Seksueel Geweld

Deetman meisjesSeksueel misbruik of seksueel geweld omvat alle seksuele handelingen die iemand gedwongen wordt uit te voeren, te ondergaan of getuige van te zijn. Bijvoorbeeld gedwongen worden iemand seksueel te bevredigen, zich voor iemand moeten uitkleden, aangeraakt worden of in een lichaamsopening binnengedrongen worden.

Dit is een wikipedia uitleg, dus voegen wij andere, wetenschappelijke en enige VN content toe

Sociologische definities

Deze plaatsen seksueel geweld in een maatschappelijke context en gaan in op het mensenrechtenperspectief en op machtsverschillen.
Een voorbeeld van een sociologische definitie:

‘Geweld tegen vrouwen is geworteld in historisch ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen; alle vormen van geweld tegen vrouwen schenden en beknotten vrouwen ernstig in het genot van hun mensenrechten en fundamentele vrijheden en vormen voor vrouwen een belangrijke belemmering om hun capaciteiten te kunnen ontplooien.’
(VN-Resolutie, 19 december 2006).

Pek artikel001

Juridische definities

De juridische optiek benadert seksueel geweld als een vorm van strafbaar gedrag die wordt omschreven op basis van criteria die buiten het slachtoffer liggen. In juridische zin is er niet één allesomvattende definitie; per concrete gedraging (delict) wordt omschreven wat strafbaar is. Een voorbeeld van een juridische definitie:

Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit, of mede bestaan uit, het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt als schuldig aan verkrachting gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.’

(artikel 242 Wetboek van Strafrecht).

Psychologische definities

Deze zijn ruimer en redeneren ook vanuit (de beleving van) het slachtoffer of vanuit termen als macht en machtsrelaties. De (psychologische) definitie van Boland (1991) luidt:

‘Iedere interactie waarin iemand […] ertoe wordt gedwongen seksuele handelingen te ondergaan of uit te voeren. Onder dwang wordt verstaan iedere situatie waarin het slachtoffer niet het gevoel heeft te kunnen weigeren of zich aan de situatie te kunnen onttrekken. Dwang kan variëren van psychologische druk of chantage tot fysiek geweld.’  Andere vormen van afhankelijkheid en machtsmisbruik, zoals economische afhankelijkheid, kunnen hieraan worden toegevoegd (Stichting Ambulante Fiom et al., 2006).

MCU vraagt, om de interactieve communicatie een beetje te bevorderen, de individuele klachten te formuleren over de bottleneck RKK procedure die, na de hoorzitting, een summum aan eisen en vele restricties, op een rijtje te zetten. Kon u zich onttrekken aan sportkeuringen Bulletje, wondjes wegblazen, koorts checken zodat de goedheiligman kon meten met vinger of thermometer, beide hoor, het hoorde bij de machtsrelatie, de doctor zonder papieren. Dan de eisen van de compensatie Cie. Kunt u aantonen dat u een looser bent? Dan zit u goed bij deze heren die de scheiding van kerk en staat volledig uitbuiten want iedere, andere religie zal en kan in de toekomst haar eigen wetgeving, zonder ingrijpen van de kamer, uitvoeren! De macht van de kerk is nooit echt weggeweest.seculier 2

6 gedachten over “Seksueel Geweld”

  1. Hij is behoorlijk ziek, al voor hij het klooster inging, dat hadden ze kunnen weten bij een grondige screening, die bleef echter uit. We zijn gemanipuleerd At, en dan erkent ie door excuses het misbruik maar op verzoek Schafraad zet hij niet zijn handtekening. Deze dubbelheid typeert de zieke kerk.

 1. Bert zou het helpen. Is het mogelijk dat de juristen er beter werk door gaan doen en het slachtoffer nu wel meer aandacht kan krijgen.
  Het kan alleen al helpen om ook deze mensen op het eerlijke pad te krijgen.

  Frans viert op 28 augustus 2013 zijn 80 ste verjaardag. Ik hoop dat hij op deze dag zijn film van zijn leven beleeft.

  Gr AT

  1. Juristen doen vaak beter werk als ze beter betaald krijgen maar dat feest is toch vreemd, die man is toch altijd ziek als je hem aanspreekt?

Reacties zijn gesloten.