Volgende stap…dr’uit!

Mea Culpa overlegde gisteren met advocaat Pennino over de koers die het beste past bij de situatie waarin wij terecht zijn gekomen. We kijken daarbij ook naar RKK slachtoffer Nederland die behoorlijk is verzuurd en in modderige details is verzand. De kerk die geen mededogen kent en een enorm vluchtgedrag plus damage-control vertoont, zich in kleine veilige cirkels durft te bewegen wanneer zij haar positie heeft geijkt (Eijck). Wij zijn eruit wat betreft de beschikking van de rechter in de zaak broeder Alphons / ondergetekende. En dat niet alleen…de politieke partij bewegingen die stilvallen, en het rapport Deetman dat over een misdaad tegen de menselijkheid spreekt, en verder durft niemand er iets tegen te doen.

We hebben na lang beraad, een antwoord gevonden voor een volgende stap. Wij komen binnenkort met nieuws. Maar eerst weekend….muziek…lol…hogere temperaturen, eruit!

6 gedachten over “Volgende stap…dr’uit!”

 1. Ja Jo, 261 was mijn nummer in Bleijerheide.
  Ik zei wel’s tegen Bert dat, gezien het veelvuldige geweld, het me niet zou verwonderen als ’t ooit écht mis was gegaan. Of zelfs vaker.
  Misschien moeten die kindergrafjes daar ook maar ’s nader onderzocht worden.
  Volgens Deetman I was ± 1,5% dader, in Bleijerheide dat zelfde percentage misschien géén dader. Wat raar dat hierover in Deetman I niets staat.
  De dossiers behelzen immers 19 plegers van misdaden tegende menselijkheid.
  De overste, de broeders en de priester.
  quote- “Lindenbergh is een fooi voor misdaden tegen de menselijkheid.” -quote.
  Het was interessant wat Ivo Opstelten tijdens het 2e plenaire debat zei.
  De Stevens-Commissie, zoals hij ’t noemde, is bij mijn weten de Klachtencie. via de Meldpunt route, gaat het geweld “meewegen” in het advies dat zei geven, conform een samenvatting van het klaagschrift, aan betrokken oversten.
  Gezien de uitlatingen van mr.Stevens tijdens de openbare hoorzitting, wordt er zelden of nooit van zijn advies wordt afgeweken door die oversten.
  Natuurlijk ben ik erg benieuwd hoe dit in praktijk gaat uitpakken.
  Want nog levende daders ontkennen unaniem, meldden juristen onlangs…

 2. Hallo beste Twee’Zes’Een!

  Daar kan ik inkomen, hoort zich absoluut logisch aan.

  Het is voor mij echter nog steeds de vraag, of het neerleggen van een klacht bij meldpuntmisbruikrkk (als kerkelijk initiatief met vast omschreven richtlijnen) niet gelijkbeduidend met een stilzwijgende inhoudelijke instemming van hun gehele beoordelings- en compensatie procedure is.

  Misschien ben ik niet goed voorgelicht, maar de RK kerk heeft de regels voor de procedure (“het spel”, zoals bovenstaand genoemd) ) laten opstellen, de uitvoering van deze regels ligt in handen van wereldlijke personen/juristen. Het is juist deze combinatie, die me zorgen baard.

  Vooral het feit, dat een kind, of nu jongen of meisje, concreet bewijs voor seksueel misbruik leveren moet, laat veel te wensen over.

  Enkele dagen geleden was ik voor het eerst sinds meer als veertig jaar weer op “Bleyerheide”, of beter gezegd datgene wat er van overgebleven is. Op de begraafplaats van de broeders liggen, met uitzondering van twee of drie, mijn getuigen, stilletjes en in eeuwige vrede.
  Ze hebben hun geheim mee in het graf genomen, ik stond er stom bij!

  Ik denk daarom in het bijzonder aan de gevallen, die reeds als ongegrond afgewezen zijn of met een rel. ondermaats bedrag gecompenseerd werden!?

  De vrees, of een dergelijke “voorveroordeling” consequenties voor een eventuele volgende stap (civielrechtelijke procedure) heeft, is geenszins van de hand te wijzen en zal bovendien daadwerkelijk ook moeilijk te achterhalen zijn.

  Het is echter zeer geruststellend te horen, dat de toegewezen juristen bij meldpunt hun werk goed doen!

 3. Alleen zo kom je er achter hoe ze het spel (trachten te) spelen, Jo.
  Door aan het door ook RKK geregisseerde (toneel-) spel mee te doen.
  Bovendien verdienen de toegewezen juristen tot nu toe alle lof.
  Dat neemt niet weg dat ik jouw argumenten volledig onderschrijf.

 4. Vervolg (sorry te vroeg op “inzenden” gedrukt):

  ….georganiseerde meldpunt aangesloten hebben!

 5. Zeer mooie foto!

  Kleine randnotitie, als het mag:

  Van vluchtgedrag kan jammergenoeg in het geheel geen sprake zijn. Was dat maar waar, dan zag het er vandaag anders uit.

  De RK kerk heeft al in het prilste begin wereldwijd actie ondernomen en alle hens aan dek geroepen, om de grote dreigende schade te beperken.

  Wel te verstaan, het ging hun daarbij echter minder om de ontstane schaden op zijde de slachtoffers te beperken, zoals je normaliter zou willen verwachten. Nalatigheid in deze is kenmerkend voor hun gedrag door de eeuwen heen.

  Integendeel was het hun veelmeer te doen om met de actieve hulp van de politiek en wetenschap zo snel mogelijk paal en perk aan de opkomende schadeclaims in deze te stellen.
  In Nederland is dat vooreerst goed gelukt, onder andere door vooraanstaande persoonlijkheden uit politiek en wetenschap voor hun kar te spannen en commissies te laten vormen en ervoor te betalen en/of te laten betalen.

  De uitkomst van de diverse rapporten en de slepende klachtenbehandeling van meldpunten getuigen van een uitmuntende tactiek en de geslepen werkwijze van de rooms-katholieke kerk.

  Dit om begripsverwarring te vermijden.
  Ze hebben gehandeld, en hoe! Vraag niet naar zonneschijn!

  Nu ze de opheldering van hun criminele doen en laten uit het verleden op de schouders van goed gelardeerde en functionerende wereldlijke commissies en meldpunten afgeladen hebben, laat het zich weer treffelijk vieren en de juiste moraal proclameren.

  De in dienst genomen academici (meldpunt incl. commissies) doen de vuile was.

  De vraag naar wel of geen verjaring van hun misdaden is gewoon een tot kwestie van onbeperkte of beperkte schadeloosstellingen/schuld gedegradeerd!

  De Duitsers hebben hiervoor een goede uitdrukking: de rooms-katholieke kerk heeft zichzelf opnieuw een “Persilschein” uitgeschreven!

  Schoongewassen blaast de paus tot groot tegenoffensief en heeft een nieuwe stijgbeugel gevonden (vernieuwing van de geloofsbelijdenis door middel van orthodoxe waarden) om hoog gezadeld het vijftig jarig bestaan van een Concilie feestelijk aan te kondigen?!

  Heimwee naar het verleden? Eeuwig gisteren?

  De kerk zou goed beraden zijn om in tegendeel, het jaar 2012 tot een jaar van “Mea Culpa, Mea Maxima Culpa” uit te roepen.

  Anders houdt ik het maar liever bij Mattheus 23.

  Het is mij in deze tot op heden een raadsel, waarom trotzdem zovele mensen/slachtoffers in zich bij het door de kerk

Reacties zijn gesloten.