Jodel de jodel…

Even een snelle update: het diaspora van lage inkomens gaat zonder veel inspanning, buiten de gelikte propaganda van Provincie Limburg, gemeente Maastricht en uiteraard de spin in het web: de katholiek, alias heilige Servatius als woningcorporatie, kunnen de boel plat gooien in wintertime.

Wederom worden wij voorgelicht over de plannen, uiteraard zal het enige overlast geven, stof, geluid, beperkte bereikbaarheid (kunnen we nog verhuizen zo niet blokkeer ik de weg, je kunt mensen rechteloos maken maar niet heel geleidelijk, platdrukken).

Er wordt hard gewerkt’, belooft het info stenciltje dat vanochtend in de bus viel maar het geeft geen inkijk in het grondstoffen / hout problematiek (gaat doorberekend worden dus niet meer betaalbaar; laat u niks wijs maken, ‘alles wordt nu eenmaal duurder’ met dat argument zullen de plannenmakers je straks monddood maken.

En ik geloof dat solidariteit een raar begrip is geworden daar ook politieke partijen dit principe niet meer hanteren want een Groen-Linkse wethouder (woning- portefeuille) heeft netjes voor zichzelf gezorgd en zijn netwerkje aan corrupte ambtenaren van de gemeente Maastricht doet er alles aan om het lage inkomen-gespuis uit haar stadspoorten te jagen. Een ware ’tang beweging / tactiek’ wordt al jaren toegepast om mensen buiten te sluiten. 

Heeft zich iemand dan wel politieke partijen / media gemeld die de anti-kraak comédie-boufonne van Gemeente Maastricht / Ad Hoc / Maximus / Servatius veroordeelt?? De vergezichten van groene en gelijkvloerse ontmoetingen in een stad dat nieuwe woonblokken formeert maar nu…zonder cohesie. 

Alleen voor betaalbare medehok bewoners, en fietsroutes aanprijzen die er al waren.

Ik, als klokkenluider RKK seksueel geweld kan me niet inschrijven bij Ad Hoc / Maximus want ik pas niet in hun profiel?? Ad Hoc / Maximus, TV Maastricht het danst allemaal naar de pijpen van de gemeente. (het is overigens niet toegestaan om mensen te weigeren bij een inschrijving), toch gebeurt het. 

De ‘leegstandswet’ heeft voorzien dat ze geen verantwoording hoeven af te leggen voor het woning tekort (dat ze zelf hebben veroorzaakt) want dat doen ze graag bij het CDA, afschuiven met deze uitgemergelde klote wet. Ik heb ervaring met het ‘Christelijk’ denken in onze provincie het zijn huichelaars die iedereen naar de mond praten terwijl ze decennia lang het seksueel misbruik onder de pet wisten te houden met voormalig hoofd-officieren OM, burgemeester Johanna Maria Penn-te Strake kan nu aan haar volgende taak beginnen: afschuiven is een gesubsidieerde beroepskwaal in Limburg.

Tot slot de propaganda strohalmen die weldra zullen groeien, oprijzen uit het modderig gebied van de voormalige volkswijken Mariaberg / Blauwdorp, het kan niet op bij de gemeente Maastricht want ook studenten vormen dan een lastige groep die de chique en sjoen politiek van Johanna Maria samen met de heilige pedo Servatius niet zullen dulden als collectief tegen….’just me’.