De Weg naar Verzoening

weg naar verzoening Okt 5Het antwoord van Rutten, jurist van het bisdom Roermond, is voor mij aanleiding mijn medewerking aan het kunstwerk “De weg naar verzoening” door kunstenaar Pierre Habets stop te zetten. In deze brief zegt de heer Rutten:

‘De weergave in het parochieblad is inderdaad verderstrekkend dan de opheffing van de op non actiefstelling. Wij zullen pastoor Schafraad er nog eens op wijzen dat hij zich in de berichtgeving naar buiten toe strikt aan de feiten moet houden’.

Mijn verwachting was dat de Rooms Katholieke Kerk, c.q. het bisdom Roermond iets geleerd zou hebben van het hele gebeuren rondom het seksueel misbruik. Steeds meer blijkt dat er bij slachtoffers en de diverse disciplines in de Rooms Katholieke kerk afwijkende meningen zijn over mededogen enz. Dat nu een opnieuw liegende pastoor er nog eens op gewezen gaat worden dat hij in de berichtgeving naar buiten zich aan de feiten moet houden is mij in het verkeerde keelgat geschoten. Op zijn minst had het bisdom rectificatie moeten eisen van Schafraad  in het parochieblad van de Koepelkerk. Immers deze pastoor liegt zijn eigen parochianen voor!! De opstelling van het Bisdom maakt hen (het Bisdom) medeplichtig aan de leugens (de zoveelste!!!!!) van deze pastoor.

Dat nu de deelname aan de Heilige Mis door bisschop Wiertz ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Schafraad wordt uitgelegd als een bevestiging van de neutraleopstelling van de bisschop is voor een weldenkend mens onbegrijpelijk en onacceptabel.

Ik hoop dat jullie er begrip voor hebben dat ik mij terugtrek!!

Met vriendelijke groet, Corrie Bel-van Tilborgh