Samoerai Salesianen

De Japanse bisschoppenconferentie (CBCJ) heeft bekendgemaakt dat er een intern onderzoek gaat plaatsvinden naar seksueel misbruik van minderjarigen. 

De bisschoppen besloten dat er zo snel mogelijk  een ‘diepgaand onderzoek’ in alle zestien bisdommen van Japan moet plaatsvinden. Details van het onderzoek, zoals het proces en de begindatum, zullen later worden vastgesteld. Dus dat wordt tijd rekken!

In 2002 en 2012 hield het Japanse CBCJ enquêtes onder katholieke gelovigen. Hieruit bleek dat er ten minste vijf gevallen van seksueel geweld hadden plaatsgevonden. In 2003 publiceerde CBCJ gedragsrichtlijnen voor bisschoppen die sindsdien verschillende malen zijn bijgewerkt. Hielp het niet?

Vaticaanconferentie over kindermisbruik

Het Vaticaan hield in februari een vierdaagse conferentie over seksueel misbruik van kinderen binnen de katholieke kerk. Stond Japan op de lijst tijdens de Vaticaan-conferentie? Nog niet? Werden onze bezwaren en wensen meegenomen? Netjes ingediend bij mgr. van den Hende, en de 7 punten, die wij WMK (België), La Parole Liberé (Frankrijk) Mea Culpa (Nederland) hadden verzocht om er kennis van te nemen. Nu, Japan maar is het nieuws van de Samoerai Salesianen ook doorgedrongen tot het Vaticaan? Of uit de Don Bosco periode, afdeling Landgraaf, Waubach, Lauradorp (toen al rond 1966). 

Pijnlijk

Tijdens de samenkomst getuigde Katsumi Takenaka, een 62-jarige ambtenaar uit Tokio, over zijn ervaringen uit zijn jeugd, vermeldt Japans dagblad Mainichi Shimbun. Als 9-jarige werd hij bij Salesian Boys ‘Home, een tehuis dichtbij de Japanse hoofdstad voor jongens die niet bij hun ouders kunnen wonen, seksueel misbruikt door een Duitse priester. Hij vertelde hoe de pijnlijke herinneringen hem ook als volwassene bleven achtervolgen.