Rechtvaardigheid zonder recht

boksen eeuwen terugDe commissie-Deetman becijferde dat er sinds 1945 „enkele tienduizenden” kinderen in Nederland seksueel misbruikt zijn door katholieke dienaren. Van de slachtoffers meldden zich er 1.795 bij Deetman. Hiervan dienden er 1.156 een klacht in bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. Van deze klachten wordt, aldus het meldpunt, naar verwachting 30 procent afgewezen, voornamelijk omdat ‘steunbewijs’ ontbreekt.

Bert,
Deetman, stelt in feite, dat 800 daders tussen de 10 en 20
duizend slachtoffers hebben gemaakt.
Laten we zeggen dat iedere dader dan 10 slachtoffers
gemaakt heeft gedurende zijn hele leven.
Slechts 10 ?? gedurende een heel leven ? of zijn het er
10 per jaar ?
Dat laatste “spreekt” mij meer aan en zal veel dichter
bij de waarheid liggen.
Bepaal zelf hoeveel nieuwe slachtoffers een pedo /
homo gemiddeld zou hebben gemaakt ?
Zouden het er 4 per jaar zijn geweest:
800 x 4 x 35  =  112.000  !!
1 pedo / homo slechts 4 nieuwe slachtoffers per jaar ??
Hahaha, wij weten wel beter, denk ik zo.
  
Okay, groetjes weer,
B

Klachtencommissie: regels deugen niet

Volgens voorzitter Wiel Stevens van de klachtencommissie is “het overgrote deel” van de afgewezen klagers wel degelijk misbruikt. “Daar twijfel ik niet over. Maar de regels laten niet toe hun klacht gegrond te verklaren.” Stevens:

“Het is aan de Kerk, die gezegd heeft schoon schip te willen maken, om erover na te denken wat ze met deze slachtoffers doet. We hebben het hier wel over de Rooms-Katholieke Kerk, een organisatie van statuur. Dan laat je het niet op het geld ploffen.”

De bisschoppen zeggen in een reactie op de oproep van Stevens het probleem te onderkennen: “Als procedures tekortschieten zal juist vanwege de zorg voor slachtoffers moeten worden bezien wat nodig is en wat gedaan kan worden.” De bisschoppen willen hierover in gesprek met het bestuur van het meldpunt.

Oversten: aantal gegrond verklaarde klachten hoog

De oversten van congregaties en ordes, verantwoordelijk voor tachtig procent van al het kindermisbruik, zijn terughoudender. Hun koepelorganisatie, de Konferentie Neder

password hemellandse Religieuzen (KNR), wijst erop dat het aantal gegrond verklaarde klachten juist aan de hoge kant is. De KNR voelt niets voor een aanpassing van de procedure. Afgewezen slachtoffers blijven wel welkom om hun verhaal te doen bij de oversten. (bron NRC)

(reactie MCU: Oversten wanneer komen zij uit hun ivoren torens? Er zal nooit een eerste stap door wie dan ook van de kerk gezet worden. Snelle babbels en mea culpa hosanna, hoewel weinig priesters het woord ‘mea culpa’ in hun mond durven te nemen. Dan…met het verhaal begint het pas. De hemel mag dan een uitvinding zijn van de kerk maar ze bestaat niet alleen voor u. U, de kerk, weet ook wel hoe lang dit verwerkingsproces door ettert en schade heeft berokkend. Teveel mensen hebben jarenlang schade ondervonden, kennen emotionele verwaarlozing die de RKK zelf met haar probleem heeft veroorzaakt. 

Laten we het eens omdraaien, welkom om uw verhaal bij mij, bij ons te komen doen!!!! Geen tijd? Geen zin? U kunt mijn telefoonnummer niet vinden? Ik heb de afgelopen drie jaar niemand van u gezien. Niemand heeft de moeite gedaan om één stap, ook maar één stap naar dit adres. Niemand!