Steun aan de professor

Steun aan de professor

Tijdens de laatste hoorzitting van de vaste Kamercommissie van veiligheid en justitie had ik een goed gesprek met prof. dr. Wim Wolters. Op hoofdlijn kon ik duidelijk maken wat er in “hulpverleningsland” de afgelopen jaren is gebeurd, hij begreep het onmiddellijk. Deze week hebben Anita en ondergetekende een vervolggesprek met de professor gevoerd. Deze man is een VAKMAN, geweldig de oprechte empathie (kan menige “ zwartrok” een puntje aan zuigen) de prof. weet waar over hij spreekt.

En JA.

Als je operationele kennis bezit dan komt dat vaak niet uit bij de diplomaten/hoger opgeleiden/ en potwijze niemendallen therapeuten/ politici/ clerici onder ons. Betreurenswaardig deze gang van zake maar enfin……. We gaan gewoon door.

Een ding;

“ Als je je vak verstaat dan heb je vak-eer”. Oke, respectvol prof., houdt de eer aan u zelf (en terecht) in deze setting!!  Bandell wilde al “ wielen wisselen onder een rijdende trein”. Zie wat er van komt!!!!

Mea Culpa United- Media

Willem en Anita Bosch-Wiss