The End

Krijgen we eindelijk na jaren een beetje erkenning, worden we gehoord, gezien…

men zwijgt nog steeds of althans een groot deel van de mensen zwijgt over het gigantische probleem van het seksueel geweld in de ons bekende ‘angst / zwijgcultuur’.

Waarschijnlijk zwijgt men voor de lieve vrede of andere belangen in media / maatschappij. Ik heb het niet alleen over de katholieke kerk maar zoals jullie weten nu ook in de sport of in de bible belt, het #metoo ontwaken. Plaatsen waar seksueel misbruik kan plaatsvinden hebben geen naambord, noch een bepaalde gender identiteit. Ook de politiek, ‘hogere’ kringen blijven redelijk op afstand (mediation trajecten waarvan wij het bestaan niet weten??). De kinderporno netwerken in handen van rijke bazen?

Jaren liepen mensen met een grote boog om ons heen, het leek of we besmet waren met de pest dan wel met pek ingesmeerd.

Weinig mensen spraken me aan, wel in het Noorden, Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Rotterdam, Heerlen maar in mijn eigen stad Maastricht, niemand. Roermond idem, twee katholieke steden, die de zwijgcultuur een warm hart toedragen.

Er is ooit een vrouw geweest, die me in de Grote Staat, Maastricht heeft aangesproken: ‘je zult wel duizend maal zijn lastig gevallen over dit thema’! ‘Nee, hoor u bent de eerste’, was mijn antwoord en het klopt  ‘niemand durfde erover te beginnen en niemand had mij gezien op TV. De Limburgse media begonnen ons als eerste te boycotten, hoor en wederhoor werden niet langer toegepast. OM, de provincie en media hadden er belang bij dat Mea Culpa naar de achtergrond zou verdwijnen. Echter de tijd van ex-comminicatie, de inquisitie is voorbij….en we blijven, het is maar dat jullie het weten.

Ook in mijn vrienden kring, familie was het geen populair thema, voor mij hoefde dat ook niet want de laatste jaren hebben wij, bestuur Mea Culpa, tot over ons oren in het werk gezeten, en nog is het niet afgesloten….echter de RKK komt op 18 December met haar eindrapport, dat ons overigens overhandigd zal worden in Utrecht door kardinaal Wim Eijk.

Mea Culpa gaat door met haar activiteiten omdat er nog wat thema’s (de weg naar verzoening), Tweede kamer hoorzitting toezeggingen, de lange weg van verwerking, het begrijpen van het probleem, de woede en frustraties waar je mee te maken krijgt zullen blijven; artikel 12 procedure door OM en kamer toegezegd, zullen wij niet laten liggen.

Dan hebben wij de afgelopen zeven jaar enorm veel expertise opgedaan betreffende slachtoffers / daders duizenden mensen hebben ons geschreven en even zovelen hebben wij gesproken, ontmoet en actie gevoerd. Corrie, Leo, Willem, Anita en ondergetekende hebben dag en nacht gewerkt aan een rechtvaardige oplossing voor slachtoffers seksueel geweld, die ooit als kind opgesloten zaten achter de muren van internaten. Gevangenis??? u kunt er over debatteren maar ik vond het een gevangenis, alles in mij verzette zich tegen deze onvrije keuze van mijn moeder (vader al overleden op zesjarige leeftijd), deze dwang-neurotische instellingen met broeders en nonnen zonder hart.

Dan nog even het laatste nieuws

Beste Bert,

Na een intensieve periode van zes jaar komt een einde aan het werkzame bestaan van Stichting KLOKK. Het aantal meldingen is tot vrijwel nul gereduceerd. De meeste zaken die wij in behandeling hadden zijn inmiddels afgerond. Het Bestuur heeft op basis van deze feiten besloten de aktiviteiten van de stichting met ingang van 1 januari 2018 te beëindigen.
Stichting KLOKK wil langs deze weg haar dank uitspreken voor de samenwerking.
Meer informatie vindt u op bijgaand persbericht, dat vanaf vandaag op de website www.klokk.nl te vinden zal zijn.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie?
Neemt u dan contact op met Ralph Russ, secretaris van Stichting Klokk. Te bereiken via:  russ@klokk.nl
Namens het bestuur, Josef Willems
Bestuurslid Stichting KLOKK
Website: www.klokk.nl

Dus Mea Culpa (United) MCU, en de vrouwen organisatie VPKK gaan door, er is nog veel werk te verrichten.

Wij gaan door zonder erkenning, zonder salaris, zonder ‘fame’ want het heeft ons innerlijk voldoening gegeven om met zoveel mensen in contact te komen.

Corrie- Leo Bel Tilborgh, Willem- Anita Bosch, Bert Smeets

to be continued…..