Voorkeursbehadeling

P0005253In de objectieve verslaggeving van de Limburgse media spande L1 weer vals de kroon. Ze berichten dat het st Maria ter Engelen franciscaner jongenspensionaat Bleijerheide een voorkeursbehandeling krijgen, dus de ‘engelen jongens’ gaan sneller geld ontvangen. Niet vermeld wordt dat de uitspraak van mij kwam, niet met de verdraaide bedoeling die L1 eraan gaf, het is juist mijn oprechte visie op de coulangefonds regeling.

Compensatie dat is iedereen gegund maar het was mijn uitspraak dat ‘we geen voorkeursbehandeling wensen‘, dat is niet solidair met andere slachtoffers / slachtoffergroepen en vreemd na alle tegenwerking die wij hebben gekend. Vals, om opnieuw mensen tegen ons op te zetten, vals om de waarheid zo te draaien dat mensen die erkend zijn betreffend misbruik op dit internaat, op te schepen met dit stokoude, katholiek schuld / schaamtegevoel. De L staat voor laag!

 

 

 

One thought to “Voorkeursbehadeling”

  1. Net even een reactie geplaatst in de Limburger!!
    Compensatie is iedereen gegund en we wensen geen voorkeursbehandeling omdat dat niet solidair IS met andere slachtoffergroepen aldus MCU. Dat is wat anders dan dat MCU tegen het fonds is!! De berichtgeving door deze krant is altijd gekleurd. Maar wat kan je anders verwachten. Deze krant is partijdig. In de zaak Schafraad werd de uitspraak van de klachtencommissie zodanig verdraaid dat het leek of Schafraad van alle blaam was gezuiverd. En dat was nou net niet de uitspraak. De uitspraak was namelijk dat niet voldoende kan worden uitgesloten dat een ander dan Schafraad het misbruik had gepleegd op het bewuste kamertje. Dat houdt dus in dat hij het voordeel van de twijfel heeft gekregen. Mevrouw Peijs (voorzitter klachtencommissie seksueel misbruik RKK) zegt het volgende in een interview: DAT WIL NIET ZEGGEN DAT, MOCHT DE COMMISSIE ADVISEREN EEN KLACHT NIET GEGROND TE VERKLAREN, HET MISBRUIK NIET HEEFT PLAATSGEHAD. Daarop is door mij gereageerd naar de Limburger met de door Schafraad vertelde leugens over het niet bestaan van het bewuste kamertje waarin het misbruik heeft plaatsgevonden. Terwijl Schafraad in zijn verweerschrift had staan dat het bewuste kamertje wel had bestaan en dat hij op de nabijgelegen slaapzaal wel eens toezicht had gehouden. Ik kreeg toen deze mail: Beste mevrouw , Bedankt voor uw e-mail. IK HEB ZOJUIST EEN INTERVIEW MET PASTOOR SCHAFRAAD GEHAD EN DAARIN OOK DE GEGEVENS UIT UW MAIL MEEGENOMEN. Uiteraard zijn we daarnaast ook geïnteresseerd in uw kant van het verhaal. U schrijft dat u bezwaar aantekent. Daarom zou ik u willen vragen op basis waarvan u van mening bent dat de procedure niet correct is verlopen. Want naar ik begrijp is het enkel mogelijk om bezwaar aan te tekenen op basis van procedurefouten. Alvast bedankt voor uw reactie. Vriendelijke groeten, Judith Houben Dagblad de Limburger.
    Deze krant is zo partijdig dat zij niet eens aandacht willen besteden aan aantoonbare leugens! Alles is er aan gelegen Schafraad de hand boven het hoofd te houden. Saillant detail is dat alle opmerkingen door mij en anderen gemaakt onder stukken van Schafraad zijn verwijderd. Hoezo onpartijdig!

Reacties zijn gesloten.