Jeugdzorg 2012 en ondertussen gebeurt er NIETS

Kinderen in jeugdtehuizen en pleeggezinnen worden drie tot vier keer vaker seksueel misbruikt dan jongeren die thuis wonen.

Misbruik in de jeugdzorg kwam tussen 2008 en 2010 ‘schokkend vaak’ voor, concluderen wetenschappers van de Universiteit Leiden volgens de Volkskrant in een nog niet openbaar onderzoek in opdracht van de commissie-Samson.

Uit huis geplaatste jongeren met een licht verstandelijke beperking worden volgens de onderzoekers zelfs tien keer vaker misbruikt.

reactie: Samson gaat aantonen dat misbruik meer buiten de poorten, parochies en internaten voorkwam dan in al die aangeklaagde RKK instellingen. Schokkend en vaak dat is wat geconstateerd wordt door de Volkskrant in een nog niet openbaar rapport van Samson, waarom dan toch dit lek, deze lekkage? Moet ook hier het dak gerepareerd worden? Het zijn toch niet dezelfde dakdekkers die opdracht hebben gegeven voor dit externe onderzoek. We mogen trots zijn dat we collectief onze stem verheven hebben in 2010 maar in de jaren 2008 tot 2010 kwam het , ik herhaal het rapport, schokkend vaak voor. Waar we niet trots op kunnen zijn is de versplintering waar Mea Culpa als eerste actieve slachtoffer organisatie de straat op is gegaan en voor duizenden mensen die met misbruik te maken hebben de kar trok; we riepen op tot een boycot van Deetman. Nu, na alle commissies is er het meldpunt RKK dat alles in een canonieke class-action controleert en allianties smeed met slachtofferorganisaties, behalve met Mea Culpa natuurlijk. Bij ons valt niks te smeden.

Doch is het niet vreemd dat wij in dit land dit misbruik onderzoeken maar niemand veroordeelt wordt, of aangeklaagd. Dat 10.000 tot 20.0000 misbruik slachtoffers zijn geconstateerd en NIETS GEBEURT. IN DIT LAND KUN JE ALLES ONDERZOEKEN MAAR VERANDEREN ho maar!

In Heel waar de verstandelijk gehandicapten niet alleen seksueel misbruikt werden waren zij ook onderdeel van een repressief systeem. Dwangarbeid, een hele week werken voor Philips voor een reep chocola, opsluiting en vernederingen. Er werden mensen aangesteld die veroordeeld waren voor misbruik, dus de hele samenleving stak met huid en haar in het web van deze machtsinstituties. De kerk, het OM, de notabelen, de broer van Simonis allemaal zaten ze er met dikke klodders zelfzucht in. Zonder macht geen seks door deze slecht onderkende infantiele, seksuele gevoelens bij mensen. Senator Brongersma declameerde dat in ieder mens een kindervriend leeft, in ieder mens en in bepaalde mensen iets meer dan in anderen. De angst om dit soort gevoelens te koesteren maakt van onze samenleving een eng, puriteins bolwerk van hypocrisie.

Verder staat in het artikel van de Volkskrant: Het taboe dat op misbruik rust is groot. Zelfs in anonieme vraaglijsten durft de helft van de misbruikten niet aan te geven wie de dader is. Degenen die wel antwoordden, noemen medewerkers van de instelling, pleegouders en groepsgenoten.

De commissie-Samson onderzoekt het misbruik van minderjarigen die door de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst. Dat doet de commissie in navolging van de commissie-Deetman, die het misbruik binnen de katholieke kerk onderzocht.

Reactie: Vertrouw Deetman 2.0 en Samson niet zolang ze haar bevinding niet kortsluit met het OM; het leidt tot niets en de meisjes hadden wij al in 2010 op de kaart gezet door de MAGDALENA MANIFESTATIE te willen organiseren die nu notabene door dezelfde figuren die zich toen tegen deze MAGDALENA MANIFESTATIE  keerden, samen met Deetman de kwestie zouden gaan oplossen natuurlijk zonder ons. Isoleren die mea culpianen.

