Rondjes draaien om de katholieke molen

De ordes congregaties weigeren gegrond verklaringen om te zetten in een financiële genoegdoening zoals geadviseerd door Lindenbergh procedure seksueel misbruik. Sommige mensen wachten al maanden op hun geld. We hebben het al eerder opgemerkt dat het zeer coulant zou zijn, empathisch om voor de kerst dit geld uit te keren.

Maar geen katholiek haar op het hoofd van deze Christus adepten om genoegdoening om te zetten in daden. Geen kardinaal / bisschop die opstaat en met de vuist op tafel slaat. Afschuiven, vertragen een verdeel en heers spel opzetten terwijl…wij publiceren het nogmaals

Indien de commissie meent dat uw klacht gegrond is kan zij aan de bisschop of overste adviseren om de aangeklaagde te waarschuwen, te vermanen of te berispen; om een bestuurlijke maatregel te nemen; om een kerkrechtelijk proces aan te spannen; en om nadere maatregelen te nemen om seksueel misbruik door aangeklaagde te voorkomen. De commissie kan daarnaast adviseren over de vergoeding van therapeutische kosten. Over andere kosten of schade adviseert de commissie niet 

Vrijblijvendheid ten top en wat houdt een kerkrechtelijk proces in (uitzetting uit ambt; meer niet) maar wat is er al zo gebeurd de afgelopen dagen!!!

Bisdom Rotterdam zou MCU een brief sturen met het verzoek een oproep te doen aan mensen hun naam bekend te maken die een gegrond verklaring bezitten zodat zij de betreffende congregaties / ordes konden aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Precies zoals het daar staat in dat rondschrijven van Deetman adviseren / waarschuwen / vermanen / berispen maar er staat nergens ook daadwerkelijk geld uit te keren. Meldpunt weigert namelijk de namen van de gegrond verklaarden door te geven waardoor geen beeld ontstaat van de compensatie verwikkelingen wie nou precies weigert en om hoeveel geld het gaat!!!. Nu blijkt deze brief toch niet door bisdom Rotterdam, contactgroep te worden verstuurd, zonder kennisgeving wordt ons dit even op de koude deurmat gegooid. dhr Bakker van de contactgroep die mij nog nooit een blik waardig gunde tijdens de hoorzittingen tweede kamer, benaderde maanden geleden twee mensen van MCU  voor verschillende gesprekken. Dit verdeel en heers spel door twee mensen uit onze organisatie te erkennen en anderen te negeren is het bekende knikkerspel tussen alle opgetilde uitverkorenen aan het slachtoffer firmament zoals zich dat afgelopen jaar in slachtofferland en sommige media zich heeft ontwikkeld. Bakker en zijn contactjongens kiezen zelf wel hun lievelingen slachtoffers uit maar reageren dan weer weken niet op mails en plotseling is er dan een etentje bij de bisschop Rotterdam van den Ende. Aanwezig zijn Bakker, Counet (Bernadetje) KNR en de twee door Bakker uitgeselecteerde MCU leden. Tijdens een etentje kun je zaken doen, de vinger even aan de pols houden en werd de  wanhoop duidelijk dat ordes / congregaties niet met geld over de brug willen komen. Nee, niet 1 orde / congregatie het overgrootte deel niet. Er moet betaald worden en dat gaan de bisdommen niet ophoesten maar MCU zou een brief krijgen met het verzoek aan de engelen jongens die een gegrond verklaring hadden  aan te schrijven; geen probleem dachten wij maarrrr

Vandaag werd mij kortaf meegedeeld ‘Brief komt niet’Bisdom Roermond gaat contact opnemen met het Meldpunt zodat het zeker is dat alle gegrond verklaarden de brief krijgen. Dit omdat er ook nog andere congregaties bij betrokken zijn.

Wat kan bisdom Roermond wel wat Rotterdam met zijn contactjongens niet kan. Het ging in ons geval om de engelen jongens van pensionaat Bleijerheide die wij vertegenwoordigen. Hoppa, van tafel geveegd ‘er zijn meer congregaties bij betrokken’??? Okay, denk ik dan plannen kunnen veranderen maar ik had een afspraak met Roermond die in deze periode werd gecanceld:

Geachte heer Smeets,

Naar aanleiding van mijn bevestiging voor het gesprek hebben we uw bericht nog eens heroverwogen, aangezien u aangeeft dat andere personen van uw organisatie niet kunnen meekomen op 6 november a.s. Dat vinden we uiteraard jammer. Het is namelijk onze bedoeling om met afgevaardigden van organisaties van misbruikslachtoffers een goed en vruchtbaar overleg te plegen  en hun de gelegenheid te geven om zaken uitvoerig  te bespreken, zodat kan worden bezien waar we voor elkaar iets kunnen betekenen.  Vanuit dit perspectief vinden we het zoals gezegd jammer dat u maar alleen kunt komen op 6 november en lijkt het ons beter dat we uitzien naar een andere datum zodat u met een bredere vertegenwoordiging dit gesprek kunt aangaan en u er niet alleen voorstaat.

Ik zal u hiertoe begin komende enkele nieuwe suggesties aan.

 met vriendelijke groet, bisdom Roermond

MCU: Hoe aardig dat ik er niet alleen voor hoeft te staan, dat met mij geen vruchtbaar gesprek te voeren valt allemaal prima maar er ontbreekt een woordje in deze zin die niet afgemaakt wordt en snel geschreven lijkt: ‘Ik zal u hiertoe begin komende enkele nieuwe suggesties aan????’ bedoelt Roermond ‘weken / maanden???? Ooit was er een gesprek met bisschop Wiertz en toen moest ik juist alleen komen?? Kunt u het nog volgen?

Is bisdom Roermond beter in staat om dit te regelen dan van den Ende Rotterdam? Krijgt Roermond dan wel de ‘privacy’ namen van het meldpunt en Rotterdan niet? Welke uitzending van comedy capers heb ik nou gemist. Zij ‘kopen’ tijd om probleem gegrond verklaringen voor zich uit te schuiven. Zij willen MCU op geen enkele wijze een rol geven. Dat buiten de uitverkoren slachtoffers er ook nog gewone slachtoffers bestaan deert deze contact Christenen niet, verdeel en heers. Keihard wordt het spel gespeeld over de ruggen en achter de ruggen van betrokkenen. Dan erkent Roermond, eigenlijk alle bisdommen niet de congregaties, die vallen niet onder welk bisdom dan ook. Ze kunnen adviseren / waarschuwen / vermanen / berispen…..meer niet.

En dan onze congregatie arme brüder Franciscus M Werner heeft het al vaker geroepen in verweerschriften ‘wij zijn niet verantwoordelijk‘ dus dat wordt rondjes draaien om de katholieke molen die iedereen uitput. Hoe zei Deetman dit ook alweer…toon iets meer empathie…dat schijnen ze echt niet te kennen.

Aan alle gegrond verklaarden…we wish you a happy nixmis