RKK criminele organisatie

In de Telegraaf van Vrijdag staat een artikel van Niels Kalkman : “Zaak tegen de kerk” (mr. Jan Boone).
Advocaat Jan Boone gaat een ‘nieuwe’ poging doen om de Rooms-Katholieke Kerk als “criminele organisatie” te laten vervolgen.
Hij wil zelfs een poging doen om de paus voor het hekje te krijgen. Een vraag en poging waarvan ik denk dat hij een enorme publiciteit campagne ophaalt voor eigen naam en faam. De kerk is niet meer de kerk van pakweg 50 0f 100 jaar geleden. Het verhullen van geheimen, misbruik van kinderen (bij de Verenigde naties een misdaad tegen de mensheid; kinderen zijn namelijk een identificeerbare groep), had altijd onze aandacht. We hebben dit standpunt al van het begin van onze Mea Culpa klokkenluiders-carrière tegen het licht gehouden onder de noemer ‘CHILDGATE‘. We hebben het Europese parlement benadert, we zijn uitgekotst door media en andere slachtofferorganisaties (Klokk) en nu dit verlate metoo aandachtspunt….goedemorgen maar wij doen niet meer mee. Waarom?

in de pyjama bij de arme broeders Franciscanen

Boone is op zoek naar slachtoffers van seksueel misbruik binnen de RKK die zijn initiatief willen steunen door dit b.v. per mailbericht of brief kenbaar te maken, waardoor eigenlijk een soort #ME TOO beweging ontstaat in Nederland van misbruikslachtoffers.

Ontstaan!!?? Een soort ME TOO beweging, in deze volgorde? Vreemd, wij als klokkenluiders liepen als eerste te hoop tegen de kerk en met onze coming-out waren wij voorloper van deze ‘beweging’. Onze mailbox liep vol in 2010 / 2011. Duizenden reacties kwamen binnen, telefoon stond niet stil voor slachtoffers en media. Niet alleen over seksueel geweld maar zeker fysiek en psychisch geweld, die onze kinder hersentjes te verduren kregen. Moeten wij wederom uit de kast komen? Achter ‘metoo’, gaan aanlopen, om media aandacht te krijgen? Mea Culpa werd in 2010 / 2011 geëxcommuniceerd  ‘buiten gespeeld’, en nu zijn we nodig voor dhr Boone, die ons ook heeft benadert. Boone schreeuwt harder dan de slachtoffers en / of heeft geen benul van de gefragmenteerde structuur waarin de kerk opereert.

Boone vraagt of wij onze netwerken willen raadplegen en / of wij willen meewerken met deze civiele zaak (betekent ook dat het werk weer door ons gedaan moet worden; zonder subsidie van anderhalf miljoen zoals in het verleden voor de Klokk, die in ruste is weg gepiept).
‘Dit is een eenmalige kans om gezamenlijk als misbruikslachtoffers een echte vuist te maken tegen de RKK.
Graag verneem ik per omgaande van je’.

Met vriendelijke groet,

W.L

Beste ‘echte vuist’ revolutionairen, de canonieke heersers zijn bijna dood, uitgeleefd, hebben statuten die hun staatsrechtelijk beschermen. Het Vaticaan is een onafhankelijke staat, enclave binnen Italië; volkenrechtelijk beschermd door de ‘Heilge Stoel’ een dwergstaat dat nergens bijhoort maar wel aanwezig (lobby) bij de Europese Unie, VN. Onze vice-voorzitter dhr W. Bosch heeft al jaren geleden het Verdrag van Lateranen, bestudeert en op dit blog verschillende artikelen over heeft geschreven. Maar wij: eerste, tweede, derde generatie ‘metoo’, seksueel geweld slachtoffers’, van een organisatie (kerk), die op zijn minst zijn verantwoordelijk heeft genomen maar niet iedereen of beter alle congregaties hebben misdaden gepleegd. Velen hebben hun mond gehouden, daar weet ik als internaat jongen alles van, want de macht van de kerk was groot en het verraad onder jongens zo niet nog groter.

Netwerken had de kerk ook buiten hun canonieke poorten, is de maatschappij dan ook schuldig? Ik vind van wel maar ga je alle notabelen uit de veertiger / vijftiger / zestiger jaren opsluiten…we krijgen nu al geen artikel 12 procedure van de grond dat op initiatief van de Tweede kamer is ingediend. OvJ Heerlen weigert sinds 2012, en daarmee komt op ons verzoek nu al zeven jaar geen onderzoek, naar dit misdadige jongens pedo internaat. Het internaat in Bleijerheide vind ik wel een criminele organisatie, en dat kunnen wij aantonen. Ze hebben weer hun biezen gepakt in Ohio, USA doch daar zijn ze nu ‘gevlogen’, naar de Heer hoop ik, die ze eens goed te grazen moet nemen. Een parlementaire onderzoek onder ede is afgeserveerd door de CDA katholieken in 2013. Zijn de kranten schuldig, die het mede verzwegen voor haar trouwe lezers want we hebben artikelen uit 1961 waar OvJ  meld dat het topje van de ijsberg nog niet zichtbaar is? Worden wij gesteund? Door media besproken? Nee, alleen schreeuwen dat de kerk een criminele organisatie is, heb ik persoonlijk in de Tweede kamer tegen kardinaal Eijk gezegd, verzin nu maar iets anders…het is genoeg geweest…deze ‘metoo’ revolte van lichaam en geest….uiteindelijk betalen wij de rechtskosten en zo rijk zijn we niet geworden van de gemanagede, beperkte compensaties (genoegdoening). Amen!