Jeugdzorg 2012 en ondertussen gebeurt er NIETS

Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen.

Misbruik in de jeugdzorg kwam tussen 2008 en 2010 ‘schokkend vaak’ voor, concluderen wetenschappers van de Universiteit Leiden volgens de Volkskrant in een nog niet openbaar onderzoek in opdracht van de commissie-Samson.

Uit huis geplaatste jongeren met een licht verstandelijke beperking worden volgens de onderzoekers zelfs tien keer vaker misbruikt.

reactie: Samson gaat aantonen dat misbruik meer buiten de poorten, parochies en internaten voorkwam dan in al die aangeklaagde RKK instellingen. Schokkend en vaak dat is wat geconstateerd wordt door de Volkskrant in een nog niet openbaar rapport van Samson, waarom dan toch dit lek, deze lekkage? Moet ook hier het dak gerepareerd worden? Het zijn toch niet dezelfde dakdekkers die opdracht hebben gegeven voor dit externe onderzoek. We mogen trots zijn dat we collectief onze stem verheven hebben in 2010 maar in de jaren 2008 tot 2010 kwam het , ik herhaal het rapport, schokkend vaak voor. Waar we niet trots op kunnen zijn is de versplintering waar Mea Culpa als eerste actieve slachtoffer organisatie de straat op is gegaan en voor duizenden mensen die met misbruik te maken hebben de kar trok; we riepen op tot een boycot van Deetman. Nu, na alle commissies is er het meldpunt RKK dat alles in een canonieke class-action controleert en allianties smeed met slachtofferorganisaties, behalve met Mea Culpa natuurlijk. Bij ons valt niks te smeden.

Doch is het niet vreemd dat wij in dit land dit misbruik onderzoeken maar niemand veroordeelt wordt, of aangeklaagd. Dat 10.000 tot 20.0000 misbruik slachtoffers zijn geconstateerd en NIETS GEBEURT. IN DIT LAND KUN JE ALLES ONDERZOEKEN MAAR VERANDEREN ho maar!

In Heel waar de verstandelijk gehandicapten niet alleen seksueel misbruikt werden waren zij ook onderdeel van een repressief systeem. Dwangarbeid, een hele week werken voor Philips voor een reep chocola, opsluiting en vernederingen. Er werden mensen aangesteld die veroordeeld waren voor misbruik, dus de hele samenleving stak met huid en haar in het web van deze machtsinstituties. De kerk, het OM, de notabelen, de broer van Simonis allemaal zaten ze er met dikke klodders zelfzucht in. Zonder macht geen seks door deze slecht onderkende infantiele, seksuele gevoelens bij mensen. Senator Brongersma declameerde dat in ieder mens een kindervriend leeft, in ieder mens en in bepaalde mensen iets meer dan in anderen. De angst om dit soort gevoelens te koesteren maakt van onze samenleving een eng, puriteins bolwerk van hypocrisie.

Verder staat in het artikel van de Volkskrant: Het taboe dat op misbruik rust is groot. Zelfs in anonieme vraaglijsten durft de helft van de misbruikten niet aan te geven wie de dader is. Degenen die wel antwoordden, noemen medewerkers van de instelling, pleegouders en groepsgenoten.

De commissie-Samson onderzoekt het misbruik van minderjarigen die door de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst. Dat doet de commissie in navolging van de commissie-Deetman, die het misbruik binnen de katholieke kerk onderzocht.

Reactie: Vertrouw Deetman 2.0 en Samson niet zolang ze haar bevinding niet kortsluit met het OM; het leidt tot niets en de meisjes hadden wij al in 2010 op de kaart gezet door de MAGDALENA MANIFESTATIE te willen organiseren die nu notabene door dezelfde figuren die zich toen tegen deze MAGDALENA MANIFESTATIE  keerden, samen met Deetman de kwestie zouden gaan oplossen natuurlijk zonder ons. Isoleren die mea culpianen.

Geloof Deetman niet, hij heeft sommige vrouwen niet eens terug geschreven die zeer ernstig misbruik hebben meegemaakt (brief voorgelezen tijdens laatste hoorzitting Den Haag). Hij onderzoekt ‘de meisjes’, maar zou dit onderzoek moeten weigeren omdat met zijn eerder onderzoek niets gebeurt. Het blijft een onvoltooid, onvolledig dik boekwerk, en het treurt bij de presentatie over ‘wat is er aan de hand’. Wat er aan de hand is??? Is meneer Deetman wanhopig geworden? Ik herhaal, er gebeurt NIETS. De manipulaties, de machtsconcentraties gaan door en men speelt hier het buitenspel systeem zonder grensrechter. Klokk wil andermaal zelf  scoren met misbruikslachtoffers, die blijkbaar het patent op meningen en conclusies opeisen, blijft echter onderdeel van de controle die de kerk uitoefent achter de schermen.

Geloofwaardigheid is verder weg dan ooit, een rechtvaardige strijd wordt afgezwakt, versplintert, en terwijl het bewijs niet geleverd kan worden is er de kille realiteit dat van al die godvergeten RKK instellingen niemand de moed heeft gehad om met MCU, met ieder van ons contact op te nemen. De huichelaars wenden zich tot twee, door ons zeer gewaardeerde personen in de organisatie, maar voor de rest…doodzwijgen en isoleren. En  de vraag van Deetman ‘wat is er aan de hand’, blijkt een farce, een doldwaze komedie, die je niet zou mogen stellen als je  opdracht heb voor een onderzoek.Amen.