Tot op het bot

Bertje, biddend voor een veilige toekomst.
Bertje, biddend voor een veilige toekomst.

Vandaag zit MCU bij JUSTITIE dan wel minister van der STEUR.

Het gaat om ‘de vergeten steunbewijzen’, die vooral bij MCU leden in een achterhoekje zijn terecht gekomen bij het OM. Onze vice-voorzitter Willem Bosch heeft bij de laatste hoorzitting in de Tweede kamer hierop aangedrongen. Passief gedrag van de congregaties of zelfs onwil om  transparant, zoals dhr Deetman het graag wilde, mee te werken houden de geestelijken zich stil. Verbaal roepen ze wel ‘oh wat kunnen we doen voor de slachtoffers’, maar daarna gooien ze deur hard achter je dicht. De RKK kent geen verantwoordelijkheid, ze acteren als een buitenaardse mogendheid. De vraag van Willem Bosch ligt in de kamer en zal politiek een vervolg krijgen. Het is dus belangrijk om sympathieke druk uit te oefenen op de minister en de kamer die geen deel van de smet van het seksueel misbruik op haar gericht wil zien. Het aantal slachtoffers van Deetman’s onderzoek tussen de 10.000 en 20.000 gevallen van misbruik staat in tegenstelling tot de priester(s) / kloosterlingen die niets hebben gezien, gehoord dan wel toegegeven dat misbruik heeft plaats gevonden.

Wat betreft de privacy is geheel gewaarborgd voor de daders want zij zijn immers al in het Deetman onderzoek geanonimiseerd.
Voor mij kan dit geen volledig beeld weergeven en dienen tot ‘wetenschappelijk’ onderzoek daar slechts een helft van het gebeuren onderzocht is.
De pedofiele (schaduw) kant van een deel van de geestelijkheid laat zich niet zien ondanks de eeuwenoude roep ‘laat de kinderen tot mij komen’!
Voor mij is het wetenschappelijk belang dan ook afgebladderd, ook wanneer de keuze voor de wetenschappers alleen door de kerk wordt gedaan.
Wij als slachtofferorganisatie willen betrokken worden in de keuzes voor wetenschappers en hun onafhankelijkheid scherp in het vizier houden. In de archieven kwestie is ons standpunt duidelijk….naar het Rijksarchief en met onafhankelijke onderzoekers (niet aangesteld door de RKK).
fanclub
Zaak is dat ‘het Lanting dossier’ (procureur-generaal) benoemt wordt, een keten van beloftes door politie en OM, een poging van het OM om ons een beetje te erkennen. Tot op de dag van vandaag is met de aangiftes van onder meer ondergetekende, niets mee gedaan.
Waar wij de andere organisaties op willen wijzen is het dossier Lanting, we zijn vaak solidair met Klokk / Vpkk maar op het moment dat wij nieuwe dossiers naar voren brengen, komt er geen reactie. Steunbewijzen worden versjachert en artikel 12 wordt ons, achter de ruggen van politie te Heerlen, ontnomen. Een open wond in de procedures zoals aangeven door MCU leden / bestuur die niet erkend zijn, noch onderzocht.

De kerk heeft en had een passieve houding ten opzichte van daders dus als er een nieuw meldpunt zou moeten komen is het deze keer voor de dader(s) organisaties want wat weten wij na al die jaren van hun kloostergemeenschappen, goed afgeschermd met gesloten archieven en zonder verhalen. De oral history zal toch van twee kanten moeten komen om een volledig beeld te krijgen van deze grootste naoorlogse sex-crime in de Nederlandse geschiedenis.

verjaard
verjaard

Ook willen wij wijzen op het kunstwerk van Pierre Habets. Het is echt een gotspe / theater rond dit kunstwerk ‘de weg naar verzoening’. Of ik moet constateren dat er geen weg naar verzoening is of het bisdom Roermond is weer in slaap gesukkeld na het seksueel misbruik debacle, nu niemand meer moeilijk doet over dit onderwerp. Het kunstwerk had er al lang moeten staan, echter men heeft geen haast nu de publiciteit gedempt is rond het misbruik. Wordt dus tijd voor een eigen ‘inzegening’ van het kunstwerk.