem over de geaardheid van de Broeders.
?????????????????????????????????????????????
(quote uit interview de Limburger 10-03-2012)
Meneer Schafraad, kan het zijn dat u zelf wellicht iets weggedrukt heeft in die 42 jaar?

„Absoluut niet. Ik heb geen korrel twijfel. Wat waar is, is dat ik in mijn beginjaren een emotionele achterstand heb gehad. Daar ben ik ook intensief voor begeleid. Ik heb de afgelopen tijd naar alles gekeken, naar mijn seksualiteit en naar mijn emotionele ontwikkeling. Het enige dat ik ontdekt heb is dat ik toen, in de beginjaren, wat weinig gevoelig was. Ik wist niet wat sociale afstand was, had niet zo goed door dat anderen zich misschien ongemakkelijk voelden als ik te dichtbij zat. Maar ik heb nooit grenzen overschreden.”

Grooming? Geeft pastoor Schafraad grooming toe? Emotionele achterstand die gecompenseerd moest worden, hoe werd deze achterstand, leegte gevuld? Intensief voor begeleid, door wie of mogen wij niet de ontbrekende vragen uit het interview stellen? De Limburger interviewster laat nogal wat liggen maar goed het leven van een kloosterling is seksueel geen pretje, dus daar alle begrip voor. Maar hoe ging dat dan? Te dicht bij komen, ongemakkelijk. Waarin weinig gevoelig? Welke situaties deden zich dan voor? Spreek, we leven in een moderne, open tijd en de jongens waar u toen te dichtbij kwam hebben behoefte aan een andere ontwikkeling namelijk de achterstand in emotionele ontwikkeling door de kerk opgelegd, in te halen.  

(Commentaar MCU) Het punt wat ik betreffende het seksuele misbruik / grooming wil maken is dat de broeders, incluis de pater of assistent-pater, verdomd goed uitvlooiden welke kinderen vatbaar en / of kwetsbaar waren. Bedplassen was een uitermate geschikte gelegenheid om jongens onder de douche te duwen, een handje te helpen en het van kwaad tot erger werd. Godsdienstles of seksuele voorlichting idem. Ziekteonderzoek leidde tot seksuele betastingen van ballen en anus op grote schaal bij Bulletje, broeder Monulphus, tot het bedwelmen van kinderen toe (waaronder ondergetekende). Achttien broeders maakten zich schuldig aan seksueel misbruik alsmede fysiek geweld.
Deze broedergemeenschap leefde in gemeenschap van goederen en beloofden elkaar trouw, te helpen en te steunen. Doch deze broeders waren eerst gewone mensen met gewone namen en deze identiteit moesten ze voor ‘Godswil’ op zeer jonge leeftijd achter zich laten. Ze kregen canonieke namen, voorbeelden uit de heilige Christelijke historie die bijdroegen aan een grotere vervreemding / verloochening van zichzelf. De schizofrenie die hieruit ontstond maakte een verknipte uitweg uit hun seksuele noden mogelijk en acceptabel daar zij niet anders konden dan dit duivelse psychologisch afschuifsysteem in stand te houden. Seksualiteit en emotionele ontwikkeling is niet het ideale paar, zijn niet de beste vrienden van een kloosterleven.
De jongens…mijn ziel en lichaam ofwel Bleijerheide grooming

 

2 gedachten over “Pedo grooming internaat Bleijerheide”

  1. Je vergeet er volgens mij alsmaar 1 ding bij te vermelden, die kerels waren ook gek op besturen. Zo kan Jacobus dan wel weggestuurd zijn, maar hij werd vervolgens wel mooi provinciaal overste.
    En dát zou wel ’s een voortdurend terugkerend gegeven over die Bleijerheide 19 kunnen zijn. Kijk ’t maar na

Reacties zijn gesloten.