United States of Mea Culpa

Wat heeft Mea Culpa met de Amerikaanse verkiezingen te maken? Ogenschijnlijk niets maar met een beetje fantasie kunnen we concluderen dat het secularisme gewonnen heeft van de mormoon Romney. Laten we een zwakke woorspeling gebruiken de strijd tussen de mormonen en de hormonen is gewonnen door de laatste. Ik hoor liever ‘Signed, Sealed, Delivered’ van Stevie Wonder dan een midwest country lied met een onduidelijke tekst over macho’s op paarden.

Voor Mea Culpa is iedere vorm van een beetje meer geluk op aarde dan het beloofde paradijs, een winst voor ieder mens.

Is het een race kwestie? Ja, zwart stemde in meerderheid Obama and the white people voted in majority for Romney.

Was het een economie kwestie? Ja. Romney had het meest vertrouwen dat hij de economie op sleeptouw zou nemen maar de werkeloosheid zou het beste in handen zijn van Obama.

Welke rol speelden vrouwen in deze verkiezing? Duidelijke meerderheid voor Barack. Gay people? For Barack. Met nog vier jaar Obama zal de wereld de vrijheden en verworvenheden sinds de baby-boomers de wereld wilden veranderen eigen zijn. Er zal geen terugkeer zijn naar Christelijke waarden wanneer die geslotenheid verkiezen boven openheid, een octrooi lijken te bezitten over goed en kwaad, mensenrechten, seksualiteit, spiritualiteit, vrouwenrechten, homo rechten en niet in staat zijn om die te heroverwegen.

Door wie wordt Obama’s overwinning het beste uitgedragen? Antwoord: Michelle!

Mea Culpa being United dat is wat ook wij willen bijdragen aan erkenning slachtoffers misbruik RKK; we willen ook United zijn maar het wil niet zeggen dat we het altijd eens met elkaar hoeven te zijn of dat wij op dezelfde partij stemmen. MCU is een moderne, onafhankelijke, kritische organisatie die zich niet laat bedrillen door oude canonieke machtspelletjes. De wereld zal veranderen hoewel langzamer als gedacht…four more years!