Zoek de verschillen

Servatius met lolly

Wat zijn nou de verschillen tussen broeder Servatius en corporatie Servatius????

(1 a) Op internaat werd ik voor straf twee weken geïsoleerd, opgesloten. Ik mocht met niemand praten, en niemand mocht met mij praten, excommunicatie heet dat in de canonieke geloofsideologie. Deze straf ben ik menigmaal ondergaan want ik was ‘stout’ en onderwierp mij niet aan de grillen / pogingen tot misbruik van….broeder Servatius. Ook heb ik dit verhaal verteld bij Pauw en Witteman in 2010.

(1b) In de huidige leegstandswet / anti-kraak wet weigeren Thuis in Limburg (schrijven je eerst stiekem uit als ingeschrevene voor een woning) dus via corporatie Servatius (Michiel Thuis de solo pratende thuis bezoeker) en haar anti-kraak heil-satellieten org. Ad Hoc / Maximus kan ik nergens een woning vinden, ze sluiten me buiten, isoleren van de woningmarkt. Bovendien is de markt dermate verziekt en hebberig dat iedere positieve uitzending (onlangs door Kassa / de Vara) LACHWEKKEND AANDOET, en dan maken ze het klokkenluiders extra moeilijk, in Limburg zijn ze niet gediend van hardnekkig oppositie dan wel afwijkende meningen. Het moet in handen blijven van dezelfde machthebbers als 50 jaren geleden. Dagboek van een herdershond, keert terug woef!

(2a) Broeder Servatius met klasgenootjes en lolly op de foto, stookte andere jongetjes op tegen ondergetekende en de volledige Limburgse media die niet durft te schrijven over woningproblematiek / misbruik affaires. Ik heb het dan over L1, (EenLimburg??) TV Maastricht, kranten en weekblaadjes allemaal te laf en dansen naar de pijpen van Johanna Maria Penn ofwel CDA doofpotters, die slechts een kwaliteit kennen, zichzelf op de borst kloppen en problemen voor zich uitschuiven of de schuld (culpa) bij anderen leggen; de lastige klokkenluider van het RKK misbruik schandaal.

mea culpa kind indoctrinaties

(2b) Mijn bijdrage aan het Nicky Verstappen onderzoek werd ook met argus ogen bekeken maar vooral doodgezwegen. Mijn muziek sinds Pop Against Pope uit 1985 geboycot.

3a) Broeder Servatius kreeg het klaar om jongetjes in pyjama buiten te zetten, ook als het vroor.

3b) woningcorporatie zet je in wintertime op straat. Zoek de verschillen!

Bertje moet leren…..