Persbericht

Wij, mea culpa united (MCU) hadden besloten dat de helft van ons bestuur niet naar de presentatie ‘Eindrapport RKK’, residentie kardinaal Eijk Maliebaan-Utrecht te komen.

Uit protest tegen de eenzijdige aanpak dossier misbruik RKK door alleen Klabbers (Klokk) spreektijd te gunnen en het feit dat kardinaal Eijk aanvankelijk niet met de media wilde praten over dit grote misbruik schandaal in de katholieke kerk.

Wij vonden dit laf.
.
Deze argumenten worden ons nu uit handen gerist nu kardinaal Eijk op het laatste moment toch openbaar / transparant voor de media wilt verschijnen, dus blijft de vraag of de aanpak, de drie slachtoffer organisaties allen spreektijd te geven, op een nieuwe lokatie, gestalte krijgt.
.
Wij dringen er sterk op aan om alle drie de slachtoffer-organisaties Klokk, MCU, VPKK spreektijd toe te kennen.
Ook is het nogal manipulatief om vlak voor de presentatie ‘Eindrapport’ het hele decor (niet de inhoud) te veranderen maar te doen of alleen de kardinaal en Kokk hun werk hebben gedaan. Verdeel en heers is er niet meer bij!
Ook zijn we het zat dat de kerk (vanaf Deetman) steeds de regie voert.