Broeder Gabriel Bleijerheide

Herhaalde oproep voor broeder Gabriel met stok op de foto links. Dit tafereel is duidelijk uit de vijftiger jaren, wij verzoeken ook mensen die iets af weten over een broeder met Westers accent die geld gaf aan leerlingen om het een en ander te tonen (25 Hollandse guldens), dit speelde zich weer af eind zeventiger, begin tachtiger jaren. Wilt u duidelijkheid verschaffen, heel eenvoudig, meld u zich!

Br. Gabriël en -
zien toe op het binnenhalen van het varken