van Boven

class action

De politie lijkt weinig te verwijten in de aanpak van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk, zo laat het ministerie van Veiligheid en Justitie donderdag weten. In de periode 1945-1980 zijn ernstige zedenzaken “in het algemeen serieus behandeld en meldingen en aangiftes doorgaans nauwgezet geregistreerd”.

Dat is althans de indruk die speciaal aangewezen onderzoekers hebben gekregen, aldus het departement. Volgens de onderzoekers is ook “niet aannemelijk dat er in deze periode sprake was van een doofpotcultuur bij de politie.”

Het ‘verkennend’ onderzoek is verricht door Maarten van Boven, voormalig algemeen rijksarchivaris, en Freek Koster, oud-vicepresident van de Hoge Raad der Nederlanden. Ze keken aan de hand van verhalen van slachtoffers in politiearchieven, bestudeerden de wijze van registratie en spraken met oud-politiemensen die destijds waren belast met zedenzaken.

De archieven waren echter niet meer compleet en de gevonden informatie was over het algemeen ook nogal karig. De onderzoekers zien niet veel meer in uitgebreider onderzoek, omdat dat waarschijnlijk geen goed beeld kan opleveren. De handelwijze van de politie bij seksueel misbruik van min…

(MCU) Helaas, ons beeld is niet een welterusten-weltevreden kijk op het politie functioneren van de afgelopen zestig jaar. Laat staan wat wij (MCU) zelf hebben ondervonden de afgelopen jaren. Wij hebben bij de zedenpolitie in Heerlen andermaal aangifte gedaan. Het laatst op verzoek van OM baas dhr. Moraal tijdens hoorzitting Tweede kamer. Ik kreeg nog telefoontje van politie te Maastricht, deze vriendelijke ambtenaar legde mij uit dat we uiteraard worden afgewezen ivb met verjaring maar dan hadden wij de mogelijkheid om een beroep te doen op artikel 12. Alles werd ‘on camera’ opgenomen, men pakte het serieus aan. Helaas tot op heden gebeurt niets, hoe of op welke manier de doofpot door van Boven is onderzocht kunt u zelf lezen maar van Onderen gaat het in een la, de onderste la, en is er wel degelijk handjeklap cq protectie voor de RKK. 

Ook zouden wij nog gesprek hebben met de nieuwe baas bij het OM mevrouw Penn-te Strake op 24 april, helaas moest zij afzeggen wegens sterfgeval in de familie, waar wij uiteraard alle begrip voor hebben, maar het is wel heel erg stil geworden, en verblijven wij in…..