Geloof Deetman niet, hij heeft sommige vrouwen niet eens terug geschreven die zeer ernstig misbruik hebben meegemaakt (brief voorgelezen tijdens laatste hoorzitting Den Haag). Hij onderzoekt ‘de meisjes’, maar zou dit onderzoek moeten weigeren omdat met zijn eerder onderzoek niets gebeurt. Het blijft een onvoltooid, onvolledig dik boekwerk, en het treurt bij de presentatie over ‘wat is er aan de hand’. Wat er aan de hand is??? Is meneer Deetman wanhopig geworden? Ik herhaal, er gebeurt NIETS. De manipulaties, de machtsconcentraties gaan door en men speelt hier het buitenspel systeem zonder grensrechter. Klokk wil andermaal zelf  scoren met misbruikslachtoffers, die blijkbaar het patent op meningen en conclusies opeisen, blijft echter onderdeel van de controle die de kerk uitoefent achter de schermen.

Geloofwaardigheid is verder weg dan ooit, een rechtvaardige strijd wordt afgezwakt, versplintert, en terwijl het bewijs niet geleverd kan worden is er de kille realiteit dat van al die godvergeten RKK instellingen niemand de moed heeft gehad om met MCU, met ieder van ons contact op te nemen. De huichelaars wenden zich tot twee, door ons zeer gewaardeerde personen in de organisatie, maar voor de rest…doodzwijgen en isoleren. En  de vraag van Deetman ‘wat is er aan de hand’, blijkt een farce, een doldwaze komedie, die je niet zou mogen stellen als je  opdracht heb voor een onderzoek.Amen.

 

6 gedachten over “Jeugdzorg 2012 en ondertussen gebeurt er NIETS”

 1. Beste Engel,
  jullie hebben in langdurige gesprekken je hart kunnen luchten voor de leden van die RKK contactgroep. Dat staat natuurlijk iedereen vrij te doen.
  Maar wat is er voor jullie, buiten woorden van verbazing en ontsteltenis, over gebleven? Op welke wijze werd aan jullie stem gehoor gegeven? Resultaat(en)?

  Ook tijdens de Duitse bezetting hebben de bezetters handenwringend naar informaties binnen de bevolking en het verzet uitgekeken. De gevolgen van deze geheimdienst waren afgrijselijk en onvergelijkbaar.

  Het principe blijft echter hetzelfde, vandaag alleen ietsje verfijnder.

  Laten we eerlijk zijn; de kerken hebben zich in hun lange geschiedenis tot op heden
  aan de machthebbers opgedrongen in de rol van een zeer discrete maatschappelijke “reinigings-machine”. In ruil daarvoor genoten ze grote macht en vrijheden. Bij hun “uitspattingen” werd en wordt (nog) steeds welwillend of noodgedwongen weggekeken.
  De hedendaagse onmacht van politici in omgang met kerkelijke misdaden doet vaker denken aan Goethe’s “Zauberlehrling”, die uitriep: “ Die Geister die ich rief, werde ich nun nicht mehr los!”

  Bert heeft een goed punt gezet: “canonieke class-action”!
  Een analyse van de actuele commissie-praktijken (o. a. Lindenbergh, meldpuntrkk), laat de slotsom toe, dat we het met een geconcerteerde verdedigingslinie van de RKK (zogenaamde “class-action” maar dan in omgekeerde richting en werkwijze) te doen hebben.
  De RK kerk, als aangeklaagde partij, legt van te voren in een soort van standaard-verdedigingsprocedure de gewenste aanpak vast. Klachten van slachtoffers van kerkelijk misbruik worden alleen en uitsluitend overeenkomstig de vastgelegde collectieve regels behandelt.
  Een soort van kerkelijke compensatie-CAO waar iedere “aanvrager” aan gemeten en gewogen wordt.
  Door het voorbehoudloos inbrengen van een klacht bevestigt het slachtoffer z’n instemming met deze procedure. Het slachtoffer levert alle gewenste informaties en werk, de RK kerk als beklaagde partij toont zich afsluitend welwillend of legt haar vetorecht in.

  Ik heb er al vaak genoeg over geschreven; een van de vele onverdraagzame gevolgen van deze collectieve verdedigingstactiek /-systeem is, dat de daders en de daderorganisaties in de achtergrond verdwijnen en omgekeerd het slachtoffer zich plotsklaps zelf op de “beklaagdenbank” terug vindt.
  En in deze positie wordt hij/zij in de hoek gedreven met onder andere de informaties uit de zogenaamde “fijne vertrouwelijke gesprekken” die de kerkelijke leiders met een uitgezocht groepje van slachtoffers gewonnen hebben.

