Rechtvaardigheid zonder recht

boksen eeuwen terugDe commissie-Deetman becijferde dat er sinds 1945 „enkele tienduizenden” kinderen in Nederland seksueel misbruikt zijn door katholieke dienaren. Van de slachtoffers meldden zich er 1.795 bij Deetman. Hiervan dienden er 1.156 een klacht in bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. Van deze klachten wordt, aldus het meldpunt, naar verwachting 30 procent afgewezen, voornamelijk omdat ‘steunbewijs’ ontbreekt.

Bert,
Deetman, stelt in feite, dat 800 daders tussen de 10 en 20
duizend slachtoffers hebben gemaakt.
Laten we zeggen dat iedere dader dan 10 slachtoffers
gemaakt heeft gedurende zijn hele leven.
Slechts 10 ?? gedurende een heel leven ? of zijn het er
10 per jaar ?
Dat laatste “spreekt” mij meer aan en zal veel dichter
bij de waarheid liggen.
Bepaal zelf hoeveel nieuwe slachtoffers een pedo /
homo gemiddeld zou hebben gemaakt ?
Zouden het er 4 per jaar zijn geweest:
800 x 4 x 35  =  112.000  !!
1 pedo / homo slechts 4 nieuwe slachtoffers per jaar ??
Hahaha, wij weten wel beter, denk ik zo.
  
Okay, groetjes weer,
B

Klachtencommissie: regels deugen niet

Volgens voorzitter Wiel Stevens van de klachtencommissie is “het overgrote deel” van de afgewezen klagers wel degelijk misbruikt. “Daar twijfel ik niet over. Maar de regels laten niet toe hun klacht gegrond te verklaren.” Stevens:

“Het is aan de Kerk, die gezegd heeft schoon schip te willen maken, om erover na te denken wat ze met deze slachtoffers doet. We hebben het hier wel over de Rooms-Katholieke Kerk, een organisatie van statuur. Dan laat je het niet op het geld ploffen.”

De bisschoppen zeggen in een reactie op de oproep van Stevens het probleem te onderkennen: “Als procedures tekortschieten zal juist vanwege de zorg voor slachtoffers moeten worden bezien wat nodig is en wat gedaan kan worden.” De bisschoppen willen hierover in gesprek met het bestuur van het meldpunt.

Oversten: aantal gegrond verklaarde klachten hoog

De oversten van congregaties en ordes, verantwoordelijk voor tachtig procent van al het kindermisbruik, zijn terughoudender. Hun koepelorganisatie, de Konferentie Neder

password hemellandse Religieuzen (KNR), wijst erop dat het aantal gegrond verklaarde klachten juist aan de hoge kant is. De KNR voelt niets voor een aanpassing van de procedure. Afgewezen slachtoffers blijven wel welkom om hun verhaal te doen bij de oversten. (bron NRC)

(reactie MCU: Oversten wanneer komen zij uit hun ivoren torens? Er zal nooit een eerste stap door wie dan ook van de kerk gezet worden. Snelle babbels en mea culpa hosanna, hoewel weinig priesters het woord ‘mea culpa’ in hun mond durven te nemen. Dan…met het verhaal begint het pas. De hemel mag dan een uitvinding zijn van de kerk maar ze bestaat niet alleen voor u. U, de kerk, weet ook wel hoe lang dit verwerkingsproces door ettert en schade heeft berokkend. Teveel mensen hebben jarenlang schade ondervonden, kennen emotionele verwaarlozing die de RKK zelf met haar probleem heeft veroorzaakt. 

Laten we het eens omdraaien, welkom om uw verhaal bij mij, bij ons te komen doen!!!! Geen tijd? Geen zin? U kunt mijn telefoonnummer niet vinden? Ik heb de afgelopen drie jaar niemand van u gezien. Niemand heeft de moeite gedaan om één stap, ook maar één stap naar dit adres. Niemand! 

 

 

3 gedachten over “Rechtvaardigheid zonder recht”

 1. Engeland: ‘Bisschop aansprakelijk voor gedrag priester’

  Het Britse bisdom Portsmouth heeft bij het Hooggerechtshof een hoger beroep verloren in een misbruikzaak.
  Het Hooggerechtshof bevestigde een eerder oordeel van vorig jaar juli, dat de verhouding tussen een bisschop en een priester gelijkstelde aan die van werkgever en werknemer.Het vonnis kan vertsrekkende gevolgen hebben voor andere bisdommen en kerkelijke organisaties.

  De advocate van het bisdom, Cathy Perritt, liet in een eerste reactie weten dat het oordeel “niet alleen katholieke priesters betreft. Het zal ook gevolgen hebben voor commerciële organisaties en gemeentelijke overheden, bijvoorbeeld wegens het gedrag van bejaardenverzorgers.”

  De advocate van de klaagster verwacht dat er nu meer klachten tegen de Kerk zullen worden ingediend.

  Aanleiding voor de zaak was een misbruikzaak tegen een in 2006 overleden priester doro een vrouw die zegt als kind door hem misbruikt te zijn. Eerder vond een rechter dat het bisdom daarvoor “indirect verantwoordelijk” kan worden gehouden.

  Het bisdom is van mening dat de verhouding tussen een bisschop en zijn priesters niet helemaal vergelijkbaar is met die van werkgever en werknemer. Een priester is een “ambtsdrager en geen werknemer”. Uitbreiding van de aansprakelijkheid zou “verstrekkende gevolgen hebben voor geloofsgemeenschappen en vrijwilligersorganisaties”, aldus het bisdom.

  “Het gaat er niet om financiële compensatie voor slachtoffers te vermijden of uit te stellen”, had het bisdom eerder al laten weten, maar “om fundamentele rechtsprincipes die het wezen van de samenleving en de godsdienstvrijheid raken”. Het bisdom bied misbruikslachtoffers al jaren hulp en een klachtenprocedure aan.

  Volgens de advocate van het slachtoffer was het voor het eerst dat een rechter zich uitsprak over de aansprakelijkheid van een bisdom voor zijn priesters. Volgens de Kerk bestaat er geen arbeidsverhouding zoals in de samenleving. Het Hooggerechtshof ziet echter toch een professionele betrekking en stelt dat de priester daardoor namens de Kerk heeft kunnen handelen.

  Bron:
  http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/3458-bisschop-aansprakelijk-voor-gedrag-priester.html

 2. Nou er wordt wel aan gewerkt hoor door de kerk. Bisdom Den Bosch heeft een pastoor “EERVOL” ontslag verleend ondanks dat hij PORNO op zijn computer.
  Hr Mutsaerts begrijp nog niet wat allemaal gebeurd binnen “ZIJN” kerk.
  Geef deze man ook een zak geld mee want hij zal wel nergens meer aan werk komen.

  1. als je het nieuws volgt moesten ze, sluiting kerken opheffen en samenvoegen, die man toch al kwijt.
   Veel interessanter wordt het natuurlijk nu het doorgestuurd is naar de volgende rechtbank.
   Zal Mutsaerts zijn denkende baas een album
   met blote plaatje van blote meiden (onder de 18) en vrouwen (boven de 18 ) gaan aanbieden ter bestudering zodat Hurkmans vervolgens heel goed naar hun schouderbladen en polsen kan kijken 🙂 en hun gebit, aan de hand waarvan de leeftijd vast gesteld kan worden.
   Zie daar, in zo’n club gelovigen waar werd uitgesproken dat er helemaal niks op
   kinderporno tegen is zolang je je maar niet laat betrappen – maar ’s parochianen voor te krijgen.

Reacties zijn gesloten.