Van onze vrienden uit België

Een update vanuit de werking Mensenrechten in de Kerk. Misschien zit er iets voor jou bij.

TV-programma’s Twee aanraders:

NPO2 (Nederland) zondag 5 december 2021 om 14.47 uur.

La Une (Franstalig België) woensdag 8 december 2021 om 20.20 u.

Jan Van Eycken (65 jaar) uit Brussel zal voortaan deel uitmaken van onze WMK stuurgroep, samen met de huidige stuurgroep: Linda (voorzitter), Norbert & Lydia, Marc, Stephan, Emmanuël en ik. Jan zal o.a. mee onze internationale contacten ter harte nemen.

Internationale actie

De internationale actie van advocatenkantoor Van Steenbrugge loopt vlot. Op dit ogenblik hebben iets meer dan 3000 mensen de petitie onderschreven. Deelnemen kan nog altijd via:

https://www.change.org/stopvaticanimmunityforsexualabuse

Onderaan in de link lees je de Nederlandstalige versie.

Herkenningsdag 2022?

 

De planningen van onze samenkomsten zijn, zowel in 2021 als in 2020 zijn omwille van Corona, niet door kunnen gaan. We plannen een nieuwe samenkomst in 2022. Eens de pandemie duidelijker afzwakt, verneem je meer concrete gegevens.

Godvergeten?

Het programma ‘Godvergeten’ zit in een volgende besprekingsfase. Intussen zijn al een deel interviews in opname. Op dit ogenblik kijken wij vooral uit naar mensen die in de jaren 1990-2000 al stappen ondernamen naar het gerecht, politie, bisschoppen of oversten, of naar WMK toe. Wie interesse of materiaal heeft, geeft gerust een seintje aan de productiemakers Ingrid & Ibbe of via dit mailadres. Dank aan allen die al heel wat hebben gepresteerd in dit project.

Warme winterdagen & niet al te besloten jaareinde, wensen wij u vanuit de stuurgroep

Rik

www.mensenrechtenindekerk.be