Slachtoffer Centraal

Vorig jaar rond deze tijd publiceerden wij het volgende:

De bisschoppen krijgen de tijd om 1 jaar over de maatregelen na te denken. Slachtoffers krijgen nog een jaar victimisatie aan hun broek. Familie leden kunnen zich opmaken voor een lang rondje mantelzorg.

Het Vaticaan is al een hele tijd bezig met onderzoeken, vertragen en vooruitschuiven van de wereldwijde misbruikproblematiek want hoeveel slachtoffers uit de tijd dat het misbruik op zijn hoogtepunt was, kunnen vooruitzien naar een verlossend woord of verbetering van hun positie? Onlangs heeft een slachtoffer nog naar gegevens gevraagd bij de de zusters Augustinessen van st. Monica, de nonnen. Aanvankelijk werd zij eloquent behandelt, maar rigoreus afgewimpeld toen de archieven er toch weer niet bleken te zijn.

Dit laatste betreft Anita Bosch-Wiss die 1 jaar later te horen kreeg dat er wel archieven bestonden, zie DE ZUSTERS VAN DE LIEFDE

Canoniek-Light

Het Vaticaan publiceerde (17 mei 2011) een brief aan bisschoppen in de hele wereld over kindermisbruik. De geestelijken krijgen richtlijnen hoe ze moeten omgaan met pedofilie zaken.

Enkele kernbegrippen: SLACHTOFFERS CENTRAAL!!!

De aandacht voor de slachtoffers van misbruik dient voorop te staan. Er moet worden geluisterd naar hun verhalen en naar die van hun familie. Ook moet er een grote bereidheid zijn slachtoffers te voorzien van de nodige spirituele en psychologische bijstand.

Christus, heeft iemand van de slachtoffers een priester aan de deur gezien het afgelopen jaar? Wat maakt het nu dat zij, de slachtoffers, meer hulp krijgen dan bijvoorbeeld pastoor SS die op kosten van het bisdom intensief begeleidt is, in therapie ging en vervolgens de armenkas leegroofde. Ik heb met bisschop Wiertz gesproken en hem verteld van de manipulaties van broeder Jacobus, een van de vele ‘geestelijken’ die overplaatsing aan zijn bruine broek ten deel viel, moest de bisschop een klein lachje onderdrukken. Hij, de bisschop moet zelf ondervraagd worden. Of de kerk niet altijd al banden met de overheid heeft gehad, veel staatsdienaren hebben tal van zaken geseponeerd. Het aloude katholieke netwerk is actief als nooit tevoren. Er is best plaatst voor de KVP oude stijl want zo zijn we het gewend in het zuiden.

Opvallend is de herhaalde nadruk in de brief op het beschermen van de privacy van alle betrokkenen: beschuldigde en slachtoffers. Want dit hoeft allemaal niet in de openbaarheid, zo komen we in hetzelfde hokje te zitten daders en slachtoffers.

Met andere woorden…zwijgen en koppen dicht! Dit quasi-sensitieve privacy beleid is een variatie op de canonieke regels van de biecht. Alleen zij mogen het weten, tussen vier muren, of achter gordijntjes in een donker hoekje van de kerk. Kortom: jullie krijgen een compensatie, passen canoniek-light toe om de macht en richtlijnen zelf te bepalen cq te behouden. Amnesty berispte onlangs het Vaticaan voor het niet beschermen van kinderen, dit blijkt opnieuw de intentie met deze richtlijnen. De kerk wil hun daders zo lang mogelijk en efficiënter kunnen beschermen.

Vaticaan houdt regie: De bewegingsvrijheid van de bisschoppen kent ook grenzen. Mochten ze in een bepaald land besluiten dat ieder geval van misbruik sowieso bij justitie moet worden aangegeven, dan kunnen ze dat toch niet als bindende richtlijn invoeren, waarschuwt Lombardi. Want alle plannen van aanpak moeten volgend jaar eerst terug naar Rome om te worden bijgeslepen en goedgekeurd.

Ze blijven de baas!

2 gedachten over “Slachtoffer Centraal”

  1. Helaas verandert er in de praktijk helemaal niets in de RK-kerk op dit gebied, en dit is wereldwijd het geval. Lees in dit verband bijvoorbeeld de getuigenissen van de al zes weken lopende rechtzaak in de VS, over de overplaatspraktijken door de kerk, van kindermisbruikers, die zodoende jarenlang onbestraft hun gang konden gaan. Zie http://www.philly.com
    Jean

Reacties zijn gesloten.