  Zolang zich ieder slachtoffer individueel tegenover een panel van door de kerk uitgezochte academici moet “verantwoorden voor z’n aanklacht”, zal de daadwerkelijk omvang van kerkelijke misdaden aan kinderen moeilijk te achterhalen zijn.

  Het mag toch ook niemand ontgaan zijn, dat Zijne eminentie kardinaal Simonis, bewust en tegen beter weten in, de onwaarheid gezegd heeft. Anders als bij “normale” mensen (zie bijv. actueel het Rupert Murdoch proces), bleef dit echter voor de kardinaal zonder enige rechtelijke consequentie! Mag je dan nog verwachten, dat een priester, pater, broeder of non zich aan de waarheid verplicht voelt?!

  Wel nu, er moet omgekeerd evenredig ook voor de slachtoffers voor kerkelijk kindermisbruik een adequaat instrument komen; nl. een soort van collectieve aanklacht tegen de RK kerk!
  En al was het maar om het evenwicht weer terug te vinden.
  Het meldpuntmisbruikRKK is een kerkelijk privé-initiatief met officieus karakter. Het moet daarom ook toelaatbaar zijn binnen dit systeem met een collectieve klacht te antwoorden?!
  Alleen dan zullen meer slachtoffers zich melden, omdat ze in eerste instantie niet hun complete levensverhaal moeten openbaren, dat dan ergens in de kerkelijke archieven verdwijnt.

  Anders blijft alles als vanouds, zoals het 261 reeds zo treffend noemde.

  Hartelijk gegroet,

  Jo

 2. Engel, ik heb eerder mijn waardering uitgesproken voor de mensen die, gelukkig vooraf aan die Voortouw Cie. hoorzitting, dat gesprek zijn aangegaan.

  Maar deze reactie van je schoot me – als niet MCU -aangeslotene – even heel goed in het verkeerde keelgat.

  ’t Zou toch werkelijk te krankjorum zijn om los te lopen indien dit niet het geval is?

  En we hebben ook allemaal die operette voorstelling tijdens die hoorzitting kunnen zien: een volwassen vent die daar zonder enig schaamrood op zijn kaken op z’n borst zat te roffelen. Maar in zijn schaamteloze vertoning even vergat te melden dat dat gesprek met jullie ook inmiddels heeft plaats gehad, zo belangrijk vond hij het kennelijk (voor zijn kinderen op de bank wat de CDA afgevaardigde – werkervaring opgedaan binnen de universitaire wereld (onderzoek en onderwijs), de advocatuur, het gevangeniswezen, de VN en de justitiële jeugdzorg zie haar eigen site en http://nl.wikipedia.org -/wiki/Madeleine_van_Toorenburg ook een belangrijke informatie vond…..)

  Kijk ’s in bovenstaand rapport inspectierapport over een jeugd jongeren bajes, en kijk bv. eens naar blz 56.
  En vraag je dan aub nog ’s even af hoever je wilt gaan met slachtofferschap en erkenning ??
  En wat erken je dan erkent ?

  http://www.youtube.com/watch?v=1aV9X2d-f5g&feature=related

 3. Wij hebben een positief gesprek gehad met de leden van de contactgroep RKK. De leden van die contactgroep hebben aangegeven dat als er behoefte is aan een gesprek met een afvaardiging van MCU dat tot de mogelijkheden behoort. Ook zijn zij bereid met individuele personen te spreken die vast lopen in de procedure. Wij kunnen daarover contact opnemen met een van de leden van de contactgroep!!
  Dat hebben wij ook al eerder gemeld!!

  1. De contactgroep had een uitnodiging gestuurd en vervolgens lieten ze niks van zich horen. Na een mail van jullie kant dat het nogal onbeleefd is om dit verzoek te sturen en vervolgens geen reactie meer te schrijven, wilde de contactgroep wel happen. De heer Bakker ben ik viermaal tegen gekomen bij zowel plenaire debat als hoorzitting Tweede kamer. Hij gunde me geen blik waardig, hij zat wel naast de Klokkers vandaar dat de wind zo fris onder de rokken van de kerk waait, echter ze kunnen zoveel aangeven als ze willen, contact zullen zij niet uit zichzelf met mij opnemen. Dus geloof zij Jezus Christus, tenminste dat is tot op de dag van vandaag niet gebeurt.

Reacties zijn gesloten.